Kayseri /Melikgazi Bel-Sin Semt Pazarı Ve Yakın Çevresi Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması

Melikgazi Belediyesi ve TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen yarışmanın proje teslim tarihi 30 Eylül 2014.

YARIŞMANIN AMACI ve KONUSU

Kayseri Melikgazi Belediyesi ve TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenmekte olan “KAYSERİ BEL-SİN SEMT PAZARI ve YAKIN ÇEVRESİ ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI” kapsamında; Mimarlık öğrencilerinin kent, kentsel mekân ve değişen gereksinimler karşısında bu mekânların yeniden değerlendirilmesine yönelik fikirler üretmelerinin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Bu amaçla, yarışma konusu olarak verilen alanın, kamusal kullanım potansiyeli dikkate alınarak;

  • Yarışma alanının yanında yer alan park ile ilişkisinin güçlendirilmesi,
  • Bölgenin rekreasyon talebini karşılayacak işlevsel öneriler getirilmesi,
  • Semt halkı için karşılaşma ve buluşmalara olanak sağlaması,
  • Sosyal ve kültürel bir toplanma noktası olması,
  • Açık alan spor etkinliklerine (kaykay, paten, vb. ile yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları..vb..gibi) olanak sağlanması,
  • Haftanın bir günü kurulan Semt Pazarı işlevinin alanın kamusal kullanımı ile birlikte yeniden değerlendirilmesi,
  • Bölgenin iklim koşulları dikkate alınarak, Pazar alanının örtü konusunun geliştirilmesi,

konularında fikir üretmeleri beklenmektedir.

Semt Pazarı için yaklaşık 3000-3500 m2 alan ayrılması önerilmektedir. Alanda gerek Pazar günleri servis ihtiyaçlarını karşılamak, gerekse diğer günler alanı kullanacak çevre halkı için yaklaşık 150-200 araçlık bir otopark sağlanması gerekmektedir.

Ayrıca planlama içinde kısa süreli dinlenme amaçlı bir kahve ile kamusal bir WC planlanması önerilmektedir.

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın ilanı ve kayıtların başlaması 24 Temmuz 2014
Yarışmaya ilişkin soruların sorulması için son tarih 13 Ağustos 2014
Soruların cevaplanması 15 Ağustos 2014
Projelerin teslimi 30 Eylül 2014
Jüri Değerlendirmesi 10 Ekim 2014
Sonuçların açıklanması 15 Ekim 2014
Kolokyum ve ödül töreninin tarihi ve yeri daha sonra ilan edilecektir.

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ

Danışman Seçici Kurul Üyeleri
Memduh BÜYÜKKILIÇ Uzm.Dr (Melikgazi Belediyesi Başkanı)
Eda VELİBAŞOĞLU Y. Mimar (TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı)
Gökhan KÖMÜRCÜ Mimar (Fen İşleri Müdürü)

Asıl Seçici Kurul Üyeleri
Feride ÖNAL (Doç.Dr.Mimar/ MSÜ)
Nezih AYSEL (Yrd.Doç.Dr./MSGSU)
Mehmet YEREBASAR (Mimar/DGSA)
Güntülü GÜNDOĞ (Y.Mimar/ERU)
Murat KÖMÜRCÜ (Dr.İnşaat Mühendisi/ODTÜ)

Seçici Kurul Yedek Üyeleri
Sema SERİM (Yrd.Doç.Dr./YTU)
Hakan MENEVİŞ (Mimar/KATU)

Raportörler
Makbule ERSOY (Mimar/ERU)
Ahmet ÇETİNKARA (Mimar/DOU)
Burcu İMAMOĞLU (Mimar/OGU)

ÖDÜLLERİN TUTARI VE ÖDEME ŞEKLİ

1. Ödül: 8.000 TL.
2. Ödül: 7.000 TL
3. Ödül: 6.000 TL.
Mansiyon (5 adet ):1.500 TL

Uygun görülen sayıda Satın alma verilecektir.
Ödül kazanan projelere ödeme yarışma sonucu açıklandıktan sonra bir ay içinde yapılır.

SORU VE CEVAPLAR

Yarışmacılar, yarışma ile ilgili soruları 13 Ağustos 2014 çarşamba günü saat 17.00’e kadar ele geçecek şekilde faks veya e-posta ile KAYSERİ BEL-SİN SEMT PAZARI ve YAKIN ÇEVRESİ ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI Sorular’ başlığı altında Mimarlar Odası Kayseri Şubesi’ ne İletebilirler.

Soruların cevapları, son soru sorma tarihinden itibaren 2 gün içerisinde, tüm yarışmacılara, e-posta ve web sitesi aracılığı ile iletilecektir.

Posta Adresi
Mimarlar Odası Kayseri Şubesi
Sahabiye Mah. Yıldırım Cad. No:30 Kocasinan/Kayseri

tel: 0352 232 61 49
faks: 0352 222 86 95
e-posta adresi: [email protected]

Etiketler

Bir cevap yazın