Kayseri İç Kalesinin Korunarak Kültür ve Sanat Ortamına Dönüştürülmesi İçin Ulusal Mimarlık Yarışması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından serbest, ulusal, iki kademeli olarak açılan mimari proje yarışmasında proje teslim tarihi 18 Nisan 2008.

YARIŞMANIN TÜRÜ ve ŞEKLİ

Bu yarışma Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Plânlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışması Yönetmeliği uyarınca serbest, ulusal ve iki kademeli mimari proje yarışması olarak düzenlenmiştir.

YARIŞMANIN YERİ ve KONUSU

Yarışmacılardan Cumhuriyet Türkiye’sinin planlı ilk kentlerinden olan Kayseri’de, İç Kale ve yakın çevresini “yapılı çevre”, “ulaşım” ve “kentsel odaklar” açısından irdelemesi ve geleceğe yönelik yeni yorumlar, yeni açılımlar getirilmesi istenmektedir. Tarihi İç Kale kent merkezindedir. Çevresinde anıt değeri olan yapılar vardır. Yarışmacıların; yüzyıllardır kentin sosyo kültürel yaşamına katkı sağlayan bu yapıları gözardı etmeden, çağdaş kent yaşamını zenginleştirecek yeni ve yaratıcı kullanım önerileri geliştirmesi beklenmektedir. Yarışma alanı; Kayseri kent merkezinde yer alan ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan İç Kale ve içindeki alandır. İç Kale; Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı izlerini taşımakta olup, Dış Kale’nin surlarıyla kuzeyde birleşmektedir. İç Kale, kent merkezinde yer alan anıtsal tarihi yapıların en büyüğüdür.

YARIŞMAYA KATILMA ESASLARI

Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacak ekip temsilcisinin mimar olması ve ekipte yer alan tüm yarışmacıların;

 • İlgili meslek odalarına kayıtlı olmaları ve disiplin cezası almamış olmaları,
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamaları,
 • Jüri üyeleri (danışman, asıl, yedek) ve raportörle bunların birinci derecedenakrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanı olmamaları,
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamaları,
 • Yarışmayı açan idarede yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak,yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamaları,
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanlarıarasında olmamaları gerekmektedir.
 • Yarışmanın birinci kademesinde önerilen tasarımın uygulanması süreçlerine ilişkin olarak ekibin danışmanlık hizmetlerini almış olması beklenmektedir. Bu danışmanlık hizmetlerinde mimari restorasyon uzmanı veya uzmanlık ekibinin kimlik belgesi ve/veya yeterlik belgeleri ile grupta yer alması zorunluluktur. İkinci kademe için jürinin öngöreceği diğer uzmanlık konularında gereken danışmanlardan hizmet alınması zorunludur.
 • İç Kale birinci grup korunması gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescillidir. Bu nedenle, yarışmanın her iki kademesinde de, yarışma alanına, Uluslararası Koruma İlkeleri ve Ulusal koruma mevzuatı doğrultusunda yaklaşılmalıdır.
 • Yarışmada yer görme belgesi alınması ve belgelenmesi gereklidir. Yer görme belgesinin Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yarışma Raportörlüğünden onanmış olarak teslim sırasında sunulacak kapalı zarfın içinde yer alması gerekmektedir.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

YARIŞMA TAKVİMİ

 

 • Yarışma ilanı:17 Ocak 2008, Pazartesi,
 • Soru sormak için son gün: 15 Şubat 2008, Perşembe
 • Soruların yanıtlarının ilanı: 17 Mart 2008, Salı
 • Yer görme belgesi almak için son gün: 17 Nisan 2008, Cuma
 • Projelerin son teslim tarihi: 18 Nisan 2008, Cuma
 • Jüri çalışması başlangıcı: 3 Mayıs 2008, Çarşamba 

JÜRİ ÜYELERİ ve RAPORTÖRLER

Danışman Jüri Üyeleri

 • Mehmet Özhaseki, Avukat, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
 • Mehmet Çayırdağ, Tarihçi, Kayseri Büyükşehir Bld. Başkan Danışmanı
 • Yrd.Doç.Dr. Yaşar Bahri Ergen, Mimar, Kayseri KKTV Koruma Kurulu Başkanı
 • Prof.Dr.Vacit İmamoğlu, Mimar, ODTÜ
 • Hakan Mahiroğlu, Mimar, Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı
 • Kemalettin C. Tekinsoy, Mimar, Kayseri Büyükşehir Bld. Genel Sekreter Yrd.

Asli Jüri Üyeleri

 • Prof.Dr. Sevgi Lölçe, Mimar 
 • Prof.Dr. Nuran Zeren Gülersoy, Mimar, İTÜ
 • Doç.Dr. Yegan Kahya, Mimar, İTÜ
 • Prof.Dr. Haluk Pamir, Mimar, ODTÜ
 • Seyit Mehmet Polat, Mimar, YTÜ
 • Prof.Dr. Ali İhsan Ünay, İnşaat Mühendisi, ODTÜ
 • Prof.Dr. Yıldırım Yavuz, Mimar, ODTÜ

Yedek Jüri Üyeleri

 • A. Serdar Altuntuğ, Mimar 
 • Yrd.Doç.Dr. Deniz Mazlum, Mimar, İTÜ
 • Yrd.Doç.Dr. Sencer Erkman, Mimar 
 • Yener Torunoğlu, İnşaat Mühendisi, ODTÜ

Raportörler

 • Ayşe Önder, Yüksek Mimar 
 • Sultan Şimşek, Yüksek Mimar 
 • Belma Kilo, Mimar 

Raportör Yardımcıları

 • Hadi Kuvulmaz, Şehir Plancısı 
 • Şerife Taşkın, Şehir Plancısı

 

ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ

Belirlenen yarışma niteliğine uygun olan ve jüri tarafından yeterli görülen altı proje ikinci kademe için değerlendirmeye alınacaktır. İlk kademede ödül olarak 6 x 30.000 TL= 180.000 TL, yarışmacılara eşit olarak verilecektir.

İkinci kademede verilecek ödüller:

 • 1. Ödül : 50.000 TL
 • 2. Ödül : 40.000 TL
 • 3. Ödül : 30.000 TL
 • 1. Mansiyon:20.000 TL
 • 2. Mansiyon:20.000 TL
 • 3. Mansiyon:20.000 TL

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. Maddesi’ne göre yarışmacılara net olarak ödenecektir. Ödemeler banka hesabına yapılacaktır.

YER GÖRME BİLGİLERİ

Yer görme belgesi 17 Nisan 2008 tarihine kadar yarışma raportörlüğünden alınmalıdır.

İDARENİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

 • Yarışmayı Açan Kurum: Kayseri Büyükşehir Belediyesi
 • Yarışma Raportörlüğü: Kayseri Büyükşehir Plan Proje Müdürlüğü
 • Adresi: Mustafa Kemalpaşa Bulvarı No:1538010 Kocasinan/KAYSERİ
 • İrtibat Telefon Numarası: +90 352 207 16 56
 • Fax Numarası: +90 352 222 89 55
 • Web Adresi: http://www.kayseri-bld.gov.tr
 • Elektronik Posta Adresi: [email protected]

 

 

Etiketler

Bir cevap yazın