Kartepe için Düşünüyorum – 30. Meridyen Özgün Fikir Proje Tasarımı Yarışması

Yarışmaya proje son teslim tarihi 14 Şubat 2012 olarak belirlenmiş.

1-YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ: 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 23. maddesi ve “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği”ne dayanılarak Serbest Ulusal ve Tek Kademeli olarak düzenlenen “KARTEPE İÇİN DÜŞÜNÜYORUM-30.MERİDYEN ÖZGÜN FİKİR PROJE TASARIM I YARIŞMASI” dır.

2- YARIŞMANIN YERİ VE KONUSU: 30.Meridyen Özgün Fikir Proje Tasarımı proje alanı Kocaeli kentinin turizm ve sanayi potansiyeline sahip Kartepe ilçesi sınırları içerisinde, İstasyon mahallesi 320 ada 1 nolu parselde yer almaktadır. Yarışma alanının yakın çevresindeki kullanımlar incelendiğinde, kuzeyde İstanbul-Adapazarı D-100 Karayolu güneyde ise Kartepe Yürüyüş yolu ile çevrelenmektedir. Yarışmacıların “kullanıcı mekan ilişkisi” doğrultusunda ana caddeden algılanacak şekilde imge oluşturmak amaçlı mimari ve mekansal tasarım yaklaşımlarının ortaya konulması beklenmektedir.

3- YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI:

3.1.Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,

3.2.Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,

3.3.Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,

3.4.Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

3.5.Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

3.6.Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir),

3.7.Yarışmaya T.C. uyruklu olan, Mimarlık, Mühendislik ve Güzel Sanatlar Fakültelerinden herhangi birinden mezun olan tüm katılımcılara açıktır.

3.8.Katılımcılar yarışmaya daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş (1 adet) eseriyle katılabilir.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır.

4- YARIŞMACILARDAN İSTENEN BELGELER:

4.1.Kimlik zarfı; yarışmacıların, projelerin teslim edildiği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde; daktilo veya yazıcı ile “KARTEPE İÇİN DÜŞÜNÜYORUM-30.MERİDYEN ÖZGÜN FİKİR PROJE TASARIM I YARIŞMASI Kimlik Zarfı'” ibaresi yazılmış bir zarfın içine, yarışma şartnamesine uygun hazırlayacakları eserlerini sunacaklardır.

4.2.T.C. vatandaşı olduklarına dair Kimlik Belgesi fotokopisini,

4.3.Yarışmaya katılacak olanların; yarışma tarihine kadar yapmış oldukları tasarım, peyzaj, heykel, rölyef vb. eserlere ait, yapılış tarihlerini, bulundukları yeri, çevresi ile beraber eseri gösteren fotoğrafların yer aldığı tanıtım dosyasını ( bu dosyada yer alacak eserler sanatçının isteğine bağlıdır), koymaları gereklidir.

Kimlik zarfı bulunmayan projeler jüri kararıyla ve tutanağa kaydedilerek yarışmaya kabul edilmez. Katılımcılar yarışma şartnamesinin tüm şartlarını kabul edilmiş sayılacaklardır.

Ekip olarak katılım halinde, bu belgeler ekip ortaklarının her biri tarafından verilecektir.

5-YARIŞMA TAKVİMİ:
Yarışmanın İlanı: 01/11/2011
Şartname Satış Tarihi Başlangıcı: 01/11/2011
Yer Görmek İçin Son Tarih: 25/11/2011
Son Soru Sorma Tarihi: 01/12/2011
Cevapların Gönderilme Tarihi: 12/12/2011 Saat: 17.00
Proje Teslim Tarihi:14/02/2012 Saat: 17:00
Jüri Değerlendirme Tarihi: 20.02.2012- 22.02.2012
Yarışma Sonucu İlan Tarihi: 05.03.2012
Sergi Başlangıç ve Bitiş Tarihi/Yeri: 05.03.2012 ve 20.03.2012
Projelerin geri veriliş tarihi: 15/03/2012-16/04/2012
Kolokyum: Serginin 2.günü

Belirlenen tarihlerin resmi tatile rastlaması halinde müteakip ilk iş günü esas alınacaktır

6-DANIŞMAN, ASLİ VE YEDEK JÜRİ ÜYELERİ İLE RAPORTÖRLERİN İSİM VE KİMLİKLERİ
Danışman Jüri üyeleri:
1-Şükrü KARABALIK-Kartepe Belediye Başkanı-Eğitimci-18 Mart Ünüveristesi
2-Bali HOLAT-Belediye Başkan Yardımcısı-İstanbul Teknik Üniversitesi-Şehir Plancısı
3-Efkan ATMACA-Belediye Başkan Yardımcısı-Karadeniz Teknik Üniversitesi-Mimar

Asli Jüri Üyeleri:
1- Prof.Dr. S.Güven BİLSEL (Jüri Başkanı) Y. Müh. Mimar-İstanbul Teknik Üniversitesi Kent ve Bölge Plancısı
2- Prof.Dr. Vildan ÇETİNTAŞ-Heykeltraş Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi
3- Prof.Dr. Nihal ŞENLİER Y.Mimar/Şehir Plancısı (Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü – Mimarlık Fakültesi Şehir Bölge Planlama Bölümü Bölüm Başkanı)
4- Dr. Ahmet UZEL Y.Mimar/Şehir Plancısı (M.S.Ü)
3- H.Fehmi KETENCİ-Grafiker-(M.S.Ü.) Kocaeli Üniversitesi İletişim ve Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi

Yedek Jüri Üyeleri :
1- Mustafa KASIMOĞLU Kartepe Belediyesi Plan ve Proje Müdürü İnşaat Teknikeri (H.Ü.)
2- Salih Nurettin ÇEVİK Kartepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-İşletme-Ankara Üniversitesi
3-Zuhal OĞUZ-Kartepe Belediyesi Mimar-İstanbul Üniversitesi

Raportörler :
1-Ferda ÖZPARLAK Y.Şehir Plancısı (S.Ü.)-Kartepe Belediyesi
2- Pınar PELİT Mimar-Uludağ Üniversitesi-Kartepe Belediyesi

Ödüller:
1. Ödül :15.000.-TL (Onbeşbin Türk Lirası)
2. Ödül :10.000.-TL (Onbin Türk Lirası)
3. Ödül : 5.000.-TL (Beşbin Türk Lirası)
Mansiyonlar:
Mansiyon: 1.500_TL (Binbeşyüztürklirası)
Mansiyon: 1.500_TL (Binbeşyüztürklirası)
Mansiyon: 1.500_TL (Binbeşyüztürklirası)

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, İdare, yukarıda yazılı ödülleri, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29.maddesine göre yarışmacılara net olarak ödeyecektir. Ödemeler, yarışma sonucunun ilanını izleyen 30 gün içinde sahiplerinin veya vekillerinin banka hesabına yapılacaktır.

7- ŞARTNAME VE EKLERİ TEMİN YERİ VE ÜCRETİ: Yarışmacılar şartname ve eklerini, Kartepe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne ’30.Meridyen Özgün Fikir Proje Tasarım Yarışması’ adına 20,00 TL (Yirmitürklirası) yatırıldı” dekontu ile Kartepe Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü Proje Yarışması Raportörlüğü’nden alabilir.

Katılımcılar, Kartepe Belediyesi’ne ait aşağıda yazılı hesap numarasına şartname bedelini yatırıp, banka dekontunu faks yolu ile tarafımıza ilettiklerinde de şartname ve ekleri (bilgisayar ortamında) kendilerine mail yolu ile ulaştırılabilir. Bu durumda; ulaşmayan veya iletilemeyen hiçbir belgeden İdaremiz sorumlu olmayacaktır.

ZİRAAT B.

ALEMDAR ŞUBESİ

İBAN TR 780001000729117662945001

Ayrıca; şartname ve ekleri, iadeli posta vasıtası ile de gönderilebilir. Ancak; postadaki gecikme nedeni ile katılımcının beyan ettiği adrese ulaşmayan belgelerden İdare sorumlu tutulamaz.

Şartname bedelini, yatırmayan katılımcı, yarışmaya kabul edilmez ve eseri değerlendirmeye alınmaz.

Yarışmacının tasarımı yapacağı eserin konulacağı yeri görmesi tavsiye edilir.

8-YER GÖRME TARİHİ: 25/11/2011 tarihine kadar, mesai saatleri içerisinde Kartepe Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü, 30.Meridyen Özgün Fikir Proje tasarım Yarışması Raportörlüğü refakatinde yapılacaktır.

9.DİĞER HUSUSLAR:
9.1.Bu Yarışmada, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 23.maddesine göre, “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir Ve Bölge Planlama Ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” hükümleri uygulanmaktadır.

9.2.Yarışmaya katılan tüm katılımcılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

10-YARIŞMAYI DÜZENLEYEN İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:
Adı: Kartepe Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü
Adresi 17 Ağustos Mah. Dicle Cad. No.12 Kartepe/ KOCAELİ
İrtibat Telefon Numarası: 0 (262) 316 68 54-0 (262) 316 68 22

Fax Numarası : 0 (262) 373 32 36
Web Adresi: www.kartepe.bel.tr
Elektronik Posta Adresi: [email protected]

İdare Yetkilisi
Mustafa KASIMOĞLU, Plan ve Proje Müdürü V.

Etiketler

Bir cevap yazın