Karapınar Güneş Enerjisi Santrali SCADA Merkezi Binası Mimari Proje Yarışması

Ulusal ve ön seçimli olarak düzenlenen "Karapınar Güneş Enerjisi Santrali SCADA Merkezi Binası Mimari Proje Yarışması"nda ön seçim başvurusu için son tarih 9 Kasım 2020.

YARIŞMA HAKKINDA

Türkiye’nin en büyük güneş enerji santrali projesi Konya’nın Karapınar ilçesinde gerçekleştiriliyor. Türkiye’de çöl niteliği taşıyan tek bölge olan Karapınar yenilenebilir enerji konusunda önemli bir potansiyele sahip olmakla birlikte mevcut proje sayesinde Türkiye’deki en önemli sürdürülebilir enerji çalışmalarına ev sahipliği yapacaktır. Yarışma kapsamında yapılması beklenen SCADA* merkezi binası projenin yönetim birimi niteliği taşımaktadır. Bu nedenle, SCADA merkezi binası oldukça geniş bir alana yayılan güneş enerjisi santrali projesinin çekirdeğini oluşturacaktır. *SCADA terimi İngilizce “Supervisory Control and Data Acquisition” kelimelerinin ilk harflerinin okunması ile oluşturulan bir kısaltmadır. Kapsamlı ve entegre bir veri tabanlı kontrol ve izleme sistemi olan SCADA ile bir tesise veya işletmeye ait tüm ekipmanların kontrolünden üretim planlamasına, çevre kontrol ünitelerinden yardımcı işletmelere kadar tüm birimlerin otomatik kontrolü, gözetlenmesi ve sonuçların raporlanması sağlanır. Temel olarak SCADA yazılımından izleme, kontrol, veri toplama, verilerin kaydı ve saklanması işlevlerini gerçekleştirmesi beklenmektedir.

YARIŞMANIN AMACI

“Karapınar GES SCADA Merkezi Binası Mimari Proje Yarışması“ ile öncelikli olarak Türkiye’nin en büyük güneş enerjisi santrali projesi için yapılacak yönetim binası ile yenilenebilir enerjinin önemine ve geleceğine vurgu yapılması hedeflenmektedir. Bunu yaparken ekonomik, özgün, nitelikli ve sürdürülebilir tasarım yaklaşımlarının, günümüz mimarisine de ışık tutabilecek işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması; çağdaş̧ bir çevre ve tasarım anlayışı geliştiren proje ve müelliflerin saptanması; yenilenebilir enerjinin teşviki, ilgili mesleklerin ve yan disiplinlerin gelişmesi,  etik değerler göz önüne alınarak ekiplerin uluslararası rekabet gücü̈ kazanmalarına uygun ortamın sağlanması amaçlanmaktadır.

YARIŞMANIN TÜRÜ ve ŞEKLİ

Yarışma ulusal ve ön seçimli olarak düzenlenen bir mimari proje yarışmasıdır. Yarışmanın ilk aşamasında yarışmacılardan bir portfolyo, projeye dair yaklaşımlarını içeren bir niyet dosyası hazırlamaları beklenmektedir. Yapılan teslimlerin ardından yarışmanın ikinci aşaması için jüri üyeleri tarafından 10 ekip seçilecektir. Bir sonraki aşamada ise ön seçimi geçmeyi başaran ekiplerden odak konunun daha ayrıntılı bir çözümlemesi, mimari ve teknik detayların ele alındığı bütünsel ve somut bir kurguyu jüriye sunmaları istenmektedir.

Yarışmacıların kimlikleri süreç boyunca açık olup; rumuz kullanılmayacaktır. Ön seçim aşamasının ardından ilk 10’a girmeyi başaran ekipler detaylı proje önerilerini teslim  ettikten sonra jürilere sunacaktır. Proje sunumlarının ardından yapılacak jüri değerlendirmesi sonucunda dereceye giren yarışmacılar açıklanacaktır.

YARIŞMANIN YERİ ve KONUSU

Yarışmanın yeri; Konya iline bağlı Karapınar ilçesidir. İl merkezinin 94 km doğusundadır. Türkiye’nin tek çöl toprağı sayılabilir. Meke Tuzlası bu ilçede yer almaktadır. Karapınar toprakları %60’lara varan oranda kireçli bir yapıya sahiptir. İlçede birçok obruk mevcuttur.

Yarışmanın konusu; Kalyon Güneş Enerjisi Üretim A.Ş.’nın üstlendiği Karapınar GES projesine ait SCADA Merkezi binasının mimari projesinin elde edilmesidir. Karapınar Güneş Enerjisi Santrali projesinde SCADA sisteminin yerleştirileceği bina aynı zamanda yönetim merkezi niteliği taşıyacaktır. Binanın nitelik bakımından taşıyacağı merkezi konumu desteklemek adına etkileşime açık bir sistem olarak tasarlanması istenmektedir. Mevcut projenin taşıdığı önem itibariyle iletişim gücünü destekleyen deneyimler sunacak bir yapı kurgusu tercih edilmektedir.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

Bu yarışmaya ön seçimi geçen ekipler katılabilir.

KURUMUN İLETİŞİM BİLGİLERİ
Yarışmayı Açan Kurum: Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.
Adres: Malıköy, Şaditürk Blv., 06909 Malıköy Başkent Osb/Sincan/Ankara
E-posta: [email protected]
Web adresi: https://kalyonpv.com

YARIŞMA TAKVİMİ

● Yarışmanın İlanı: 8 Ekim 2020, Perşembe
● Ön Seçime Başvuru için Son Tarih: 9 Kasım 2020, Pazartesi (23:59’a kadar)
● Ön Seçim için Jüri Değerlendirme Toplantısı: 6-7-8 Kasım 2020
● İkinci Aşamaya Geçen Başvuruların Bilgilendirilmesi: 9 Kasım 2020, Pazartesi
● Son Soru Sorma Tarihi: 20 Kasım 2020, Cuma
● Soruların Yanıtlarının İlanı: 27 Kasım 2020, Cuma
● Projelerin Son Teslim Tarihi: 19 Ocak 2021, Salı (23:59’a kadar)
● Proje Sunum Tarihi: 22 Ocak 2021, Cuma
● Jüri Değerlendirmesi için Başlangıç Tarihi: 22-23-24 Ocak 2021
● Sonuçların İlan Edilmesi: 25 Ocak 2021, Pazartesi
● Kolokyum ve Ödül Töreni: Daha sonra ilan edilecektir.

YER GÖRME

Yer görme etkinliği, yarışmanın ikinci aşamasına geçen 10 ekip için düzenlenecektir. Ön seçim aşamasında yarışmacıların yer görme zorunluluğu yoktur. İkinci aşamada gerçekleştirilecek yer görme etkinliğinin detayları daha sonra duyurulacaktır.

JÜRİ ÜYELERİNİN VE RAPORTÖRLERİN İSİMLERİ

Danışman Jüri Üyeleri

 • Murtaza Ata – İcra Kurulu Üyesi, Kalyon Enerji
 • Gürler Duman – Proje Müdürü, Karapınar Güneş Enerjisi Santrali
 • Fırat Es – AR-GE Müdürü, Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.

Jüri Üyeleri

 • David Green – Kentsel Tasarım Uzmanı, Perkins and Will
 • Deniz Aslan – Mimar & Peyzaj Mimarı, DS Mimarlık
 • İmdat As – Mimar & Akademisyen, İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Kübra Kalyoncu Şeherli – İç Mimar, Kalyon Enerji
 • Melike Altınışık – Mimar, Melike Altınışık Architects (Jüri Başkanı)
 • Murat Tabanlıoğlu – Mimar, Tabanlıoğlu Architects
 • Refik Anadol – Yeni Medya Sanatçısı, Refik Anadol Studio

Yedek Jüri Üyeleri

 • Mehmet Fehmi Bilge – Mimar
 • Bünyamin Atan – Mimar

Raportörler

 • Ayça Yazıcı – Mimar
 • Yeşim Alpaydın – Şehir Plancısı

ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ

Ön aşamayı geçmeyi başaran ekipler 15.000 TRY ile ödüllendirilecektir. Ardından bu 10 ekip tarafından ikinci aşama için hazırlanan projeler değerlendirilecek ve ilk 3 belirlenecektir. Dereceye giren ekipler için belirlenen ödül miktarları (ön elemeyi geçme miktarı dahil olmak üzere) ödenecek toplam tutarı ifade etmektedir.

● 1. Ödül: 70.000 TL
● 2. Ödül: 50.000 TL
● 3. Ödül: 30.000 TL

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı derece ödülleri ve ön elemeyi geçmeye hak kazanan ve final teslimlerini yapan ekiplere verilecek 15.000 TRY değerindeki tutar; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir. Ön elemenin ardından final teslimini gerçekleştirmeyen yarışmacılara ödeme yapılmayacaktır.

ŞARTNAME

Etiketler

1 Yorum

 • Yavuz Selim Sepin says:

  BU YARIŞMADA HEP MÜCADELESİNİ VERDİĞİMİZ TESLİMİYETE AİT ŞU PARAGRAFA JÜRİNİN NASIL İZİN VERDİĞİNİ ÜZÜLEREK VE HAYRETLE KARŞILADIM.
  4. BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ KAZANANA UYGULAMA PROJESİNİN YAPIMI İŞİNİN NASIL VERİLECEĞİ

  4. BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ KAZANANA UYGULAMA PROJESİNİN YAPIMI İŞİNİN NASIL VERİLECEĞİ
  Ön eleme sonucunda teslim edilen projelere ait telif hakları, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uyarınca verilen tüm hakları ile, icatlara (patentler dahil), tescilli ve tescilsiz ticari markalara, tescilli ve tescilsiz tasarımlara, coğrafi plana ve gizli bilgilere ilişkin haklar, sınai, bilimsel, edebi veya artistik alanlarda fikir faaliyetlerinden kaynaklanan diğer tüm haklar Kalyon Güneş Enerjisi Üretim AŞ’ye (“Kalyon PV”) ait olacaktır. Yarışmacılar bu hükmü kabul etmiş sayılır.

Bir cevap yazın