Kamu Binaları Tasarımı Fikir Yarışması

İller Bankası tarafından düzenlenen, ulusal ve tek aşamalı, mimarlık disiplinine yönelik ve mühendislik, şehir planlama, peyzaj mimarlığı meslek disiplinlerinin de ekip üyesi olarak katkı sağlayabileceği fikir yarışmasına son teslim tarihi 10 Eylül 2018.

YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

İller Bankası Anonim Şirketi tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. ve 53. maddeleri ile “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” doğrultusunda düzenlenen serbest, ulusal ve tek aşamalı, mimarlık disiplinine yönelik ve mühendislik, şehir planlama, peyzaj mimarlığı meslek disiplinlerinin de ekip üyesi olarak katkı sağlayabileceği bir fikir yarışmasıdır.
 

YARIŞMANIN AMACI
Kamu binalarında sürdürülebilirliği esas alan ve bu doğrultuda çevreye duyarlı, enerji verimliliğini ön planda tutan, yerel mimari anlayışına uygun, yöresel malzemeleri kullanmaya teşvik eden, yakın çevresi ile ilişkilendirilmiş, erişilebilir, ekonomik ve yenilikçi tasarımların elde edilmesi amaçlanmaktadır.

YARIŞMANIN KONUSU
Günümüzde yaşanan sosyal, ekonomik, kültürel değişimler küresel ölçekte olduğu kadar ülkemizde de planlı ve kimlikli olmayan yapılaşmaya, estetik değerlerin göz ardı edilmesine ve yapıların görsel, mekânsal ve çevresel özelliklerinin bozulmasına neden olmaktadır. Kent kimliğinin önemli bileşenlerinden biri olan kamu binalarında da bunun yansımaları görülmektedir.

Tüm dünyada yapılaşmaya dair bu sorunların çözümü için sürdürülebilir mimarlık yaklaşımı gündeme gelmiştir.

Sürdürülebilir mimari; çevre ve gelişme sorunlarını çözmeye yönelik, bütüncül, stratejik, planlı bir yapılaşma şeklidir. Böylece morfolojik özellikleriyle olduğu kadar, yörenin toplumsal, kültürel ve ekonomik altyapısına da katkıda bulunarak, çevreye duyarlı bir mimari pratik öngörmektedir. Ayrıca, makro ölçekten mikro ölçeğe kadar inen tasarım sürecinde, yerel kimlik, malzeme, altyapı, iklim, teknoloji, doğal kaynaklar gibi içinde bulunduğu bağlamsal verileri kullanır. Sosyo-ekonomik, kültürel ve çevresel bağlamlarda yere uyarlanmış, gelecek nesillere ulaşacak sonuçları düşünen binalar üretmeyi hedefler.

Bu tanım ve açıklamalar ışığında, sürdürülebilir mimarlığın ana öğelerinin, çevre duyarlılığı ve enerji verimliliği, yere özgü tüm doğal koşulların dikkate alınması, toplumsal ve kültürel yapıya uygunluk, mimari kimlik, yerel malzeme kullanımı, ekonomik çözümler ve kalıcılık olduğu söylenebilir. Ülkemizde de bu mimarlık yaklaşımına uygun kamu binalarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Yarışmacılardan beklenen, yukarıda belirtilen ana öğeler doğrultusunda, kamu binalarımız için tasarım aşamasında özgün ve yenilikçi mimari öneriler geliştirmeleridir.

Belirtilen hedef ve beklentilere uygun olarak; farklı coğrafi bölgelerden seçilmiş aşağıdaki iller belirlenmiştir:

Balıkesir, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Konya, Muğla, Nevşehir, Rize, Tokat.

Yarışmacılar yukarıda belirtilen şehirlerden sadece birini seçecek bu yarışmanın başka bir projesinde katılımcı ya da danışman olamayacaktır. Ekte söz konusu şehirle ilgili verilen bilgi ve dokümanları kullanacaklardır.

JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

 • Refik TUZCUOĞLU (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı )
 • Yusuf BÜYÜK (İller Bankası A.Ş. Genel Müdürü)
 • Banu Aslan CAN (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü)
 • Yusuf Hakan BEKTAŞ (İller Bankası A.Ş. Daire Başkanı)

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

 • Y. Erdal KAYAPINAR (Yüksek Şehir Plancısı)
 • Prof. Dr. Gülser ÇELEBİ (Mimar-Çankaya Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Dicle AYDIN (Mimar-Necmettin Erbakan Üniversitesi)
 • Tuncer ÇAKMAKLI (Mimar)
 • Gürol BARONCELLİ SAĞIROĞLU (Mimar)
 • İkram ÇETİN (Mimar)
 • Ayşegül UMUTLU (Çevre Yüksek Mühendisi)

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

 • Doç. Dr. İdil AYÇAM (Mimar- Gazi Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Köksal ALVER (Kent Sosyoloğu- Selçuk Üniversitesi)
 • Dr. Hayri ULVİ (Şehir Plancısı- Gazi Üniversitesi)
 • Dr. Merve TUNA KAYILI (Mimar- Karabük Üniversitesi)

RAPORTÖRLER

 • Ali Rıza DEMİREL (Şehir ve Bölge Plancısı)
 • İlknur TEKİN (Mimar)
 • Umut AYANOĞLU (Mimar)

RAPORTÖR YARDIMCILARI

 • Filiz ÇELEBİ (Mimar)
 • Gülay EMERCE (Uzman)
 • Gökhan DOĞAN (Uzman)
 • Özlem DURAN (Y. Mimar)
 • Berna ÇENGEL KOÇ (Mimar)
 • Ferdi TAĞA (UzmanYrd.)

YARIŞMA TAKVİMİ

 • Yarışmanın İlanı : 11 Haziran 2018
 • Sorular için son gün : 2 Temmuz 2018
 • Cevapların İlanı : 9 Temmuz 2018
 • Proje Teslim Tarihi : 10 Eylül 2018
 • Jüri Toplanma Tarihi : 20 Eylül 2018
 • Sonuçların Açıklanma Tarihi : 25 Eylül 2018
 • Kolokyum ve Sergi Tarihi : Yarışmanın web sitesinde ilan edilecektir.

SONUÇLARIN İLANI
Yarışmanın sonucu İller Bankası Anonim Şirketi tarafından Resmi Gazete’de ve ilgili meslek oda ve kuruluşları yayın organlarında, ayrıca yarışma web sitesinde (http://www.kamubinalaritasarimi.com) ve “www.ilbank.gov.tr” internet sayfasında yayınlanacaktır.

ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ

 • 1.lik ödülü : 100.000-TL (Net)
 • 2.lik ödülü : 80.000-TL (Net)
 • 3.lük ödülü : 60.000-TL (Net)
 • 3 Adet Mansiyon : 20.000-TL (Net)

Ödül alamayan projelerden uygun görülenler satın alınabilir. Satın alınacak her proje için 6.000-TL (net) ödenecektir.

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara net olarak en geç 30 gün içinde ödenecektir. Ödemeler, banka hesabına yapılacaktır.

SERGİ ve KOLOKYUM YERİ
Yarışma sonuçlarının ilanını takiben, yarışmanın ödül töreni, kolokyum ve sergisine ilişkin yer ve tarih bilgileri yarışmanın web sitesinde duyurulacaktır. Yarışmaya katılan tüm projeler duyurulan tarihten itibaren Ankara’da sergilenecektir. Sergide, yarışma şartnamesi ve jüri raporlarından örnekler bulundurulacaktır.

İDARENİN ADI, ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adı: İller Bankası Anonim Şirketi
Adresi: Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No:12 Çukurambar Çankaya / ANKARA
Telefon Numarası: +90 312 508 70 00
Web Adresi: www.kamubinalaritasarimi.com
Elektronik Posta Adresi: info@kamubinalaritasarimi.com

Yarışma eklerini buradan indirebilirsiniz.

Etiketler

18 yorum

Bir yanıt yazın