Kampüsüm İçin Tasarlıyorum: Kampüs Mobilyası Tasarım Yarışması

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin 40. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında, öğrencilerin eğitim aldıkları mekânlar için yenilikçi, sürdürülebilir fikirler üretmeleri, bu fikirleri uygulama şansı bulabilmeleri amacıyla düzenledikleri “Kampüsüm İçin Tasarlıyorum: Kampüs Mobilyası Tasarım Yarışması”na dijital ortamda teslim için son tarih 22 Eylül 2022.

YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin 40. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında, öğrencilerimizin eğitim aldıkları mekânlar için yenilikçi, sürdürülebilir fikirler üretmeleri, bu fikirleri uygulama şansı bulabilmeleri amacıyla “Kampüsüm İçin Tasarlıyorum: Kampüs Mobilyası Tasarım Yarışması” açılmıştır. Nitelikli bir kampüs hayatı üretmeye yönelik yeni fikirlerin, DEÜ kampüslerinin ihtiyaçlarını ve potansiyellerini en iyi bilen genç sahipleri tarafından geliştirilebileceği düşünülmektedir.

Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde yer alan Tınaztepe, 15 Temmuz Sağlık ve Sanat, Buca, Dokuzçeşmeler kampüslerinin açık/ yarı açık alanları için geliştirilecek tasarımların gündelik, sosyal, rekreatif eylemlere olanak sağlayacak ve performatif etkinliklere alan yaratacak şekilde, hem bireysel hem de çoklu kullanım senaryolarına uygun, çok amaçlı mekânlar tanımlaması beklenmektedir. Esnek, gerekli durumlarda türetilebilir, kampüsün farklı noktalarına taşınabilir, kurulup kaldırılabilir, iklim koşullarına uyumlu, sürdürülebilir tasarımlar gözetilecektir. Kurgulanan her senaryonun içerdiği eylemler ve tasarlanan elemanın farklı kullanım alternatifleri çeşitli şekillerde görselleştirilerek ifade edilmelidir. Dokuz Eylül Üniversitesi’nin 40. yılına yönelik tasarlanan birimlerde “40.yıl” ifadesi yer almalıdır. Tasarım önerileri DEÜ yerleşkelerinde herhangi bir alana uygulanabilir nitelikte ve/ veya seçilen özel bir yerleşke alanında, o alanın mekânsal ihtiyaçlarına uygun olarak projelendirilebilir. Ödül alan projenin yarışma sonuçlandıktan sonra düzenlenecek olan atölye çalışmalarıyla yine öğrencilerle birlikte kolektif bir şekilde uygulanması hedeflenmektedir. Bu nedenle tasarımların uygulanabilir, kurulup-sökülebilir şekilde planlanması, sürdürülebilir malzemelere öncelik verilmesi ve üretim detaylarının düşünülerek paftalara aktarılması gerekmektedir.

YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından desteklenen ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde eğitim gören lisans öğrencilerinin katılabileceği serbest ve tek kademeli öğrenci tasarım projesi yarışmasıdır.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI VE ESASLARI

 • Yarışma Dokuz Eylül Üniversitesi lisans öğrencilerine açıktır. Ancak ekip başı Mimarlık Fakültesi’nde okumakta olan lisans öğrencisi olmalıdır. Yarışmacılar bireysel ya da ekip olarak katılabilirler.
 • Her yarışmacı / ekip yarışmaya bir öneri ile katılabilir.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir ve ön kayıt şartı yoktur.
 • Katılımcıların başvuru sırasında öğrenimlerini sürdürdüklerine dair öğrenim belgesini ibraz etmeleri zorunludur. Tüm katılımcıların “Katılımcı Kimlik Formu ”nu (EK.2) doldurması gerekmektedir.
 • Yarışmaya asil, yedek ve danışman seçici kurul üyelerinin, raportörlerin, yarışmayı açan kurum birimi yöneticilerinin birinci derece yakınları katılamaz.
 • Bu koşullara uymayanlar projelerini teslim etseler bile yarışmaya katılmamış sayılırlar.

YARIŞMA TAKVİMİ

 • Yarışma İlanı: 18 Ağustos 2022
 • Soruların sorulması için son tarih: 26 Ağustos 2022
 • Soruların cevaplanması: 31 Ağustos 2022
 • Dijital ortamda teslim için son tarih: 22 Eylül 2022
 • Sonuçların açıklanması: 26 Eylül 2022
 • Atölye çalışması: Duyurulacaktır.
 • Projelerin Sergilenmesi, Dijital Kolokyum ve Ödül Töreni: Duyurulacaktır.

SORU VE CEVAPLAR

Yarışmacılar sorularını, 26 Ağustos 2022 tarihi, saat 10.00’a kadar deukampusicintasarla@gmail.com adresine e-posta ile göndereceklerdir. Zamanında ulaştırılan tüm sorular yarışma jürisi tarafından değerlendirilecek ve yarışma web sitesinde açıklanacaktır. Süreç içindeki olası değişiklikler, ek bilgiler ve sonuçlar web sitesinde ilan edilecektir.

SEÇİCİ KURUL VE RAPORTÖRLER

Asil Jüri Üyeleri

 • Müjde Altın , Prof. Dr., DEU Mimarlık Bölümü
 • Deniz Dokgöz, Doç. Dr., DEU Mimarlık Bölümü
 • Ferhat Hacıalibeyoğlu, Doç. Dr., DEU Mimarlık Bölümü
 • Erdem Yıldırım Dr., DEU Mimarlık Bölümü
 • Özgül Yılmaz Karaman, Doç. Dr., DEU Mimarlık Bölümü

Yedek Jüri Üyeleri

 • Deniz Lökçe, Doç. Dr., DEU Mimarlık Bölümü
 • Vefa Orhon, Doç. Dr., DEU Mimarlık Bölümü

Raportörler

 • Can Hazal Ar, Ar. Gör., DEU Mimarlık Bölümü
 • Nurten Özdemir Gökmen, Ar. Gör., DEU Mimarlık Bölümü

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Yarışma sonuçları 26 Eylül 2022 tarihinde, deukampusicintasarla@gmail.com adresinde yayınlanacaktır.

ÖDÜLLER

 • Birincilik ödülü: 7000 TL
 • İkincilik ödülü: 5000 TL
 • Üçüncülük ödülü: 4000 TL
 • Mansiyon ödülleri (3 adet): 2000 TL (Jürinin uygun görmesi doğrultusunda verilecektir)

PROJELERİN SERGİLENMESİ, YAYINLANMASI VE KOLOKYUM

Projeler dijital ortamda sergilenecek; kolokyum, ödül töreni ve sergiye ilişkin tarih ve platform bilgisi yarışma web sitesi aracılığıyla duyurulacaktır.

ŞARTNAME

Etiketler

Bir yanıt yazın