Kampüs Açık Mekan Tasarımı 2022 Fikir Yarışması

Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi tarafından ulusal ve tek aşamalı olarak düzenlenen Kampüs Açık Mekan Tasarımı 2022 Fikir Yarışması için projelerin son teslim tarihi 26 Haziran 2022.

YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

Kampüs Açık Mekan Tasarımı 2022 Fikir Yarışması, Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi tarafından ulusal ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş bir fikir projesi yarışmasıdır.

YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI

Üniversite ortamında iletişimi, çalışmayı ve üretimi etkileyen ve son zamanlarda eksikliği hissedilen en önemli fiziksel elemanlardan birisi öğrencilerin ve öğretim üyelerinin bir araya gelip sosyal ilişkilerini ve fikir paylaşımlarını kuvvetlendirebilecekleri ortak paylaşım mekanlarıdır. Covid-19 salgını ile bu ortak paylaşım mekanı ihtiyacı yerini daha çok açık alan ihtiyacına bırakmıştır. Açık alan ihtiyacı ile birlikte kampüslerde yeşil alan düzenlemeleri, kentsel mobilya tasarımları ve diğer fonksiyonel tasarım elemanları önem kazanmıştır.

Kampüs, Açık Alan ve Ekleri Tasarımı Yarışması ile öğrenciler ve öğretim üyelerinin bir araya gelip  fikir paylaşımı yapabildiği dinamik bir sosyalleşme, karşılaşma ve paylaşma alanı yaratan bir düğüm noktası tasarımı hedeflenmiştir. Tasarlanan düğüm noktası kampüsteki açık ve yeşil alanları, bu alanlara ait sınırları, paylaşım mekanlarındaki fonksiyonları tanımlar nitelikte olmalıdır.

Yarışma doğrultusunda kentsel dış mekan ve kampüs kavramlarının ara kesitinde açık alana uyarlanabilen mimari arayüzler, tasarım elemanları ve işlevsel kent mobilyaları tasarlanması beklenmektedir. Eğitim pratiğinin ders saatleri ve derslikler dışında da sürdürülebilir ve geliştirilebilir bir alana yayıldığı, katılımcı bir açık alan öngören, aidiyet duygusunu pekiştiren mekansal çözümler amaçlanmıştır.

Yarışmaya başvuru yapan adaylara mevcut alanın dijital çizim dosyası ve görseller aşağıdaki linkte mevcuttur.

Yarışma ile ilgili belgeler’e linkten ulaşabilirsiniz.

TAKVİM

 • Yarışmanın İlanı: 28 Şubat 2022
 • Soru Sorma için Son Tarih: 7 Mart 2022 17:00’a Kadar
 • Yanıtların İlanı: 19 Mart 2022
 • Proje Teslimi: 26 Haziran 2022 17:00’a Kadar
 • Jüri Değerlendirmesi: 14 Temmuz 2022
 • Sonuçların İlanı: 21 Temmuz 2022
 • Ödül Töreni daha sonra ilan edilecektir.

ÖDÜLLER

 • İlk 3 dereceye giren proje sahibi tasarımcılar ödüllendirilecektir. Jüri, ödüle layık proje
  bulamadığı durumda ödüllerden herhangi birini boş bırakabilir.
 • Ödüller derecelerin kamuoyuna açıklanışından itibaren 15 gün içerisinde taraflara teslim
  edilecektir.
 • Yarışmayı kazanan ekip üyelerine bir ödül verilir.

Dereceler Ödüller

 • Birincilik Ödülü: Çizim Tableti
 • İkincilik Ödülü: Çizim Tableti
 • Üçüncülük Ödülü: Çizim Tableti

ŞARTNAME

Etiketler

Bir cevap yazın