Kahramanmaraş Kültür Parkı Ulusal Mimari Proje Yarışması

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından serbest, ulusal, tek kademeli olarak açılan mimari proje yarışmasında proje teslim tarihi 27 Aralık 2007.

YARIŞMANIN TÜRÜ ve ŞEKLİ

Bu yarışma Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Plânlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışması Yönetmeliği uyarınca serbest, ulusal ve tek kademeli mimari proje yarışması olarak düzenlenmiştir.

YARIŞMANIN YERİ ve KONUSU

Söz konusu arsada kültür, sanat, bilim, yöre ve çevre değerlerinin, kentin gereksinimi olan yeşili olabildiğince içine alarak tasarlanacak, insan ölçeğine görsel ve fiziksel olarak duyarlı, açık ve kapalı mekanlarla; Kentlinin farklı gereksinimlerine yirmidört saat yanıt verebilecek, çok aktiviteli bir kent merkezi; Kentliyi buluşturma, sanatla kaynaştırma, eğitme, eğlendirme, bilgilendirme, dinlendirme, doyurma mekanlarının iç içe olduğu bir merkez düşünülmesi istenmektedir.Yarışma alanı kent merkezinde yer alan ana caddelerin kesiştiği dört yanı trafikle çevrili bir kavşak noktasındadır. Bu nedenle her yönden kentlinin erişmesine açıktır, kentlinin kullanım yoğunluğu ile ilişkili olarak açık ve kapalı kullanımların dengeli ve yerleşimin sorgulanarak tasarlanılması beklenmektedir. Yaya-taşıt ve servis ulaşımları yakın çevre içinde kentsel ölçekte ve çok boyutlu düşünülmeli ve değerlendirilmelidir.

YARIŞMAYA KATILMA ESASLARI

Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;

  • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin; Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,
  • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
  • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
  • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,
  • Yarışma şartnamesinde öngörülen özel koşullara uymak,
  • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir),
  • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
  • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

YARIŞMA TAKVİMİ

  • Yarışma ilanı: 27 Ağustos 2007, Pazartesi
  • Projelerin son teslim tarihi: 27 Aralık 2007, Perşembe

 

JÜRİ ÜYELERİ ve RAPORTÖRLER

Danışman Jüri Üyeleri

Cemal Tanrıverdi, Yüksek Mimar, İTÜ
Sıddık Sezal, Mimar
Burhaneddin Türkkahraman, Ziraat Yüksek Mühendisi

Asli Jüri Üyeleri

Nuran Ünsal, Mimar
Abdullah Özdemir, Mimar, TMMOB Mim.Od.K.MARAŞ Temsilcisi
Ahmet Şekkeli, Yüksek Mimar, İTÜ
Cengiz Şirikçi, Şehir Plancısı, İTÜ
Mustafa Uzunlar, İnşaat Mühendisi

Yedek Jüri Üyeleri

Dr. Seçkin Kutucu, Mimar
Ahmet Kara, Yüksek Mimar, YTÜ
Yusuf Ziya Erdoğan, İnşaat Mühendisi

Raportörler

Fahri Yiğitoğlu, Harita Mühendisi
Hacı Mehmet Güner, Mimar

Raportörler Yardımcısı

Emine Demirkol, Mimar

ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ

Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere aşağıdaki ödül ve mansiyonlar verilecektir.

1. Ödül : 25.000 TL
2. Ödül : 20.000 TL
3. Ödül : 15.000 TL
1. Mansiyon:5.000 TL
2. Mansiyon:5.000 TL
3. Mansiyon:5.000 TL
4. Mansiyon:5.000 TL
5. Mansiyon:5.000 TL

Satın alma için jüri emrine 10.000 TL ayrılmıştır.
Ödül ve mansiyonlar sonuçların ilanından itibaren en geç 30 gün içinde, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29. Maddesine göre net olarak ödenir.

İDARENİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yarışmayı Açan Kurum: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
Adresi: Akçakoyunlu Mah. Şekerdere Cad. Belediye Sosyal Tesisleri No:18-2 46050 KAHRAMANMARAŞ
İrtibat Telefon Numarası: +90 344 224 15 60
Fax Numarası: +90 344 223 12 36
Elektronik Posta Adresi: [email protected]

 

Etiketler

Bir cevap yazın