Kadıköy Meydanı – Haydarpaşa – Harem Çevresi Kentsel Tasarım Proje Yarışması

Tüm üst ölçekli plan kararlarını irdeleyip yeniden değerlendirilen, proje alanında yakın ve uzak çevre ile bütünleşmesini sağlamaya yönelik yeni mekansal düzenleme ve işlevsel ilişkileri kuran, Kartal’dan Moda’ya ve diğer tarafta Üsküdar’dan Harem’e kadar uygulanmış ya da projeleri hazırlamış sahil düzenlemelerini irdeleyerek proje alanı ile ilişkilendiren, proje alanı ulaşım altyapısını üst ölçekli plan kararları doğrultusunda irdeleyip yeniden oluşturan, Anadolu yakasının en önemli merkezlerinden biri olan Kadıköy İskele Meydanı ve yakın çevresine yeni bir kimlik kazandıran, proje alanının kaybolan tarihsel ve kültürel kimlik değerlerinin yeniden ön plana çıkarılmasını sağlayan, güzel sanatları teşvik eden, kentsel dönüşüm fikir projeleri elde etmektir.

Ödüller:

1. Ödül: 40.000.000.000.-TL
2. Ödül: 30.000.000.000.-TL
3. Ödül: 25.000.000.000.-TL
4. Ödül: 20.000.000.000.-TL
5. Ödül: 15.000.000.000.-TL

1. Mansiyon : 8.000.000.000.-TL
2. Mansiyon: 8.000.000.000.-TL
3. Mansiyon: 8.000.000.000.-TL
4. Mansiyon: 8.000.000.000.-TL
5. Mansiyon: 8.000.000.000.-TL

Jüri:

Danışman Jüri Üyeleri

Ali Müfit GÜRTUNA, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Selami ÖZTÜRK, Kadıköy Belediye Başkanı
Adem BAŞTÜRK, Prof. Dr., Genel Sekreter
Basri METE, Mimar, İmar ve Planlamadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı
Ali Yılmaz ÖRNEK, Mimar, Başkanlık Danışmanı
Lütfi ALTUN, Y. Mimar, Projeler Daire Başkanı
Bülent SEÇKİN, Prof Dr., Orman Yüksek Mühendisi

Asli Jüri Üyeleri

Vedia DÖKMECİ, Prof. Dr. Y. Müh. Mimar, Şehir Plancısı, İTÜ
Uğur ERKMAN, Prof. Dr. Y. Müh. Mimar, İTÜ
Cengiz GİRİTLİOĞLU, Prof. Dr. Y. Müh. Mimar, Şehir Plancısı, İTÜ
Fatih GORBON, Prof. Dr. Y. Mimar, MSÜ
Zekai GÖRGÜLÜ, Prof. Dr. Y. Mimar, Şehir Plancısı, YTÜ
Aykut KARAMAN, Prof. Dr. Y. Mimar, Kent Tasarımcısı, MSÜ
Muammer ONAT, Prof. Y. Mimar, MSÜ
Mete ÜNAL, Prof. Y. Mimar, MSÜ
Nadir YAYLA, Prof. Dr. İnşaat Yüksek Müh. (Ulaşım) İTÜ

Yedek Jüri Üyeleri

Bülent TARIM, Doç. Dr. Y. Mimar, YTÜ
Güzin KONUK, Prof. Dr. Y. Mimar,

Yarışmanın başlangıç tarihi: 20 Aralık 2000

Projelerin teslim tarihi: Projeler en geç 18 Nisan 2001 tarihinde, saat 15.00’e kadar (Kadıköy Meydanı-Haydarpaşa-Harem Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Proje Yarışması Raportörlüğü-İstanbul Büyükşehir Projeler Daire Başkanlığı, (Gençtürk Caddesi No:27 34470 Laleli-İSTANBUL) adresine elden teslim edilecektir.

Yarışma sonuçlarının ilanı: Yarışmanın sonucu jüri çalışmasının bitimini izleyen hafta içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ülke genelinde yayınlanan günlük ilk gazetede ilan edilecek ve ayrıca jüri raporu çoğaltılarak bütün yarışmacılara posta ile gönderilecektir.

Yarışmacılar yarışma şartnamesini İstanbul Büyükşehir Projeler Daire Başkanlığı, Gençtürk Caddesi No:27 34470 Laleli-İSTANBUL adresinden 100.000.000.-TL. karşılığı alabilirler.

Etiketler

Bir yanıt yazın