İZODER Yalıtkan Kısa Filmcik Yarışması

"Yalıtım" ile sağlıklı ve konforlu yaşam alanları oluşturulması ve yapılarda enerji verimliliğinin artırılması yönünde faaliyet gösteren İZODER, kamuoyunda yalıtım bilincini geliştirmek amacıyla bu yıl ilk kez proje yarışması düzenliyor.

KONU
Yarışmanın konusu “Mizah Diliyle Yalıtım” olarak belirlenmiştir. Konu; ısı yalıtımı, su yalıtımı, ses yalıtımı veya yangın yalıtımı noktasından ele alınabileceği gibi, sadece “yalıtım” bakış açısıyla genel bir yaklaşım içinde de işlenebilir.

Yalıtım; binayı ve tesisatı dış etkilere karşı koruyarak, konforlu ve sağlıklı yaşam alanları oluşturmak üzere yapılan uygulamalardır. Isı yalıtımı ile kışın ısınmak yazın da serinlemek için harcanan enerji azaltılarak yakıt faturalarında ortalama yüzde 50 tasarruf sağlanır. Yağmur, kar, toprağın nemi, yapının inşa edildiği zemindeki yeraltı suyu gibi dış kaynaklı su ile banyo ve tuvalette kullanılan iç kaynaklı suya maruz kalan yapılarımızı ve konforumuzu korumak için yapılan işlemlere ise su yalıtımı denir. Su yalıtımı binaların depremin yıkıcı etkilerine karşı güçlendirilmesini de sağlar. Ses yalıtımı; yaşanan ortamı istenmeyen seslerden yalıtarak gürültünün zararlı etkilerinden korunmak, gürültülü alanlardan çevreye yayılan sesi azaltmak amaçlarına hizmet eder. Yangının oluşturduğu çok yüksek ısı ve dumanın yayılmasını geciktiren yangın yalıtımı sayesinde ise, meydana gelebilecek can ve mal kayıpları en aza indirgenir.

Katılım Koşulları :
1. Mizah dalında yapılacak film veya video formatlarında çekilmiş tüm yapımlar katılabilir.
2. Yarışmaya T.C. uyruklu olan herkes katılabilir. (İZODER çalışanları, jüri üyeleri ve birinci derecede yakınları katılamaz).
3. Yarışmacıların başvuracakları eser / eserlerle birlikte ad-soyad, doğum yeri ve tarihi, kısa özgeçmiş, irtibat bilgileri (telefon, adres, e-mail) ve 1 adet fotoğraflarını göndermeleri gerekmektedir.
4. Yarışmaya, süresi 3 dakikayı aşmayan filmler katılabilir.
5. Yarışmaya katılacak filmler “DVD” formatı ile kaydedilmiş olmalıdır.
6. Yarışmaya, 1 Şubat 2011 tarihinden sonra hazırlanmış olan filmler katılabilir. Mizah Diliyle Bir Enerji Stratejisi; Yalıtım Kısa Film Festivali dışındaki ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış olmak ya da bu yarışmalardan ödül almış olmak katılmaya engel değildir.
7. Yarışmaya katılmak isteyenler, başvuru formunu İZODER’in web sayfasından sağlayabilirler.(www.izoder.org.tr)
8. Yarışmaya gönderilen filmlerin, yönetmen adı belirtilerek, ticari amaç gözetmeksizin İZODER’in etkinliklerinde yer alması yarışmacı tarafından kabul edilmiş sayılır.
9. Ödül kazanan yapıtın eser sahibi, esere ilişkin tüm mali haklarını (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı) İZODER’e devrettiğini peşinen kabul ve taahhüt eder. İZODER devraldığı mali haklar çerçevesinde,İZODER bu hakkını hukuka uygun şekilde kullanabilir, kullandırabilir. Bu yapıtlar İZODER’in içinde bulunduğu topluluğa ait kuruluşlarda da kullanılabilir ya da yayımlanabilir. İZODER tüm projeleri basılı veya elektronik ortamda kamuoyuyla paylaşabilir.
10. İZODER tarafından serbestçe belirlenecek olan Ön seçici kurul ve jürinin yargısı kesindir.
11. Yarışmaya eser verecek olan kişiler, kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbesttirler.
12. Filmler en geç 1 Haziran 2011 tarihine kadar teslim edilmelidir.
13. Yarışmada “En İyi Film” ödülü alan eserin sahibi İZODER tarafından 5.000 TL ile ödüllendirilecektir.
14. Katılan filmler yarışma sonrası iade edilmez.
15. Yarışmaya katılan tüm eser sahipleri, eserlerini İZODER’e teslim etmiş olmakla, yarışmanın genel koşullarını peşinen kabul etmiş sayılırlar.
16. Telif hakları konusunda sorumluluk eser sahibinindir.
17. Yarışmaya katılan eserlerin katılımcıya ait olmadığı için telif hakkı ihlali gerekçesi ile açılmış veya açılacak davalardan İZODERr sorumlu olmayacak ilgili eserle yarışmaya katılan yarışmacı tüm bu ceza ve hukuk davalarından şahsen sorumlu olacaktır.
18. Filmler ilk olarak Ön Jüri tarafından ön elemeden geçirilip asıl jüri tarafından değerlendirilecek filmler belirlenecektir.
19. Eser sahipleri, eserlerini posta ile gönderecekler ise İZODER web sayfasındaki (www.izoder.org.tr) yarışma katılım formunu okuyup; kabul ettiklerine dair ilgili mesajı e-posta (info@izoder.org.tr) ve/veya faks (0216 415 7001) yoluyla İZODER’ e gönderdikleri takdirde, zamanında teslim edilen eserlerin sahiplerine eserin teslim alındığına dair ilgili yazı bildirilir.
20. Eser sahipleri eserlerini İZODER’e elden teslim ederlerse, kendilerine eserin teslim alındığına dair ve genel koşulların teyit edildiğine dair ilgili yazı verilir.
21. Yarışmaya katılım koşulları, bu madde dahil olmak üzere yirmi bir (21) maddeden oluşmaktadır.

Etiketler

Bir yanıt yazın