İzmit Sahili Peyzaj ve Kentsel Tasarım Proje Yarışması

İzmit Büyükşehir Belediyesi tarafından serbest, ulusal, tek kademeli olarak açılan mimari proje yarışmasında proje teslim tarihi 16 Temmuz 2010.

YARIŞMANIN TÜRÜ ve ŞEKLİ

Bu yarışma İzmit Büyükşehir Belediyesi tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Plânlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışması Yönetmeliği uyarınca serbest, ulusal ve tek kademeli mimari proje yarışması olarak düzenlenmiştir.

YARIŞMANIN YERİ ve KONUSU

Yarışmaya konu olan alan, İzmit ili sınırları içerisinde kent merkezindeki SEKAPARK Rekreasyon Alanı’nın doğu sınırından başlayıp, güneyde Naile Kafe’ye kadar uzanan sahayı kapsamaktadır. Yarışmanın konusu, İzmit’in gelecek vizyonu dahilinde mekansal, kültürel, sanatsal, sportif ve ekolojik değerlerin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılmasına imkan verecek bir kentsel tasarım projesidir.

YARIŞMAYA KATILMA ESASLARI

Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;

 • Şartname alıp, isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmiş olmak, (ekip adına bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir)
 • TMMOB Mimarlar Odası Üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek), raportörler ve yarışmayı açan idare adına çalışan danışmanlar ile bunların 1.dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmış olmamak,
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
 • Yer görme belgesi almış olmak.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi, tasarımları yarışmaya katılmamış sayılacak ve isimleri, yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleri ile birlikte üyesi oldukları meslek odasına bildirilecektir.

Yarışmacılar şartname ve eklerini İzmit Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Selimiye Camii Çevresi Ulusal Kentsel Tasarım Proje Yarışması Raportörlüğü’nden Hesap İşleri Müdürlüğü’ne yatırılacak 150 TL (Yüz Elli Türk Lirası) karşılığında alabilirler.

YARIŞMA TAKVİMİ

 • Yarışma ilanı: 5 Nisan 2010, Pazartesi,
 • Soru sormak için son gün: 6 Mayıs 2010, Perşembe
 • Soruların yanıtlarının ilanı: 11 Mayıs 2010, Salı
 • Yer görme belgesi almak için son gün: 30 Nisan 2010, Cuma
 • Projelerin son teslim tarihi: 16 Temmuz 2010, Cuma
 • Jüri çalışması başlangıcı: 21 Temmuz 2010, Çarşamba

JÜRİ ÜYELERİ ve RAPORTÖRLER

Danışman Jüri Üyeleri

 • Prof. Dr. Nihal Şenlier, Yüksek Mimar, Şehir Plancısı, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
 • Prof. Dr. Yalçın Yüksel, İnşaat Yüksek Mühendisi, Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Arzu Nuhoğlu, Peyzaj Mimarı, TMMOB Peyzaj Mimarların Odası
 • Adnan Bilgiç, İnşaat Yüksek Mühendisi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Koordinatör
 • Ercan Yazıcı, İnşaat Mühendisi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı
 • Tahir Akman, İnşaat Mühendisi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı

Asli Jüri Üyeleri

 • Prof. Dr. Hüseyin Cengiz, Yüksek Mimar, Şehir Plancısı (Jüri Başkanı), Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Prof. Dr. Kamuran Öztekin, Yüksek Mimar, Kocaeli Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ahmet Eyüce, Yüksek Mimar, Bahçeşehir Üniversitesi
 • Prof. Dr. Zekai Görgülü, Yüksek Mimar, Şehir Plancısı, Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ahmet Cengiz Yıldızcı, Orman Yüksek Mühendisi, Şehir Plancısı, İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Yrd. Doc. Dr. Yeşim Ayça Çağlayan Kaptanoğlu, Yüksek Peyzaj Mimarı, İstanbul Üniversitesi
 • Gökmen Mengüç, Şehir Plancısı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Yedek Jüri Üyeleri

 • Yrd. Doc. Dr. Elif Yeşim Kösten, Yüksek Mimar, Kocaeli Üniversitesi
 • Yrd. Doc. Dr. Nilüfer Kart Aktaş, Yüksek Pejzaj Mimarı, İstanbul Üniversitesi
 • Dr. Reyhan Yıldız, Yüksek Şehir Plancısı, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
 • Önder Kaya, Yüksek Mimar, TMMOB Mimarlar Odası

Raportörler

 • Ali Bilgi, Orman Mühendisi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Şubesi
 • Arzu Yiğit, Şehir Plancısı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik
 • Dudu Keskin, Elektrik Mühendisi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Etüt Proje ve Keşif Şubesi

Raportör Yardımcıları

 • Duygu Öztekin, Şehir Plancısı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik
 • Fatmanur Danış, Peyzaj Mimarı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Genel Şubesi
 • Onur Uzcan, Elektrik Teknikeri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Etüt Proje ve Keşif Şubesi
 • Pınar Demir, İnşaat Teknikeri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Etüt Proje ve Keşif Şubesi

ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ

Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere aşağıdaki ödül ve mansiyonlar verilecektir.

 • 1. Ödül : 90.000 TL
 • 2. Ödül : 70.000 TL
 • 3. Ödül : 50.000 TL
 • 1. Mansiyon:20.000 TL
 • 2. Mansiyon:20.000 TL
 • 3. Mansiyon:20.000 TL
 • 4. Mansiyon:20.000 TL
 • 5. Mansiyon:20.000 TL

Satın alma için jüri emrine 20.000 TL ayrılmıştır.
Ödül ve mansiyonlar sonuçların ilanından itibaren en geç 30 gün içinde, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29. Maddesine göre net olarak ödenir.

YER GÖRME BİLGİLERİ

Bu yarışmada yer görmek zorunludur. Yer görmenin müellif ekip üyelerinden herhangi birisi tarafından yapılması şarttır. Yer görme karşılığında yarışmacılara bir ödeme yapılmayacaktır. Yer görme belgesi yarışma takviminde belirtilen “Yer görme belgesi” almak için son güne kadar idarenin iletişim bilgilerinde verilen raportörlük adresinden, yapılacak geziyi takiben temin edilecektir.

İDARENİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yarışmayı Açan Kurum: İzmit Belediyesi
Yarışma Raportörlüğü: İzmit Belediyesi Plan Proje Müdürlüğü
Adresi: Karabaş Mahallesi Fuar İçi 6. Sokak No: 60 İzmit/KOCAELİ
İrtibat Telefon Numarası: +90 262 325 69 22
Fax Numarası: +90 262 325 61 77
Web Adresi: www.kocaeli.bel.tr
Elektronik Posta Adresi: [email protected]

Etiketler

Bir cevap yazın