İzmit Belediyesi Fethiye Caddesi Yeniden Düzenleme Yarışması

T.C. Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu’nun önerileri ve yarışmacılardan yazılı olarak ulaşan talepler doğrultusunda yarışma teslim tarihi Kamu İhale Kanunu’nun izin verdiği en uzun süre olan 20 gün ertelenmiştir. Projelerin son teslim tarihi 20 Nisan, posta ile teslim alım için son gün 22 Nisan 2020 olmuştur.

Yarışmanın Şekli ve Türü

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; serbest ulusal, ortakçıl yarışmadır.

Yarışmanın Yeri ve Konusu

Yarışma alanı Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Ömerağa Mahallesi sınırları içerisindeki Fethiye Caddesi ve İstiklal Caddesi’nin Fethiye Caddesi ile ilişkili kısmıdır. Yarışma sınırları halihazır planda verilmiştir.

Yarışmanın konusu, yarışma alanı olarak belirlenen yayalaştırılmış Fethiye Caddesi ve bağlantı noktalarının, çağdaş kentsel yaşam koşulları doğrultusunda yeni fikirlere, kentin sanat ve tasarımla buluşmasına, mekânsal kalitesi yüksek kentsel kamusal açık mekan üretilmesine imkan verecek şekilde yeniden düzenlenmesidir.

Yarışmaya Katılma Koşulları

 • TMMOB Mimarlar Odası’nın mimar veya TMMOB Peyzaj Mimarları Odası’nın peyzaj mimarı veya TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın şehir plancısı üyelerinden, meslekten men cezalısı durumunda olmayan üyesini ekipte bulundurmak. Ekip temsilcisi bu üç disiplinden herhangi birisinden olabilir. (Yarışmaya tek kişi olarak katılmak veya tek meslek grubuna bağlı ekip üyelerinden oluşan ekip şeklinde katılmak mümkündür.)
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.
 • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
 • 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

Yarışma Takvimi

Corona Virüs olarak bilinen bulaşıcı hastalık, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 16 Mart 2020 tarih ve 56 sayılı raporuna göre 150 ülkede 167.515 teyit edilmiş küresel vakaya sebebiyet vermiştir. DSÖ tarafından, Corona Virüs için 2 Mart 2020 tarihinde küresel risk seviyesi “yüksekten”, “çok yüksek” seviyesine çıkarılmış, ayrıca “Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu” ilan edilmiştir. T.C. Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu’nun önerileri ve yarışmacılardan yazılı olarak ulaşan talepler doğrultusunda yarışma teslim tarihi Kamu İhale Kanunu’nun izin verdiği en uzun süre olan 20 gün ertelenmiştir. Buna göre yeni yarışma takvimi aşağıdaki gibidir:

 • Projelerin Son Teslim Tarihi: 20 Nisan 2020
 • Posta ile Teslim Alım için Son Gün: 22 Nisan 2020
 • Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 30 Nisan 2020
 • Kolokyum: 9 Mayıs 2020

Bu zeyilname ile yukarıdaki takvim güncellemesi yapılmıştır. Zeyilnamenin imzalandığı 19 Mart 2020’den önce projelerin teslim eden yarışmacılar istedikleri takdirde projelerini geri çekerek yeniden teslim yapabilirler. Zeyilname, İdare’nin yarışmayla ilgili web sitesinde yayınlanacak ve şartname alarak e-posta adresini kaydettiren tüm yarışmacılara gönderilecektir.

“Tasarımların Teslim Yeri ve Şartları”

T.C. Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu’nun önerileri ve yarışmacılardan yazılı olarak ulaşan talepler doğrultusunda yarışma teslim tarihi 19 Mart 2020 tarihinde imzalanan zeyilname ile Kamu İhale Kanunu’nun izin verdiği en uzun süre olan 20 gün ertelenmiştir. Fakat bu tarihten sonra ülkemizdeki salgın risk seviyesi giderek artmış ve ciddi boyutlara ulaşmıştır. Bu nedenle baskı ve kargolama işlemleri sırasında birtakım öngörülemeyen problemler oluşabileceğinden tasarımların dijital olarak teslim alınmasına karar verilmiştir.

Bu şartnamede tanımlanan esaslara göre düzenlenecek proje ve ekleri yarışma takviminde “Son Teslim Tarihi” (20 Nisan 2020, saat 23:59 GMT +3) olarak belirtilen zamanda aşağıdaki gibi teslim edilecektir:

 • Proje ve ekleri dijital olarak teslim edilecektir. (Jüri değerlendirme çalışması, yarışmacıların dijital olarak yapacakları teslimlerin İdare tarafından bastırılması sonrasında gerçekleştirilecektir.)
 • Yarışmacılar kimlik zarflarını dijital olarak yarışma e-posta adresine göndereceklerdir.
 • Dijital teslim e-posta ekinde yer almamalıdır. Yükleme linki gönderilmeli ve bu link yarışma takviminde belirtilen projelerin son teslim tarihinden 48 saat sonrasına kadar aktif kalmalıdır. Bu aşamada yarışmacının kimliğini belli edecek yükleme linkleri kullanılmamalıdır.
 • İçerisinde tasarımlara ilişkin istenenler, kimlik zarfı ve yazışma zarfının yer alacağı dijital teslim klasörü proje rumuzu ile aynı ismi taşıyacaktır.
 • “Yarışmacılardan İstenenler” başlığında tanımlanan özelliklerde hazırlanan tüm içerikler PDF formatında olacaktır.
 • Tüm paftalar idare tarafından basılacaktır, gönderilecek PDF’lerin “Yarışmacılardan İstenenler”deki şemaya uygun baskıya hazır olması gerekmektedir.
 • Paftaların dosya isimleri proje rumuzu ile aynı adı taşıyacak ve devamında pafta sıra numarası yer alacaktır.
 • İlk sayfasında proje raporu bulunacak olan A3 dosyası da PDF dosya türünde teslim edilecektir.
 • Paftalarda kullanılan tüm görseller “imajlar” isimli bir klasörde ayrı olarak da teslim edilecektir (jpg ya da png uzantılı dosya formatında).

Bu zeyilname ile tasarımların, teslim yeri ve şartları huşunda güncelleme yapılmıştır. Zeyilnamenin imzalandığı 9 Nisan 2020’den önce projelerini teslim eden yarışmacılar için herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Zeyilname, İdare’nin yarışmayla ilgili web sitesinde yayınlanacak ve şartname alarak e-posta adresini kaydettiren tüm yarışmacılara gönderilecektir.

Jüri Üyeleri

Danışman Jüri Üyeleri

 • Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediye Başkanı
 • Hakan Özkum, Mimar – İzmit Belediyesi Koordinatörü
 • Arsal Arısal, Mimar – İzmit Belediyesi Projeler Koordinatörü
 • Hüseyin Erol, İzmit Kent Konseyi Başkanı
 • Ömer Yılmaz, Mimar

Asli Jüri Üyeleri

 • Barış Ekmekçi, Peyzaj mimarı
 • Sevince Bayrak Göktaş, Mimar
 • Ali Kural, Mimar
 • İnci Olgun, Mimar
 • Nermin Tirben, Peyzaj mimarı

Yedek Jüri Üyeleri

 • İsa Eren Akbıyık, Peyzaj mimarı
 • Arif Bıltır, Mimar
 • İlker Ertuğrul, Mimar
 • Burçin Yıldırım, Mimar

Raportörler

 • Gönül Karademir Türkeri, Mimar
 • Fatma Kandaz, Mimar

Ödüller

 • Eşdeğer ödül: 30.000 (3 adet)
 • 1. Mansiyon: 15.000
 • 2. Mansiyon: 15.000
 • 3. Mansiyon: 15.000

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

Şartname ve Eklerinin Temini

Şartname ve web adresinde yarışma süresince bulundurulacaktır. Yarışmaya katılmak isteyenler 20 TL (Yirmi Türk lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır.

Banka hesap bilgisi: Ziraat Bankası İzmit Şubesi
TR89 0001 0001 6336 6765 165001

Yer Görme

Yarışmada yer görmek zorunlu değildir.

İdarenin İletişim Bilgileri

Yarışmayı Açan Kurum: T.C. İzmit Belediyesi
Adres: Etüd Proje Müdürlüğü (Kat7)
Ömerağa Mah. Abdurrahman Yüksel Cad. No:9 Belsa Plaza A Blok İzmit Kocaeli
Telefon: +90 (262) 318 00 00
E-posta: [email protected]
Web adresi: yarisma.izmit.bel.tr

Etiketler

3 yorum

Bir cevap yazın