İzmir SMD Öğrenci Bitirme Projesi Ödülleri 2021

İzmir Serbest Mimarlar Derneği tarafından İzmir kenti mimarlık okulları arasında en iyi bitirme projelerini seçmek, yeni / genç mimarları teşvik etmek ve özendirici bir ortam oluşturmak amacıyla düzenlenen yarışmaya proje teslimi için son tarih 27 Ağustos 2021.

AMAÇ

“İZMİR SMD ÖĞRENCİ BİTİRME PROJESİ ÖDÜLLERİ”, İzmir Serbest Mimarlar Derneği tarafından 2017 yılından bu yana İzmir kenti mimarlık okulları arasında en iyi bitirme projelerini seçmek, yeni / genç mimarları teşvik etmek ve özendirici bir ortam oluşturmak amacıyla düzenlenmektedir.

BİÇİM VE TÜRÜ

“İZMİR SMD ÖĞRENCİ BİTİRME PROJESİ ÖDÜLLERİ”, mimarlık alanında İzmir kenti mimarlık okullarında eğitim görmüş lisans öğrencilerine açık ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş, mimarlık öğrencileri bitirme projesi yarışmasıdır.

KATILIM ŞEKLİ

Ödül programına, mimarlık lisans eğitimini İzmir’deki mimarlık okullarında sürdürmüş öğrenciler, güz ve bahar yarıyıllarına ait bitirme projeleri ile katılabilir.*

Yarışmanın dili Türkçe’dir.

Yarışma başvuruları web sitesi üzerinden tek aşamalı ve online olarak, herhangi bir ön kayıt yapılmaksızın alınmaktadır.

Yarışmaya katılım ücretsizdir

Projeler A1 formatında dikey kullanılmış 2 pafta halinde dijital olarak teslim edilir. Sergilenmeye değer görülen ve ödül alan projeler İzmir SMD tarafından panolara basılarak ödül töreninde sergilenir. Ödül alan projeler Serbest Mimar dergisinde yayımlanır. Programa katılan tüm projeler İzmir SMD’nin web sitesinde arşivlenir.

(*) İzmirSMD 10. Dönem Yönetim Kurulu, ödül programının geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yapılamamış olması nedeniyle, bu yılki organizasyonun 2021’in yanı sıra 2020 yılı bitirme projelerinin katılımına da açık olmasına ve her iki yıl için başvuruda bulunan projelerin ayrı ayrı değerlendirilerek ödüllendirilmesine karar vermiştir.

TAKVİM

“MERHABA – İZMİR SMD ÖĞRENCİ BİTİRME PROJESİ ÖDÜLLERİ” her yıl düzenlenir. Yarışma İzmir’deki mimarlık okullarında eğitim öğretimin sona ermesi ile birlikte ilan edilir. Duyuru, İzmir SMD web sayfasından yapılır. Başvuru formuna İzmir SMD web sayfasından ve ilgili okulların Mimarlık Bölüm Başkanlıklarından erişilebilir.

SON BAŞVURU TARİHİ: 27.08.2021 saat: 24.00

SEÇİCİ KURUL DEĞERLENDİRMESİ: 02.09.2021 – 03.09.2021

SEÇİCİ KURUL

Seçici Kurul, beş asil ve iki yedek üyeden oluşur. Seçici Kurul üyelerinden üçünü, TSMD, İstanbul SMD ve İzmir SMD üyelerinden seçilmiş birer kişi, diğer ikisini İzmir SMD tarafından belirlenen, ödüllendirme döneminde İzmir’deki üniversitelerde görev almamış olan akademisyen üyeler oluşturur. Yedek üyeler İzmir SMD üyeleri arasından seçilir. Raportör ve/veya raportörler İzmir Serbest Mimarlar Derneği tarafından belirlenir. TSMD, İstanbul SMD ve İzmir SMD Yönetim Kurulu Başkanları, Danışman Jüri Üyesi olarak görev yapar.

2020 – 2021 Seçici Kurulu**

Danışman Jüri Üyeleri:

Tamer AKSÜT, Y. Mimar (İzmir SMD)
Durmuş DİLEKCİ, Y. Mimar (İstanbul SMD)
Ali Osman ÖZTÜRK, Y. Mimar (TSMD)
H. Onur DİNMEZ, Y. Mimar ( İzmir SMD – Sekreter Üye)

Asil Üyeler:

Öznur ÇAKIR, Y. Mimar (İzmir SMD)
Gözde KAN ÜLKÜ, Dr. Öğr. Ü. (PAÜ)
Önder KAYA, Y. Mimar (TSMD)
Yavuz Selim SEPİN, Y. Mimar (İstanbul SMD)
Şebnem YÜCEL, Prof. Dr. (MEF)

Yedek Üyeler:

Başak AKKOYUNLU, Mimar (İzmir SMD)
Arda IŞIK, Y. Mimar (İzmir SMD)

Raportörler:

İlker ÖZDEL, Y. Mimar (İzmir SMD)
Necdet ULEMA, Mimar (İzmir SMD)

(**) İsimler soyadına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

ÖDÜLLER

Jüri tarafından 2020 ve 2021 yılı katılımcıları arasından, 3’er adet proje Eşdeğer Ödül ile ödüllendirilir. Ayrıca her iki yıl için yine ayrı ayrı değerlendirilerek 5’er adet proje sergilenmek üzere seçilir.

2020 – 2021 ÖDÜLLERİ: Ödül her dönem için 3 proje olmak üzere, 6 projenin her biri için 1.000 TL + GstarCAD 2021 Stand Alone Professional Flexnet 1 Yıllık Abonelik olarak belirlenmiştir.

ŞARTNAME

BAŞVURU FORMU

Etiketler

Bir cevap yazın