İzmir Konak Belediyesi Uzundere Rekreasyon Vadisi Proje Yarışması

İzmir Konak Belediye Başkanlığı tarafından Uzundere’de sınırları belirlenen alanda kentsel tasarım projelerinin elde edilmesi amacı ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği’ne uygun olarak serbest, ulusal ve tek kademeli olarak kentsel tasarım proje yarışması açıldı. 

Jüri Üyeleri 
Danışman Jüri Üyeleri: 
Ali Muzaffer Tunçağ (İnşaat Yüksek Mühendisi, Konak Belediye Başkanı) 
Tamer Başbuğ (Mimar) 
İlçin Aslanboğa (Prof.Dr., Peyzaj Mimarı) 

Asli Jüri Üyeleri : 
Koray Heper (Mimar) 
Salih Zeki Pekin (Mimar) 
Hikmet Gökmen (Yrd.Doç.Dr, Mimar) 
Erhan Vecdi Küçükerbaş (Prof.Dr., Peyzaj Mimarı) 
Bülent Özkan (Prof.Dr., Peyzaj Mimarı) 
Emel Göksu (Prof.Dr., Şehir Plancısı) 
Semahat Özdemir (Doç.Dr., Şehir Plancısı) 

Yarışma Takvimi: 
Yarışma ile İlgili Sorular İçin Son Tarih : 16 Ocak 2006 
Yarışma Sorularının Cevapları İçin Son Tarih : 24 Ocak 2006 
Projelerin Postaya Verilme Tarihi : 28 Mart 2006 (17:00) 
Projelerin Son Teslim Alınma Tarihi : 30 Mart 2006 

Ödüller 
1.Ödül : 30 000 TL (Net) 
2.Ödül : 20 000 TL (Net) 
3.Ödül : 11 000TL (Net) 

1.Mansiyon : 4 000 TL (Net) 
2.Mansiyon : 4 000 TL (Net) 
3.Mansiyon : 4 000 TL (Net) 
4.Mansiyon : 4 000 TL (Net) 
5.Mansiyon : 4 000TL (Net) 

Ayrıca Jüri emrine yukarıdaki ödüller dışında, beğenilen projelerin satın alınması için 12.000,00 YTL. ayrılacak. 

Jürinin değerlendirmesinden sonra yukarıdaki ödüllere layık görülen proje sahiplerine ödülleri, idarece sonucun ilanını izleyen 30 gün içinde müracaat etmeleri halinde, bir defada ve oda payları kesildikten sonra net olarak ödenecek. Yarışmada ödül kazananların bedellerinden, jüri üyeleri ve raportörlerin ödeneklerinden 6235 sayılı T.M.M.O.B. Kanunu’nun 32-i maddesi gereğince kesilecek oda payları, kayıtlı oldukları meslek odalarının göstereceği hesaplara havale edilecek. 

Katılım Şartları 
Yarışmaya 1 mimar, 1 peyzaj mimarı ve 1 şehir plancısından oluşacak bir ekip olarak katılması jüri tavsiyesidir. Ekip olarak katınılması halinde, ekip ortaklarının “her birinin”, bu maddenin (f) bendi dışında, diğer koşulların tamamına uymaları zorunlu. Belediye ile ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birinin “ekip temsilcisi” olarak belirtilmesi şart ve ortakların her biri, Belediyeye karşı müşterek ve müteselsilen sorumlu olarak kabul edilecek. 

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar; 
a) Bağlı bulunulan meslek odasına kayıtlı olmak ve meslekten men cezası almamış olmak, 
b) Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak, 
c) Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörler ile, bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak, 
d) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak, 
e) Yarışma şartnamesinde öngörülen özel koşullara uymak, 
f) Şartname alarak isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Sadece ekip temsilcisinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.) 
g) İzmir Konak Belediyesinde yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak, 
h) İzmir Konak Belediyesi adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak. 

Bilgi İçin: 
Uzundere Rekreasyon Vadisi Proje Yarışması 
A: İzmir Konak Belediye Başkanlığı 
Konak Belediyesi Ar-Ge Müdürlüğü, SSK Blokları B3 Blok K:5 Konak/İZMİR 
T / F: (232) 422 61 80 / 421 17 95 
E : [email protected] 

Etiketler

Bir cevap yazın