İzmir Kalkınma Ajansı Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması

Projelerin teslim edilmesi için son gün 02 Aralık 2013.

Yarışmanın Amacı

“İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Hizmet Binası” mimari projesinin elde edilmesi işi 13/08/2004 tarih ve 25552 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği” kuralları çerçevesinde serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak İZKA tarafından yarışmaya çıkarılmıştır.Yarışmanın amacı; yatırım ve işletme maliyetleri yönünden tutarlı, İZKA’nın mekânsal ihtiyaçlarına uygun, yenilikçi, çevreci teknolojilerden ve mühendislik çözümlerinden yararlanan, engelli dostu ve güzel sanatları teşvik eden, İzmir için kentsel önemi olan yapılaşmış çevreye mimari katkılar yapabilecek bir bina elde etmektir.

Yarışmanın Türü ve Şekli

Yarışma; serbest, ulusal ve tek kademelidir.

Yarışmayı Açan Kurumun Adı, Adresi ve İletişim Bilgileri

Adı: İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) GENEL SEKRETERLİĞİ
Adresi: İzmir Kalkınma Ajansı Şehit Fethi Bey Caddesi N.49/1 Birlik Plaza Kat:3 35210 Gümrük/İzmir
Faks: 0 232 489 85 05
Tel: 0 232 489 81 81
E-posta: [email protected]
İnternet: www.izka.org.tr

Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışmaya katılacak olan yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır. Ekip olarak katılanların her birinin bu koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların, idareyle ilişkilerinin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten bir mimarın ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ortak olarak katılanların her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludurlar. Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) TMMOB Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.
c) Jüri üyeleri (danışman, asil, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
d) Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
e) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,
f) Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
g) Yarışmayı açan idare adına hareket eden ve söz konusu yarışma çalışmalarında yer alan danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,

Yarışmaya katılmak isteyen yarışmacıların, şartname bedeli olan 50.-TL’yi (Elli Türk Lirası), idarenin Ziraat Bankası Efes Şubesi nezdindeki IBAN: TR85 0001 0013 3346 6260 1050 71 hesabına, “İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Binası Mimari Proje Yarışması Katılım Bedeli” notuyla yatırmaları, şartname almaları ve ad, soyad, T.C. kimlik numarası, adres ve iletişim bilgilerini bırakmaları zorunludur. Yarışmacılar, şartname ve eklerini elden alabilecekleri gibi, banka hesap belgesini yukarıda belirtilen faksa göndermeleri durumunda, belgenin alınmasını takip eden gün şartname ve ekleri yarışmacının adresine iadeli taahhütlü olarak gönderilecektir. Şartname alma için son tarih 02 Aralık 2013, saat 17:00’dir.
Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir. Yarışma şartname ve eklerine İZKA, www.izka.org.tr internet adresinde yayınlanan yarışma bölümünden de ulaşılabilir.

Danışman Jüri Üyeleri

Ekrem DEMİRTAŞ, İZKA Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Abdullah KAVUK, İZKA Yönetim Kurulu Üyesi ve Kavuklar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Doç. Dr. Ergüder CAN, İZKA Genel Sekreteri

Asli Jüri Üyeleri

Emre ERGÜL, Mimar
Hikmet GÖKMEN, Mimar (Jüri Başkanı)
Mehmet KÜTÜKÇÜOĞLU, Mimar
Murat TABANLIOĞLU, Mimar
Selim ARDALI, İnş. Müh.
Şebnem YÜCEL, Mimar
Tamer BAŞBUĞ, Mimar

Yedek Jüri Üyeleri

Ergun DİNÇER, İnş. Müh.Dr.
İlker KAHRAMAN, Mimar
İlker ÖZDEL, Mimar
Zehra AKDEMİR ERSOY, Mimar

Raportörler

Besim ÖZÇAM, İZKA – Ekonomist
Çağkan AYDOĞDU İZKA – Avukat
Korhan MANGIR, İZKA – Mimar

Yarışma Takvimi

Yarışmanın ilanı: 02 Eylül 2013 Pazartesi

Soru sorma için son gün: 04 Ekim 2013 Cuma

Soru-cevap toplantısı için jürinin toplanması: 08 Ekim 2013 Salı (saat:10:00)

Cevapların yarışmacılara gönderilmesi: 11 Ekim 2013 Cuma

Projelerin teslim edilmesi için son gün: 02 Aralık 2013 Pazartesi (saat: 17:00’a kadar)

Jüri değerlendirme çalışması başlangıcı: 05-06-07 Aralık 2013

Yarışma sonuçların ilanı: 09 Aralık 2013

Proje sergisi: 16.12.2013-30.12.2013 tarihleri arasında İzmir Resim Heykel Müzesi Kültürpark Sanat Galerisi’nde sergilenecektir.

Kolokyum ve Ödül töreni tarihi: 21.12.2013 Cumartesi günü saat 14:00’te İzmir Resim Heykel Müzesi Kültürpark Sanat Galerisi’nde sergi alanında yapılacaktır.

Ödüller:

1. Ödül: 50.000 TL
2. Ödül: 40.000 TL
3. Ödül: 30.000 TL 

Mansiyonlar:

1. Mansiyon: 12.500 TL
2. Mansiyon: 12.500 TL
3. Mansiyon: 12.500 TL
4. Mansiyon: 12.500 TL
5. Mansiyon: 12.500 TL

Etiketler

Bir cevap yazın