“İzmir Elektrik Fabrikası Ne Olmak İster” Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması

Mimarlar Odası İzmir Şubesi tarafından, İzmir Elektrik Fabrikası ve yakın çevresinin kamunun yararına ve kente değer katacak biçimde tasarlanması için düzenlenen yarışmaya son teslim tarihi 7 Mayıs 2019.

YARIŞMANIN AMACI VE KONUSU

TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi tarafından düzenlenmekte olan “İzmir Elektrik Fabrikası NE OLMAK İSTER” ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI kapsamında; kent hafızasında ve yer aldığı bölgede endüstri mirası olarak tarihi değere sahip, fakat günümüzde işlevsiz ve atıl bir durumda varlığını sürdürmeye çalışan yapı ve yakın çevresine ilişkin, mimarlık öğrencilerinin fikirler üretmelerinin teşvik edilmesi amaçlanmakta; bu anlamda kentin ve bölgenin gündelik hayatına değer katacak, kamusallığı geliştirecek/dönüştürecek deneysel, kurgusal önerilerin elde edilmesi hedeflenmektedir.

Yarışmaya konu olan İzmir Elektrik Fabrikası ve yakın çevresini kamunun yararına ve kente değer katacak biçimde tasarlamak için yarışmacılar her türlü açık, yarı açık, kapalı mekânsal kurgular ve mimari programlar/eylemler önerebilirler. Diğer bir ifadeyle, Elektrik Fabrikası’nın “ne olacağının” mekansal-programatik karşılıkları tamimiyle yarışmacıların inisiyatifine bırakılmıştır. Elektrik fabrikasının kentsel hafızadaki yerini ve endüstriyel bir miras olmasını yok saymayan, güncel kentsel ve mimari yaklaşımlar bağlamında, her şeyi yeniden kurarken eldeki verileri yorumlayan/tartışan özgün bakış ve yenilikçi tavırların tümü desteklenmektedir.

YARIŞMANIN TÜRÜ ve ŞEKLİ

Yarışma; TMMOB Mimarlar Odası Yarışmalar Yönetmeliği uyarınca serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş öğrenci mimari fikir projesi yarışmasıdır.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

 • Yarışma, Yükseköğretim Kurulu’na bağlı (TC ve KKTC’de yer alan) üniversitelerin Mimarlık Bölümü öğrencileri ekip başı olmak üzere tüm lisans öğrencilerine açıktır. Mimarlık öğrencileri yarışmaya bireysel olarak katılabilecekleri gibi farklı disiplinlerden lisans öğrencileri ile ekip olarak da katılabilirler.
 • Yarışma sürecinde, birlikte çalışmanın önemli olduğu, disiplinler arası ilişkiyi güçlendirecek bir deneyim yaratacağı öngörüsüyle, yarışmaya ekip olarak girilmesi önerilmektedir. Ekip içinde yer alacak mimarlık ve diğer disiplinlerden yarışmacıların lisans öğrencisi olmaları ve öğrenimlerini sürdürdüklerine dair öğrenim belgesi sunmaları zorunludur. Ancak, ekip başının mimarlık lisans öğrencisi olması zorunludur.
 • Ekip başı ve katılımcı mimarlık öğrencilerinin, Mimarlar Odası’na öğrenci üyeliklerini yaptırmış olmaları ve bunu Mimarlar Odası’ndan alacakları üye tanıtım belgesi ile belgelemeleri zorunludur.
 • Yarışma Jürisi asli, yedek ve danışman üyeleri ile yarışmayı açan kurum birimi yöneticilerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz. Çıkabilecek sorunlarda Mimarlar Odası Yarışma Yönetmeliğinin, yarışmalara katılım esaslarını tanımlayan Madde 17(2) hükümleri geçerlidir.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.


YARIŞMA İLETİŞİM BİLGİLERİ

Raportörlük Adresi:

“NE OLMAK İSTER” ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR YARIŞMASI”
TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi
1474 sok. No:9 35220 Alsancak-İZMİR
Tel: 0 232 463 66 25
[email protected]

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ

Danışman Seçici Kurul Üyeleri:

 • H. İbrahim ALPASLAN Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
 • Şebnem S. UĞURLU Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
 • Hümeyra BİROL AKKURT Prof. Dr. DEÜ
 • Deniz DOKGÖZ Doç. Dr. DEÜ
 • Hüseyin Avni GÜNDÜZ Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkan Yardımcısı


Asli Seçici Kurul Üyeleri:

 • Ramazan AVCI Mimar, DEÜ
 • N. Ebru KARABAĞ AYDENİZ Dr. Öğr. Üyesi, YÜ
 • Ferhat HACIALİBEYOĞLU Doç. Dr. DEÜ / Jüri Başkanı
 • Didem ÖZDEL Y. Mimar, ODTÜ
 • Ozan Önder ÖZENER Doç. Dr. İTÜ
 • Murat SÖNMEZ Dr. Öğr. Üyesi, TOBB ETÜ
 • Noyan Umur VURAL Mimar, DAÜ


Seçici Kurul Yedek Üyeleri:

 • Esra YILMAZ KESKİN Y. Mimar, DEÜ
 • Onur DİNMEZ Y. Mimar, İEÜ


Raportörler:

 • Buğra GÜNGÖR Mimar, DEÜ
 • Fulya SELÇUK Ar. Gör. DEÜ
 • Ece GÜLEÇ Ar. Gör. İYTE


YER GÖRME

Yarışmada, yer görme zorunluluğu yoktur; ancak Jüri, yarışmacıların yer görmelerini önermektedir. 09 Mart 2019’da yer görme isteyen yarışmacılar için gezi düzenlenecektir. Saat 13.00’de Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nden hareket edilecektir.
(Adres: Alsancak Mahallesi, 1474. Sk. No:9, 35220 Konak/İzmir)

YARIŞMA TAKVİMİ

 • Yarışmanın İlanı:  2 Mart 2019
 • Öğrenciler ile Alan Gezisi:  9 Mart 2019
 • Yarışmaya İlişkin Soruların Sorulması İçin Son Tarih:  15 Mart 2019
 • Soruların Cevaplanması:  19 Mart 2019
 • Dijital Ortamda Teslim için Son Tarih:  7 Mayıs 2019
 • Sonuçların Açıklanması:  15 Mayıs 2019
 • Projelerin Sergilenmesi, Kolokyum ve Ödül Töreni:  Duyurulacaktır. 


SORU ve CEVAPLAR

Yarışmacılar, yarışma ile ilgili sorularını 15 Mart 2019 günü saat 17.00’e kadar e-posta ([email protected]) yoluyla “İZMİR ELEKTRİK FABRİKASI NE OLMAK İSTER ? -SORULAR” başlığı altında Mimarlar Odası İzmir Şubesi’ne iletebilirler.

Soruların cevapları, 19 Mart 2019 tarihinde, tüm yarışmacılara, web sitesi (www.izmimod.org.tr) aracılığı ile iletilecektir.

PROJELERİN TESLİM GÜNÜ, YERİ ve ŞARTLARI

Yarışmacılardan istenen dokümanlar [email protected] adresine 07 Mayıs 2019 tarihinde saat 23.59’a kadar, ulaşacak şekilde wetransfer aracılığıyla ulaştırılmalıdır. Belirtilen tarih ve saatten sonra gönderilen ve ulaştırılan dökümanlar dikkate alınmayacaktır.

ÖDÜLLER, ÖDÜL TUTARI VE ÖDEME ŞEKLİ

 • 1. Ödül : :5.000 TL
 • 2. Ödül :3.000 TL
 • 3. Ödül : :2.000 TL
 • 5 Eşdeğer Mansiyon :1.000 TL


Ayrıca Uygun görülen sayıda Teşvik Ödülü verilecektir. Ödül alan her ekibe Mimarlar Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası tarafından ayrıca hediyeler sunulacaktır.

PROJELERİN SERGİLENMESİ, YAYINLANMASI ve KOLOKYUM

Yarışmaya katılan tüm projeler, daha sonra duyurulacak bir tarihte TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi- İzmir Mimarlık Merkezi binasında sergilenecektir.

Katılan tüm projeler yarışma kitabında yer alacaktır. Tüm projelerin telif hakkı müelliflere ait olacak, ancak yarışmayı düzenleyen TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi, müellifin veya müelliflerin isimlerini belirtmek koşulu ile her türlü yayınlama ve sergileme hakkına sahip olacaklardır.

Dökümanlara buradan ulaşabilirsiniz.

Etiketler

Bir cevap yazın