İzmir Büyükşehir Belediyesi Opera Binası Mimari Proje Yarışması

Yarışmaya son başvuru tarihi 28 Mayıs 2010.

YARIŞMANIN AMACI:
“İzmir Büyükşehir Belediyesi Opera Binası” mimari projelerinin elde edilmesi işi 13/08/2004 tarih ve 25552 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği” kuralları çerçevesinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yarışmaya çıkarılmıştır.

Yarışmanın amacı, güzel sanatları teşvik etmek, kültür, sanat, bilim ve çevre değerlerini rekabet yolu ile geliştirmek, çok sayıda seçenek arasından mimarlık, mühendislik, sanat anlayışı, işletme ve ilk tesis maliyetleri yönünden ekonomik, işlevsel ve yenilikçi çözümleri seçmektir.

YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ:
Yarışma serbest, ulusal ve iki kademeli Mimari Proje yarışmasıdır.

YARIŞMANIN KONUSU VE YERİ:
Yarışmanın konusu; İzmir Körfezi’nin Kuzey Kıyısında, Karşıyaka İlçesi’nde yer alan ve şartname ekinde verilen imar planında Kültürel Tesis (Opera) olarak ayrılmış alan ve yakın çevresine ait, programa uygun olarak kültürel, sanatsal, potansiyel değerlere cevap verecek bir Opera Binası ve çevre düzenleme projesinin elde edilmesidir.

Şartname ekinde verilen imar planında;
A Bölgesi: Kültürel Tesis (OPERA). Opera binasının tasarlanacağı alan
B Bölgesi: Çok İşlevli Semt Spor Alanı. Bina yapılması düşünülmeyen, opera binasının yakın çevresi olarak yarışmacılar tarafından değerlendirecek alan.
C Bölgesi: Açık otopark alanı.
D Bölgesi: Park alanı.
E Bölgesi: Kıyı kenar çizgisi ile kıyı arasında kalan alan. Opera binasının yakın çevresi olarak yarışmacılar tarafından değerlendirecek alan.

JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLERİN İSİM VE KİMLİKLERİ:
DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ:

Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Serpil BARAN İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı
Ali Rıza GÜLERMAN İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı
Prof. Rengim GÖKMEN Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü – Genel Sanat Yönetmeni
Aytül BÜYÜKSARAÇ İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürü – Sanat Yönetmeni
Hasan TOPAL Mimar – Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
Kemal SUNER Elektronik ve Haberleşme Yüksek Mühendisi – Ses, Işık, Görüntü Danışmanı

ASİL JÜRİ ÜYELERİ:
Doç. Dr. C. Abdi GÜZER (Jüri Başkanı) Mimar
Emre AROLAT Y. Mimar
Erkut ŞAHİNBAŞ Y. Mimar
Doç. Dr. Haydar KARABEY Y. Mimar
Yrd. Doç. Dr. Hikmet GÖKMEN Mimar
Muzaffer TUNÇAĞ İnşaat Yüksek Mühendisi
Semra UYGUR Y. Mimar

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ:
Abdullah UZUN İnşaat Yüksek Mühendisi
Dr. Dürrin SÜER KILIÇ Mimar
Yrd. Doç. Dr. Seçkin KUTUCU Mimar
Sedat BAYLAN Mimar – İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı

RAPORTÖRLER:
Ertan DİKMEN Y. Mimar – İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüt Proje Şube Müdürlüğü
Gülben ÖZSOY Y. Mimar – İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüt Proje Şube Müdürlüğü
Ridade SELEK Mimar – İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüt Proje Şube Müdürlüğü

RAPORTÖR YARDIMCILARI:
Alicihaner ŞAHİN İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı
Nurcan ÇAKMAK İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı

YARIŞMA TAKVİMİ:
BİRİNCİ KADEME YARIŞMA TAKVİMİ:

22 Mart 2010 Pazartesi Yarışmanın ilanı
1 Nisan 2010 Perşembe Saat 17.00, soru sorma süresinin bitimi
3 Nisan 2010 Cumartesi Saat 10.00’da soru-cevap toplantısı için jürinin toplanması
8 Nisan 2010 Perşembe Soru-cevap çalışmalarının sonuçlarının yarışmacılara gönderilmesi
28 Mayıs 2010 Cuma Saat 17.00’ye kadar projelerin raportörlüğe teslim edilmesi
4 Haziran 2010 Cuma Değerlendirme çalışmaları için jürinin toplanması,

Birinci aşamanın jüri tarafından değerlendirilmesi sonucunda, ikinci kademeye kalan yarışmacılara, yazışma adresinde belirtilen adrese, değerlendirme raporları ve jüri tavsiyeleri ile birlikte bildirim yapılacaktır.

İKİNCİ KADEME YARIŞMA TAKVİMİ:
13 Ağustos 2010 Cuma Saat 17.00’ye kadar ikinci aşama projelerin raportörlüğe teslim edilmesi,
17 Ağustos 2010 Salı Değerlendirme çalışmaları için jürinin toplanması,

ÖDÜLLER VE NASIL ÖDEME YAPILACAĞI:
Belirlenen yarışma niteliğine uygun olan ve jüri tarafından yeterli görülen oniki (12) adet proje İkinci Kademe için değerlendirmeye alınacaktır.
Bu kademede ödül olarak 12 x 10.000 TL = 120.000 TL, ikinci kademeye kalan yarışmacılara eşit olarak verilecektir.
İkinci Kademede ise; jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere aşağıdaki ödül ve mansiyonlar verilecektir.

ÖDÜLLER:
1. ÖDÜL : 50.000 TL
2. ÖDÜL : 40.000 TL
3. ÖDÜL : 30.000 TL

MANSİYONLAR:
1. MANSİYON : 20.000 TL
2. MANSİYON : 20.000 TL
3. MANSİYON : 20.000 TL
4. MANSİYON : 20.000 TL
5. MANSİYON : 20.000 TL
6. MANSİYON : 20.000 TL
7. MANSİYON : 20.000 TL
8. MANSİYON : 20.000 TL
9. MANSİYON : 20.000 TL

Yarışmacılara ödenecek ödül, mansiyon bedelleri en geç yarışma sonucunun ilanını izleyen otuz (30) gün içinde, ikinci kademede istenilenleri eksiksiz olarak teslim eden yarışmacılara veya yasal vekillerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre net olarak ödenir.

Etiketler

Bir cevap yazın