IX. Şener Özler Çocuk ve Mimarlık Resim Yarışması

Bu yıl dokuzuncusunu düzenlenen ve konusu “Penceremden Dünya” olarak belirlenen Şener Özler Çocuk ve Mimarlık Resim Yarışması'na son başvuru tarihi 15 Nisan 2015.

YARIŞMA KONUSU

Çocuklar yaşadıkları kenti, kasabayı, köyü nasıl görüyor? Pencereden baktığında toprağı, gökyüzünü, diğer insanları görebiliyor mu? Evlerinde geçirdikleri zamanda onları çevreleyen dünya onlar için ne ifade ediyor?

Bugün büyük kentlerde oyun alanlarının azlığı ve uzaklığı, güvenlik kaygıları, eğitim içinharcanan sürelerin artması ile evler çocukların yaşamlarının büyük bir kısmını geçirdikleri alanlar haline geldi.

Pekiyi, çocuklar evlerinde pencerelerinden baktıklarında nasıl bir dünya ile yüzleşiyorlar? Kırsal bir peyzaj mı, az katlı evler, dar sokaklar mı, yüksek binalar, pencereler ve çatılar mı? Gökyüzü var mı pencerelerinin dışında? Ay, toprak, başka insanlar?

Çocuklarımıza nasıl bir dünya veriyoruz içinde bulunmaları, yaşamaları gereken? Onlar bu dünyaya baktıklarında neler görüyorlar? Bunları resimlerle anlatsalar ne çizerler hangi renge boyarlardı? Çocukların gözünden çevreleri nasıl anlaşılırdı? Çocuklar dünyalarını bize nasıl anlatacaklar?

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURULUŞ

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

YARIŞMA KOŞULLARI

A-Katılım:
Yarışmaya öğrenim görmekte olan tüm 1. ve 2. kademe İlköğretim ve Ortaokul öğrencileri katılabilir.(1.-8. sınıf öğrencileri). Öğrenciler yarışmamıza, en çok iki adet resimle katılabilirler. Katılan ürünler, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olmalıdır.

B- Boyut ve Teknik:
Resimlerin tekniği serbesttir. Kullanılacak resim kâğıdının boyutu kısa kenarı 35 cm., uzun kenarı 50 cm. olmalıdır. Resimler, kenarlarında 5 cm. çerçeve kalacak şekilde kartonlara (paspartu) yapıştırılmalıdır.

C- Seçim/Ödül:
Her sınıftan 10’ar adet olmak üzere toplam 80 resim seçilecek; bu eser sahiplerine resim araç gereçleri ve çeşitli kitaplar armağan edilecektir. Bu 80 resim dışında, sergilemeye değer görülen başka resimler de seçilebilir. Yarışma katılımcısı tüm öğrencilere özel anı belgesi, okullarına kültürel katkı belgesi verilecektir. Jüri, Oda’nın da onayını alarak ödül ve sergilemeye değer resim sayısını yeniden değerlendirebilir.

TESLİM

Resimlerin son teslim tarihi 15 Nisan 2015 Çarşamba günü saat 17.00’dir. Teslimler TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy Binası, Kemankeş Caddesi No: 31 Beyoğlu 34425 İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta ya da kargo ile de yapılabilir. Okullar adına toplu olarak teslim yapılabilecektir. Posta ya da kargo gönderimlerinde gecikme ihtimaline karşı 0212 251 49 00 no.lu telefona, 0212 251 94 14 no.lu faksa ya da [email protected] adresine e-posta ile önceden bilgi verilebilir.

Resimlerin arkasına katılan öğrencinin; Adı, Soyadı, Okulu, Sınıfı, telefon numarası ile resmin adı ve tekniği mutlaka yazılacaktır.

DEĞERLENDİRME – SERGİLEME – TELİF

Sonuçlar, seçici kurulun değerlendirme toplantısının ardından açıklanacak, 4 Mayıs 2015 Pazartesi günü saat 14.00’te, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde yapılacak ödül töreni ile birlikte sergi açılacaktır. Sergi 4 Mayıs-19 Mayıs 2015 tarihleri arasında açık kalacaktır. Ödül alan 80 resim ile sergilenmek üzere seçilmiş bulunan resimler bütün haklarıyla Mimarlar Odası’na verilmiş sayılırlar. Mimarlar Odası bu resimleri ve/veya kopyalarını yayınlarında ve açacağı sergilerde kullanma hakkına sahiptir.

ASIL SEÇİCİ KURUL

Zafer Atmanoğlu
Aysel Durgun
Güler Çinay Kapar
Ruhsar Kesenli
Nur Balkır Kuru
Hülya Pekşen Yavuz
Sinan Yıldırım

GERİ ALMA
Ödül alan 80 resim ile sergilemeye değer görülenlerin dışında kalan resimler, 25 Mayıs 2015 tarihinden 19 Haziran 2015 tarihine kadar teslim edildikleri adresten alınabilir. Kargo ile iade isteyen veli ya da kurumlar kargo bedeli ödenmek kaydıyla teslim alabilirler. Bu sürede alınmayan resimlerden Odamız sorumlu olmayacaktır. Yarışmaya katılan tüm öğrenciler ve velileri bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar. Katılımcılara başarılar dileriz.

BAŞVURU

Hilal DURU
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
Karaköy, Kemankeş Cad., No: 31, Beyoğlu 34425 İstanbul,
Tel: (212) 251 49 00 (Dahili: 204) Faks: (212) 251 94 14
[email protected]  www.mimarist.org

Etiketler

Bir cevap yazın