İstanbul Teknik Üniversitesi Yerleşke Girişleri için Çevre Dostu Güvenlik Üniteleri Öğrenci Proje Yarışması

“İstanbul Teknik Üniversitesi Yerleşke Girişleri için Çevre Dostu Güvenlik Üniteleri ” projelerinin elde edilmesi işi İstanbul Teknik Üniversitesi ve İTÜ Geliştirme Vakfı tarafından yarışmaya çıkarılmıştır. Şartnamede, İstanbul Teknik Üniversitesi ve İTÜ Geliştirme Vakfı idare olarak tanımlanacaktır. 

Yarışmanın amacı güzel sanatları teşvik etmek, kültür, sanat, bilim ve çevre değerlerini rekabet yolu ile geliştirmek, çok sayıda seçenek arasından mimarlık, mühendislik, sanat anlayışı, işletme ve ilk tesis maliyetleri yönünden ekonomik, işlevsel ve yenilikçi çözümleri seçmektir. Yarışmanın bir diğer amacı, çevre dostu güvenlik ünitelerinin fikir ve tasarımlarını geliştirmenin yanı sıra, mimarlık, ürün tasarımı, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı, şehir planlama ve mühendislik mesleklerinin eğitimi içinde olan öğrencilerin mesleki gelişmesine, etik değerlerin yerleşmesine katkıda bulunmak olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda yarışmadan beklenen, yüksek plastik, estetik ve kullanım değerlerine sahip örnek bir nesnel çözüm elde etmenin yanı sıra özetle; İstanbul Teknik Üniversitesi’nin yerleşke giriş çıkış güvenlik noktalarında ve yerleşke içi gereklilik oluşan farklı noktalarda kullanılmak üzere güvenlik kontrol ünitelerinin tasarlanması ve yerleştirilecek noktaların özelliklerine göre giriş örtüleri ve çevre düzenlemeleri ile ilişkilendirilmelerinin sağlanmasıdır. 

Bu projelendirme kapsamında oluşturulacak güvenlik ünitelerin projelendirilmesinde İstanbul Teknik Üniversitesi’ nin önerilen yerleşkelerindeki mevcut mimari ve yerleşme yapısı göz önünde bulundurularak çevre dostu, ekolojik duyarlı yaklaşımların ve İTÜ kimliğinin tasarımlara yansıtılması önerilmektedir. Mimari tasarım, mühendislik tasarımı ve çözümleri ile çevre dostu olan yaklaşımlarla yarışma şartnamesinde belirtilen koşulların sağlaması beklenmektedir. 

JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLERİN İSİM VE KİMLİKLERİ 

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ
Prof. Dr. Muhammed Şahin, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahsen Özsoy, İTÜ Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Derin Ural, İTÜ Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. M. Fevzi Ünal, İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Hacıhasanoğlu, İTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı 
Nazire Peker, İTÜ Gelistirme Vakfı Genel Müdürü 

ASLi JÜRi ÜYELERİ
Prof. Dr. Hasan Şener, İTÜ Mimarlık Fakültesi, iç Mimarlık Bölümü, (Jüri Başkanı) 
Prof. Dr. Alpay Er, İTÜ Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü 
Prof. Dr. Arzu Erdem, İTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 
Prof. Dr. Leyla Tanaçan, İTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 
Prof. Dr. Alaattin Kanoğlu, İTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 
Doç. Dr. Özlem Özçevik, İTÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 
Doç. Dr. Nil Türkeri, İTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

YEDEK JÜRi ÜYELERİ
Y. Doç. Dr. Pelin Dursun, İTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 
Öğ. Gör. Dr. Çiğdem Demirel Eren, İTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 

RAPORTÖRLER 
Araş. Gör. Ozan Avcı, Y. Mimar, İTÜ 
Araş. Gör. Zeynep Ataş, Y. Mimar, İTÜ 
Gözde Çalışır, Şehir Plancısı (ARI Teknokent) 

ÖDÜL VE MANSİYONLAR
ÖDÜLLER

1. Ödüle Net: 3000 TL
2. Ödüle Net: 2500 TL 
3. Ödüle Net: 2000 TL 

MANSİYONLAR 
1. Mansiyona Net: 1000 TL 
2. Mansiyona Net: 1000 TL
3. Mansiyona Net: 1000 TL
4. Mansiyona Net: 1000 TL
5. Mansiyona Net: 1000 TL

SATIN ALMALAR Jürinin takdirine Net 2000 TL ayrılmıştır.

Yukarıda belirtilen ödüller ve satınalmalar, yarışma sonucunun açıklanmasını izleyen 30 gün içerisinde net olarak ödenecektir.

YARIŞMANIN TAKVİMİ

Yarışmanın ilanı: 12 Nisan 2011 Salı
Soru sorma için son gün: 26 Nisan 2011 Salı 17.00’ye kadar
Yanıtların jüri tarafından verilmesi ve yarışmacılara duyurulması: 3 Mayıs 2011 Salı
Projelerin teslimi: 28 Haziran 2011, Salı saat 17.00 ye kadar
Jürinin değerlendirme çalışmaları: 30 Haziran 2011
Sonuçların açıklanması: 1 Temmuz 2011
Kolokyum: 1 Temmuz 2011 Çarşamba saat 14.00 İTÜ Mimarlık Fakültesi 109 nolu salon

Etiketler

Bir cevap yazın