İstanbul Senin, Kent Mobilyaları Oyun-Rekreasyon Ürünleri Tasarımı Yarışması

23 Mart 2020 tarihinde yayınlanan ilk zeyilname ile Kamu İhale Kanunu’nun izin verdiği en uzun süre olan 20 gün ertelenen takvim, T.C. Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu’nun önerileri, Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılan Kamu Kurumunda yürütülecek iş ve işlemlere ilişkin genelgeler ve yarışmacılardan yazılı olarak ulaşan talepler doğrultusunda tekrar ertelenerek yeni teslim tarihi 16 Haziran 2020, posta ile teslim alım için son gün 18 Haziran 2020 olarak güncellendi.

İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı olarak, İstanbul Senin, Geleceğine Birlikte Karar Verelim düşüncesinden ve yeni nesil belediyecilik anlayışından hareketle, kentsel yeşil alanlarımızı ve onların ayrılmaz parçaları kent mobilyaları, aydınlatma armatürleri, çocuk oyun grupları, döşeme kaplamaları vb. elemanları birlikte hayal etmek, birlikte tasarlamak, birlikte tartışmak ve birlikte hayata geçirmek istiyoruz. İBB iştiraki İSTON İstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş.’nin değerli katkıları ve işbirliğiyle gerçekleştirilen bu yarışma aracılığıyla, İstanbul’a ait kent mobilyaları ile oyun-rekreasyon ürünlerinin çağdaş̧, işlevsel ve yenilikçi çevre yaratılması anlayışı kapsamında elde edilmesini, güzel sanatların teşviki, kültür, sanat, bilim ve çevre değerlerinin rekabet yoluyla geliştirilmesini ve ilgili mesleklerin gelişmesi için uygun ortamın sağlanmasını amaçlıyoruz.

Prof.Dr. Yasin Çağatay Seçkin
İBB Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı

Yarışma Hakkında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından “İstanbul Senin – Geleceğine Birlikte Karar Verelim” sloganı doğrultusunda katılımcı bir süreçle hazırlanan İstanbul Stratejik Planı’nın 8 ana teması Ulaşılabilir İstanbul, Çevreye Duyarlılık, Üreten İstanbul, Paylaşan İstanbul, Finansal Sürdürülebilirlik, Katılımcı ve Yenilikçi Yönetim, Yaşayan İstanbul, Eşsiz Miras olarak belirlenmiştir. “İstanbul Senin Kent Mobilyaları Oyun-Rekreasyon Ürünleri Tasarımı Yarışması”, plandaki ana temalar ışığında katılımcı sürecin bir parçası olacak şekilde iki kategori olarak düzenlenmiştir.

Yarışma ile öncelikli olarak İstanbul’un daha nitelikli kentsel açık alanlara kavuşması hedeflenmektedir. Söz konusu hedef doğrultusunda çok daha geniş bir yelpazede sıralanabilecek kentlerin açık alanlarındaki donatılardan kent mobilyaları ve oyun-rekreasyon ürünlerinin tasarımı bu yarışmanın konusudur. Söz konusu donatılar tek yarışma sürecinde ama iki kategoride ele alınmıştır.

Kategori I – Kent Mobilyaları

İstanbul’da birbirinden farklı karakterdeki her tür kentsel açık alanda kullanılmak üzere, kullanıcı deneyimlerinden yola çıkarak, kent mobilyası tasarımlarının elde edilmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, kullanıcıların açık alandaki ihtiyaçlarını karşılayan, nitelikli vakit geçirmelerine olanak tanıyan, bir yandan bireysel kullanıma cevap verirken bir yandan sosyalleşme ve paylaşımı destekleyen, kalabalık kullanım senaryolarına açık; kent dinamiği içindeki çağdaş, gündelik hayatın akışını kolaylaştıran, sorunlara çözüm olma odaklı; tekil veya çoklu olarak konumlandırılabilen ve/veya kombinasyonlar oluşturmaya izin veren, seri üretime uygun kent mobilyaları bu kategorinin konusudur.

Kategori I değerlendirme ölçütleri şu şekildedir:

 1. Tasarlanan kent mobilyalarının, “İstanbul Senin“ vurgusunu gerek kullanım senaryosu gerek tasarım gerekse de malzeme dili ile bütünleştirmesi beklenmektedir. İstanbul gibi kozmopolit bir şehirde, kent mobilyalarının, kullanıcılarının kültürel zenginliğine ve çeşitliliğine yönelik bir bakış açısıyla geliştirilmesi, çağdaş yaklaşım ile modüler yapısı sayesinde kentin karakteristik dokusunun önüne geçmeden bu zenginliğe yanıt verebilir ve ileriye taşıyabilir olması değerlendirme ölçütüdür.
 2. Vandalizm kent mobilyalarında önemli bir sorundur. Tasarlanan ürünlerde; kullanıcıların (bu projede İstanbullunun) kullandığı ürünleri sahiplenmesini, korumasını, hassasiyetle kullanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamasını cesaretlendiren her türlü yenilikçi bakış açısı değerlendirme ölçütüdür.
 3. Kent mobilyaları, şehir içinde farklı büyüklükteki kentsel mekanlarda kullanılacağından ve farklı format ve boyutta kamusal mekanlarla bütünleşmesi gerektiğinden, tasarlanan ürünlerin bu farklı alanlara uygunluğu önemli bir kriterdir. Dolayısıyla tasarımların ürün ailesine dönüşebilir olması ve/veya modülerlik hem üretimi kolaylaştırması hem de farklı alanlarda kendi kimliğini oluşturacak kombinasyonlar yaratılabilmesi, İstanbul’un herhangi bir bölgesinde, farklı bir yerinde, farklı büyüklüklerde konumlanabilir olması değerlendirme ölçütüdür.
 4. İhtiyaçlara veya mevcut sorunlara (malzeme yıpranması, kullanım güvenliği, ürünlerin amacı dışında kullanımı sonucunda karşılaşılan hijyen problemleri gibi…) yenilikçi çözüm olacak yaklaşımları içeren ürün tasarımları beklenmektedir.
 5. Kent mobilyası kategorisi kapsamında ürün grubu olarak; oturma birimi, tercihen geri dönüşümü yaygınlaştıran ve kolaylaştıran çöp toplama birimi, aydınlatma elemanı, gölgelik, saksı ve sınır elemanı olmak üzere en az 6 farklı ürün ve ek olarak en az 2 adet yenilikçi kent mobilyası tasarlanmalıdır.
 6. Bu bağlamda alışılmış kent mobilyası kullanım senaryolarının kendileri tarafından kurgulanması beklenen tasarımcılardan, günümüzün teknolojik getirilerinin gündelik hayata katkılarını göz önüne almaları ve yarışma kapsamında istenen kent mobilyası ailesi birimlerine ek olarak tamamlayıcı, ilerici en az 2 yenilikçi ürünle katkıda bulunmaları beklenmektedir. Kullanıcıların sosyalleşmeleri, açık havada daha fazla zaman geçirmeleri, çevrelerine daha duyarlı olmaları gibi bu ve buna benzer hususları yaratıcı bir şekilde tanımlayan, mevcut teknoloji ile bütünleşen, çağdaş yaklaşımlar barındıran ürün veya ürün grupları bu kategori içinde yer alacaktır.

Kategori II – Oyun-Rekreasyon Ürünleri

İstanbul’da kentsel açık alanlarda konumlandırılmak üzere; farklı yaş gruplarının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak fiziksel ve yaratıcı oyun, aktivite ve eğlence amacıyla, tüm çocuklar ve gençlere yönelik rekreasyon ürünleri tasarımlarının elde edilmesi hedeflenmektedir. 0-3, 3-6, 6-12, 12-18 yaş gruplarının bir veya birkaçı için öneriler geliştirilmesi beklenmektedir.

Bu ürünlerin, bireysel ve/veya grup olarak ve/veya birlikte oldukları yetişkinlerle (ebeveynler, bakım verenler, yaşlılar, gözetmenler) vakit geçirmelerine imkân veren; oyun ve aktivite ile birlikte hayal kurmaya, yaratıcılığa ve motor becerilerin gelişimine katkı sağlayan; kapsayıcı ve erişilebilir; bir yandan bireysel kullanıma cevap verirken bir yandan sosyalleşmeyi ve paylaşımı destekleyen; tekil veya türetmeye, kombinasyonlar oluşturmaya izin veren, seri üretime uygun ürünler olması beklenmektedir.

Kategori II değerlendirme ölçütleri şu şekildedir:

 1. Tasarımların, “İstanbul Senin“ sloganı ışığında tüm çocuk ve gençlerin ihtiyaçlarını gözetmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda tasarlanan ürünlerin gerek kullanım senaryosu, gerek tasarım gerekse de malzeme dili ile bütünleşmesi beklenmektedir. Tüm kentlinin bu rekreasyon ürünlerini sahiplenmesini, korumasını, hassasiyetle kullanmasını ve ürünlerin sürdürülebilirliğini sağlamasını cesaretlendiren her türlü yenilikçi bakış açısının, güvenlik ve vandalizm konuları ile birlikte irdelenmesi değerlendirme ölçütüdür.
 2. Kentin içinde bulunan farklı boyutlardaki açık alanlar, bazen sadece oyun odaklı bazen de park ve benzeri diğer kamusal mekanlar ile bütünleşmiş bir yapıda olabildiğinden, tasarlanan ürünlerin farklı büyüklükteki alanlarda kullanılabilir olması önemli bir ölçüttür. Dolayısıyla tasarımın modülerliği hem üretimi kolaylaştırması hem de farklı alanlarda kendi kimliğini oluşturacak kombinasyonlar yaratabilmesi, İstanbul’un herhangi bir bölgesinde, farklı büyüklüklerde konumlanabilir olması dikkate alınacaktır.
 3. Yarışmacılar “oyun” tanımını kendileri oluşturacak, dolayısıyla eğlencenin tanımını farklı yaş gruplarına ve farklı ihtiyaçlara göre kendi tasarım dilleri ile destekleyerek ifade etmekte serbest olacaklardır. Teknolojinin yeniliklerinden faydalanan oyun-rekreasyon ürünleri düzenlenebilir ve yeni tanımlamalar yapılabilir.
 4. Yarışmacılar tamamen farklı, yenilikçi ürünler tasarlayabilecekleri gibi, alışılagelmiş oyun alanı beklentilerine cevap verebilen, ancak bunu yaparken yeni bakış açıları ile ve/veya mevcut sorunlara (malzeme yıpranması, kullanım güvenliği, ürünlerin amacı dışında kullanılması ile karşılaşılan hijyen problemleri gibi…) yenilikçi çözüm olacak yaklaşımlar geliştirebilirler. Kaydırak, salıncak, tahterevalli vb. gibi alışıldık birimler ve aktivitelerin oyun grubu içinde yeniden tasarlanarak kullanılması da mümkündür.
 5. Farklı iklim ve hava koşullarını dikkate alan tasarımlar beklenmektedir.

Her İki Kategori İçin Ortak Değerlendirme Ölçütleri

Tasarımların değerlendirilmesinde aşağıda yer alan ölçütler jüri tarafından ön planda tutulacaktır:

 1. Tasarımlarda kullanıcı ihtiyaçlarının gözetilmesi, özgün tasarım anlayışı ve güçlü tasarım dili önemli bir husustur.
 2. Seri üretime uygun olmayan ve yerinde imal edilen tasarım çözümleri bu yarışma kapsamı dışındadır.
 3. Tasarımların atölye veya fabrika ortamında seri üretime uygun olması ve yanı sıra nakliye ve montaj konularında çözüm içermesi beklenmektedir.
 4. Kurgulanan ürünlerin, bağlantılı olduğu bir kullanıcı deneyimi, sistem ya da servis tasarımı var ise mutlaka sunum paftalarında ve proje raporunda açıklanmalıdır.
 5. Yarışmada, seri üretilen ürün ve ürün gruplarında metal, beton gibi malzemelerin yanı sıra, doğal, çevre dostu, yerel malzemeler ve geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımı ile ilgili öneriler beklenmektedir.
 6. Bakım onarım kolaylığı, depolama ve nakliyede pratiklik, sürdürülebilirlik, dayanıklılık, maliyet ve kullanıcı güvenliği konuları gözetilecektir.

Söz konusu tasarımların, özgün olarak bu yarışma için tasarlanmış, daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve uygulanmamış olması gerekmektedir.

Yarışmacılar iki kategoriden birisine ya da her ikisine birden proje teslim edebilir, her iki kategoride de ayrı ayrı birer ödül alabilirler. Bu durumda yarışma kaydı ve ödemenin bir defa yapılması yeterlidir.

1- Yarışmanın Amacı

“İstanbul Senin Kent Mobilyaları ve Oyun-Rekreasyon Ürünleri Tasarımı Yarışması” ile yarışmaya konu tasarım sorununun çözülmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu sorun ele alınırken ekonomik, özgün ve nitelikli tasarım yaklaşımlarının, günümüz tasarım yaklaşımlarına da ışık tutabilecek işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması; çağdaş bir çevre ve tasarım anlayışı geliştiren tasarım ve müelliflerin saptanması; güzel sanatların teşviki, ilgili mesleklerin ve yan disiplinlerin gelişmesi, etik değerlerin yerleşmesi, ekiplerin uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması amaçlanmaktadır.

2- Yarışmanın Şekli ve Türü

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; serbest, ulusal ve ortakçıl bir tasarım yarışmasıdır.

3- Yarışmanın Konusu

İstanbul başta olmak üzere kentlerin açık alanlarındaki kent mobilyaları ve oyun-rekreasyon ürünlerinin tasarımı bu yarışmanın konusudur. Yarışma “Kent Mobilyaları” ve “Oyun-Rekreasyon Ürünleri” olmak üzere iki kategoriden oluşmaktadır. Yarışmacılar bu kategorilerden birine veya her ikisine birden katılabilirler.

4- İdarenin İletişim Bilgileri

Yarışmayı Açan Kurum: İBB Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı
Adres: İBB Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Silahtarağa Mah. Silahtarağa Cad. Tekke Parkı İçi No:71 Eyüpsultan / İstanbul
E-posta: [email protected]
Web adresi: yesil.istanbul/kentmobilyalari

5- Yarışmaya Katılım Koşulları

Bu yarışmaya endüstri ürünleri tasarımcıları ve TMMOB’ye bağlı odaların üyeleri bireysel veya ekip halinde katılabilirler.

Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar şu şekildedir:

 1. TMMOB’ye bağlı odalardan birisine üye olmak veya Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinde bulunan Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümlerinin birinden mezun olmak.
 2. Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
 3. Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
 4. Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.
 5. Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
 6. Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
 7. Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
 8. 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

Yarışmaya katılmak isteyenler 50 TL (Elli Türk lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır.

Yarışma bedeli “İBB Kent Mobilyaları Yarışması” açıklaması ile idareye ait aşağıda yer alan banka hesabına yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri raportörlük adresine e-posta yoluyla gönderilecektir. Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gündür.

Banka hesap bilgisi: VakıfBank

TR83 0001 5001 5800 7294 5440 45

Yarışmacılar iki kategoriden birine ya da ikisine birden proje teslim edebilir, her iki kategoride de ayrı ayrı ödül alabilirler. Bu durumda yarışma kaydı ve ödemenin bir defa yapılması yeterlidir. Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

6- Jüri Üyeleri ve Raportörlerin İsim ve Unvanları

Danışman Jüri Üyeleri

 • Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
 • Yasin Çağatay Seçkin, İBB Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı
 • Ziya Gökmen Togay, İSTON A.Ş. Genel Müdürü
 • Elif Doğan, İçerik Üreticisi, Yazar
 • Ömer Yılmaz, Mimar

Asli Jüri Üyeleri

 • Ümit Altun, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı
 • İlke Barka, Mimar
 • Gülay Gamze Güven, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı (Jüri Başkanı)
 • Murat Z. Memlük, Peyzaj Mimarı
 • Ece Yalım, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı

Yedek Jüri Üyeleri

 • Eda Ekim, Peyzaj Mimarı
 • Mehmet Erkök, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı
 • İnci Olgun, Mimar

Raportörler

 • Damla Ergan, Peyzaj Mimarı
 • Kübra Elif Durgun, Mimar
 • Elif Korkmaz, Şehir Plancısı
 • Başak Çelik, Mimar

Raportör Yardımcısı

 • Ece Yurtaçan, Mimar
 • Erhan Tomar, Peyzaj Mimarı

7- Yarışmacılara Verilecek Bilgi ve Belgeler

Yarışma şartnamesi ve yarışma şartlarının aynen kabul edildiğini belirten katılım belgesi internet üzerinden yarışmacılara teslim edilecektir.

8- Yarışmacılardan İstenenler

Yarışmacı katılmak istediği her bir kategori için aşağıdaki çizimleri ve maketi ayrı ayrı teslim edecektir.

Çizimler

Teknik Çizimler

 • 1/50, 1/20 ve/veya 1/10 ölçekli plan, kesit ve görünüşler;
  Yarışmacı tasarımlarının boyutlarına göre tasarımlarını en iyi anlatabilecek ölçekte çizimlerini
  hazırlayacaktır.
 • 1/10, 1/5, 1/1 ölçekli detaylar;
  Yarışmacı tasarımı içerisinden seçeceği ürünlere ait uygun ölçekte prensip imalat detayları
  hazırlayacaktır.
 • Perspektifler; patlamış perspektifler
 • 1/100 yerleşim planı;
  Gerekli görülmesi durumunda ürünlerin beraberliğini anlatan yerleşim planı hazırlanacaktır.

Görseller

 • Foto-realistik üç boyutlu görseller;
  Adet ve tekniği serbesttir, verilen pafta sınırlaması içinde çözülecektir.

Teslim Edilecek Pafta Boyutu ve Şekli

Her iki kategori için de paftalar A1 boyutunda olmalıdır. Sergilemeye uygun, sert bir zemin üzerine yapıştırılarak teslim edilecek paftalar yatay olarak kullanılacaktır. Pafta sayısı her iki kategori için ayrı ayrı en fazla 6 adettir. Bütün paftalarda paftanın sağ üst köşesinde rumuz, sağ alt köşesinde paftanın asılma şemasındaki yeri gösterilecektir.

Tüm paftaların A3’e küçültülmüş 1 kopyası ilk sayfası proje raporu olmak üzere teslime ayrıca eklenecektir.

Animasyon veya Video

Yarışmacının tercihine bağlı olarak hazırlanabilir. Web üzerindeki medya (en fazla 60sn.) pafta üzerinde erişilebilir bir web adresiyle gösterilecektir.

Yarışmacı tarafından hazırlanacak web adresinde ve videonun herhangi bir yerinde eser sahibini tanıtan isim ve işaret bulunan projeler yarışma dışı bırakılacaktır.

Maket

 • 1/20, 1/10 veya 1/5 ölçekli maket;
  Maket tekniği serbesttir, yarışmacı tasarımını / ürünlerini en iyi anlatabilecek ölçekte ve adette maket teslim edecektir.
  Her iki kategori için ayrı maket teslim edilecektir.

Proje Raporları

 • Tasarım yaklaşımını, üretim teknik ve teknolojisini, önerilen malzemelerin bilgisini anlatan en fazla 500 kelimelik A3 boyutunda rapor teslim edilecektir. (Paftaların A3’e küçültülmüş dosyasının ilk sayfasına eklenecektir.)
  Raporun bir bölümü veya özeti ayrıca pafta üzerinde de yer alabilir.

Dijital Teslim

Yarışmacı tarafından baskı olarak teslimi yapılan tüm çizim ve raporların dijital kopyaları bir adet USB ya da CD ortamında ayrıca teslim edilecektir. Sunum paftaları dijital kopyaları en az 150 DPI çözünürlükte hazırlanmış JPEG veya PDF formatında verilmelidir. Teslim edilecek dijital dokümanların ölçü ve çözünürlük ayarlarının sonradan değiştirilmemesi ve gönderileceği ölçü ve çözünürlükte hazırlanması tavsiye edilir.

Yukarıda belirtilen dijital teslim her iki kategori için ayrı ayrı yapılacaktır.

9- Yer Görme

Bu yarışmanın yeri yoktur.

10- Yarışmacıların Uymakla Zorunlu Olduğu Esaslar

Aşağıdaki durumlarda olan projeler, jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla yarışmadan çıkarılır:

 • Yarışma projesi ile kimlik zarfı ve içindeki belgelerin teslim edilmediği projeler.
 • Yarışma şartnamesinin Yarışmaya Katılım Koşulları maddesine uymayanlar.
 • Herhangi bir yerinde eser sahibini tanıtan ve işaret bulunan projeler.
 • Şartnamede belirtilen teslim tarihlerinden geç teslim edilen projeler.
 • Yarışmada bir kişi her kategoride bir kere ödül alabilir, bireysel olarak ya da bir ekibin müellif üyesi olarak bir kategoride birden fazla ödül alsa dahi aynı kategorideki diğer ödülü hükümsüz sayılır.

11- Kimlik Zarfı

Kimlik Zarfı aşağıda tanımlanan şekilde yarışmaya başvurulan her bir kategori için ayrı ayrı teslim edilecektir.

Yarışmacılar, projelerin teslim edildiği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde yarışmanın adıyla birlikte “KİMLİK ZARFI” yazılmış olan bir zarfın içine şunları koyacaktır:

Ekip Listesi

 • Katılımcı veya katılımcıların yarışmadaki rolü, adı – soyadı ve mesleğini bildirir bir liste. (Bu liste imzalanmayacaktır.)

Yarışma Şartları Kabul Belgesi

 • Tüm müelliflerin yarışma şartlarını aynen kabul ettiklerini belirten imzalı belge. (Eklerde örneği verilen belge kullanılabilir.)
 • Ekip olarak katılım halinde, bu belgeler ekip ortaklarının her biri tarafından verilecektir.

Üye Tanıtım Belgeleri

Yarışmaya katılacakların aşağıdaki 2 belgeden en az birisini kimlik zarfı içinde teslim etmesi zorunludur.

Ekibin tüm müellif üyeleri için bu belgelerin ayrı ayrı eklenmesi gerekmektedir. İki ayrı kategori için öneri teslim edilmesi durumunda zarflardan birisine üye tanıtım belgesinin orijinali diğerine aynı belgenin fotokopisi konabilir.

 • TMMOB’ye bağlı odaların birinden bu yarışma için yarışmacı adına düzenlenmiş üye tanıtım belgesi.
 • Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü mezunları için Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı / Yüksek Öğretim Mezun Belgesi linkinden indirilmiş barkot numaralı ve QR kodlu belge.

Yarışmaya katılan proje sahiplerinden yarışmada derece ve mansiyon kazanmadıkları halde kimliğinin açıklanmasını dileyenler, kimlik zarflarının üzerine ayrıca “AÇILABİLİR” ibaresini yazarlar. Üzerinde “AÇILABİLİR” kaydı bulunan kimlik zarfları derece ve mansiyon kazanmamış olsalar dahi jüri tarafından açılır ve bu husus bir tutanakta belirtilir. “AÇILABİLİR” ibaresi ekleme tercihi her iki kategori için ayrı ayrı kullanılabilir.

12- Yarışma Takvimi*

*15 Nisan 2020’de değişikliğe gidilmiştir.

T.C. Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu’nun önerileri ve yarışmacılardan yazılı olarak ulaşan talepler doğrultusunda yarışma teslim tarihi Kamu İhale Kanunu’nun izin verdiği en uzun süre olan 20 gün ertelenmiştir. Buna göre yeni yarışma takvimi aşağıdaki gibidir:

 • Projelerin Son Teslim Tarihi: 16 Haziran 2020, Salı, Saat 17:00
 • Posta ile Teslim Alım için Son Gün: 18 Haziran 2020, Perşembe
 • Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 24 Haziran 2020, Çarşamba
 • Kolokyum: 4 Temmuz 2020, Cumartesi

Bu zeyilname ile yukarıdaki takvim güncellemesi yapılmıştır. Zeyilnamenin imzalandığı 15 Nisan 2020’den önce projelerini teslim eden yarışmacılar istedikleri takdirde projelerini geri çekerek yeniden teslim yapabilirler. Zeyilname, İdare’nin yarışmayla ilgili web sitesinde yayınlanacak ve şartname alarak e-posta adresini kaydettiren tüm yarışmacılara gönderilecektir.

13- Tasarımların Teslim Yeri ve Şartları

Teslim edilecek proje yarışma şartnamesinde tanımlanan esaslara göre düzenlenecektir.

 • Proje ve ekleri yarışma takviminde belirtilen son teslim tarihine kadar aşağıdaki adrese elden imza karşılığı teslim edilebilir.
 • Proje ve ekleri posta veya kargo ile de teslim edilebilir.
  Posta veya kargo ile gönderilen projelerin alındı makbuzu (proje ve eklerinin son teslim tarihi ve saatinden önce kargoya verildiğini gösteren) en geç yarışma takviminde “Projelerin Son Teslim Tarihi” olarak belirtilen tarihte saat 19:00’a kadar yarışma raportörlüğüne ait e-posta adresine gönderilecektir.

En geç kargoyla gönderimin son teslim alım tarihine kadar yarışma iletişim adresine ulaşmayan katılımlardan ve kargoda oluşabilecek hasarlardan İdare sorumlu değildir.

Tasarımların Teslim Yeri

Yarışmacılar tasarımlarını “İBB Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Silahtarağa Mah. Silahtarağa Cad. Tekke Parkı İçi No:71 Eyüpsultan/İstanbul” adresine teslim edeceklerdir. Elden teslimler “Projelerin Son Teslim Tarihi” olarak belirtilen tarihte saat 17.00’ye kadar alınacaktır.

14- Sergi Yeri ve Zamanı

Projelerin sergileneceği yer yarışma sonuçlarının ilanıyla açıklanacaktır. Eser sahibi yarışmaya katılmakla eserinin sergide sergilenmesini ve yarışma dolayısıyla yapılacak yayında eserinin yer almasını önceden kabul etmiş sayılır.

15- Projelerin Geri Verilme Şekli

Yarışmacı tarafından raportörlüğe teslim edilen projeler İdare’nin sorumluluğu altındadır. Ödül ve mansiyon kazanan projeler ile varsa satın alınan projeler ve ekleri İdare’ye ait olacaktır.

Derece alamayan projeler, yarışma sonucu ilan edildikten sonra sergi süresinin bitiminden itibaren 30 gün içinde bizzat sahipleri veya yasal vekilleri tarafından alınacaklardır. İdare, bu süre içinde alınmayan projelerden sorumlu değildir.

16- Rumuz ve Ambalaj Esasları

Yarışmacılar tek bir kategoride ya da iki kategoride hazırladıkları tasarımlarını tek ambalaj ile elden teslim edebilir ya da kargoya verebilirler. İki ayrı kategoride, tek bir paketle teslim yapılması durumunda her iki kategori ayrı ayrı paketlenecek ve farklı rumuz taşıyacaktır. Her paketin üzerinde kategori adı ve içinde yarışmacılardan istenenler ile kimlik zarfı ayrı ayrı bulunacaktır.

Rumuz

 • Yarışmacılar 5 (beş) rakamdan oluşan bir rumuz kullanacaklardır.
 • Rumuzda kullanılan rakamlar tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır.
 • Tüm paftalarda, maket üzerinde, ambalajın ve zarfların sağ üst köşesinde ve CD üzerinde rumuz bulunacaktır.
 • Her raporun sadece ilk sayfasında rumuz bulunacaktır.

Ambalaj

 • Proje paftaları ve zarfların yarışma raportörlüğüne teslim edileceği ambalaj dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde, kıvrılmadan ambalaj içinde teslim edilecektir.

17- Yarışma Sonuçlarının İlanı

Yarışma sonuçları İdare web adresinde yayınlanacaktır.

18- Ödüller ve Ödeme Şekli

Her iki kategori için aşağıdaki ödüller ayrı ayrı verilecektir. Ayrıca satın almalar için her iki kategori için ayrı ayrı kullanılmak üzere 20.000’er TL ayrılmıştır.

 • 1. Ödül: 80.000 TL
 • 2. Ödül: 50.000 TL
 • 3. Ödül: 30.000 TL
 • 4. Ödül: 25.000 TL
 • 5. Ödül: 20.000 TL
 • 1. Mansiyon 15.000 TL
 • 2. Mansiyon 15.000 TL
 • 3. Mansiyon 15.000 TL
 • 4. Mansiyon 15.000 TL
 • 5. Mansiyon 15.000 TL

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

19- Kolokyumun Yeri

Kolokyum yeri yarışma sonuçlarının ilanıyla açıklanacaktır.

20- Anlaşmazlıkların Çözümü

Yarışma sonuçlarının ilanından sözleşmenin imzalanmasına kadar geçecek süre içinde İdare ile yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklar, önce jüri hakemliğinde, anlaşma sağlanamaması halinde İstanbul Mahkemeleri’nde çözümlenecektir.

21- Ödül Kazananlara Uygulama Projesi İşinin Verilme Esasları

İdare, ödül kazanan tasarımların imalat projelerini ve mesleki kontrollük hizmetlerini bu şartname ve ekleri hükümlerine göre ödül sahiplerine yaptıracaktır.

İdare, her iki kategori için dereceye giren ilk beş ödülden bir ya da birden fazlası ile çalışabilir.

22- Soru Sorma ve Yanıtlamaya İlişkin Esaslar

Yarışmacılar sorularını yarışma takviminde “Son Soru Sorma Tarihi” olarak belirtilen tarihe kadar yarışma e-posta adresine göndereceklerdir.

Soruların hangi kategoriye ilişkin olduğu açıkça kategori ismi ile belirtilecektir.

Yarışma jürisi, yarışma takviminde belirtilen tarihe kadar ulaştırılan tüm soruları değerlendirecek ve tüm cevaplar, yarışma takviminde belirtilen tarihe kadar soru soranın kimliği belirtilmeden şartname alan tüm yarışmacıların adreslerine e-posta ile gönderilecek, ayrıca İdare’nin resmi internet sitesinde açıklanacaktır.

Etiketler

7 yorum

 • wersus28 says:

  TMMOB’ye bağlı odalardan birisine üye olmak veya Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinde bulunan Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümlerinin birinden mezun olmak.

 • Mustafa Eren BUK says:

  Öncelikle sözüm asla Arkitera’ya değil, yarışmanın düzenleyicilerinedir. Özür dilerim ama katılımın sadece “Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümlerinin birinden mezun olan” tasarımcılara açık olmasının, jüride farklı tasarım disiplinlerinden üyelerin olmasıyla çeliştiğini düşünüyorum. Bir mimar olarak bu yarışmaya katılabilmeyi dilerdim. Sağlıklı günler 🙂

  • Omer Yilmaz says:

   Katılabiliyorsunuz. Şartnameyi dikkatlice okumanızı öneririm.

   • Mustafa Eren BUK says:

    Çok teşekkür ederim Ömer Bey, “veya” ibaresini “ve” olarak algılamışım. Ayrıca yıllardır takdir ettiğim ve çok şey öğrendiğim Arkitera platformu için size ve katkısı olan herkese tekrar teşekkür ederim.

   • ALİ KARAASLAN says:

    Neden bu salgın döneminde bizi kargo ve malzeme işleriyle tehlikeye atıyorlar? En çok dolaşımın olduğu yerler kargo ve posta şubeleri ülkenin her tarafına taşıma yapıyorlar. Sağlığım için bu yarışmadan çekiliyorum.

 • ALİ KARAASLAN says:

  Yarışmaları yakından takip ediyorum.Ama bu yarışma şartnamesi çok kötü hazırlanmış. Kent yaşantısı için böylesine önemli katkıları olacak yarışmalara gerçekten yazık oluyor. Lütfen böyle işleri ehline verin. İşi bilen insanlara teslim edin. Yarışmada nasıl teslim yapılacağı net değil. Çalışıp emek harcayacak arkadaşlara kolay gelsin. Umarım bu şartnamenin kurbanı olmazlar.

Bir cevap yazın