İstanbul Senin – Aydınlatma Ürünleri Tasarımı Yarışması

İstanbul’un açık alanlarındaki aydınlatma ürünlerinin tasarımı için İBB Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı tarafından açılan ön seçimli "Aydınlatma Ürünleri Tasarımı Yarışması"na başvuru için son tarih 22 Eylül.

YARIŞMANIN ADI

İstanbul Senin – Aydınlatma Ürünleri Tasarımı Yarışması

YARIŞMANIN AMACI

İstanbul Senin – Aydınlatma Ürünleri Tasarımı Yarışması’nın amacı, güncel ihtiyaçlar, beklentiler ve imkanlar doğrultusunda, ekolojik, özgün ve nitelikli çevresel yaklaşımların, işlevsel ve yenilikçi çözümler öneren; doğaya saygılı, sürdürülebilir, çağdaş bir çevre ve tasarım anlayışı ortaya koyan, proje ve müelliflerin belirlenmesidir. Bu kapsamda yarışmanın ana hedefi, güzel sanatların teşviki, ilgili mesleklerin gelişmesi, mesleki etik değerlerin pekişmesi ve katılımcıların uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanmasıdır.

YARIŞMANIN TÜRÜ ve ŞEKLİ

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; ön seçimli ulusal, ortakçıl yarışmadır.

YARIŞMANIN YERİ ve KONUSU

İstanbul’un açık alanlarındaki aydınlatma ürünlerinin tasarımı bu yarışmanın konusudur.

Önerilecek aydınlatma ailesinin İstanbul’un çok katmanlı kozmopolit dokusuna ve yol, cadde, sokak, meydan, tarihi çevre, park ve bahçeler gibi ön seçimi geçecek ekiplere verilecek şartnamede belirtilecek olan farklı işlevlere uygun kullanım ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte olması beklenmektedir.

İDARENİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yarışmayı Açan Kurum: İBB Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı
Adres: İBB Kasımpaşa Ek Hizmet Binası
Hacıahmet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 1
34440 Kasımpaşa Beyoğlu / İSTANBUL
E-posta: [email protected]
Web adresi: konkur.istanbul/aydinlatma

YARIŞMA AŞAMASINDA İSTENECEKLER

Ön seçimi geçen ekiplerden yarışma aşamasında istenecekler aşağıdaki gibidir:

 • Yarışmacı tasarımlarının boyutlarına göre tasarımlarını en iyi anlatabilecek ölçekte ortografik çizimler ile kesit ve detay çizimlerini yapacaktır.
 • Perspektifler, patlamış perspektifler ve foto-gerçekçi üç boyutlu görseller, animasyonlar
 • Elektro-teknik rapor
 • Animasyon ve/veya video
 • Maket

YARIŞMA TAKVİMİ

 • Ön seçim şartnamesinin ilanı: 28 Ağustos 2020, Cuma
 • Ön seçime başvuru için son tarih: 22 Eylül 2020, Salı
 • Ön seçim sonuçlarının ve yarışmanın ilanı: 25 Eylül 2020, Cuma
 • Soru sormak için son tarih: 8 Ekim 2020, Perşembe
 • Yanıtların ilanı: 12 Ekim 2020, Pazartesi
 • Projelerin son teslim tarihi: 23 Kasım 2020, Pazartesi
 • Kargo ile teslim alım için son gün: 25 Kasım 2020, Çarşamba
 • Jüri çalışması başlangıcı: 28 Kasım 2020, Cumartesi
 • Kolokyum ve Ödül Töreni 5 Aralık 2020, Cumartesi

YER GÖRME

Bu yarışmanın yeri yoktur.

JÜRİ ÜYELERİNİN VE RAPORTÖRLERİN İSİMLERİ

Danışman Jüri Üyeleri

 • Ekrem İMAMOĞLU, İBB Başkanı
 • Yasin Çağatay SEÇKİN, İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı
 • Mehmet Aslan DEĞİRMENCİ, İstanbul Enerji AŞ Genel Müdürü
 • Emrah ÇORAMAN, Doğa Bilimci
 • Ömer YILMAZ, İPA Yarışmalar Koordinatörü

Asli Jüri Üyeleri

 • Duygu ÇAKIR, Aydınlatma Tasarımcısı & Elektronik ve Haberleşme Mühendisi
 • Kurtul ERKMEN, Mimar (Jüri Başkanı)
 • Şule KOÇ, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı
 • Atilla KUZU, İç Mimar & Ürün Tasarımcısı
 • Faruk UYAN, Aydınlatma Tasarımcısı & Mimar

Yedek Jüri Üyeleri

 • Ali BERKMAN, Aydınlatma Tasarımcısı & Elektrik Elektronik Mühendisi
 • Ulaş ERDOĞAN, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı
 • Berkan KAPLAN, Makine Mühendisi & Endüstri Ürünleri Tasarımcısı

Raportörler

 • Elif KÖKLÜ, Peyzaj Mimarı – İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı
 • Başak ÇELİK, Mimar – İPA Yarışmalar
 • Kübra Elif DURGUN, Mimar – İPA Yarışmalar

Raportör Yardımcıları

 • Yıldız Münevver KOÇ, Coğrafyacı – İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığ
 • Benan KAYA, Şehir Plancısı – İPA Yarışmalar

ÖN SEÇİME BAŞVURU İÇİN SON TARİH

Ön seçim için başvurular posta veya kargo yoluyla en geç yarışma takviminde belirtilen “Ön Seçime Başvuru için Son Tarih” olarak belirtilen günde, saat 17:00’ye kadar idarenin adresine ulaşmış olmalıdır. Elden teslim kabul edilmeyecektir. Posta veya kargodan kaynaklanan gecikmelerden, yarışmayı açan idare sorumlu değildir.

ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ

 • 1. Ödül: 150.000 TL
 • 2. Ödül: 125.000 TL
 • 3. Ödül: 100.000 TL
 • 1. Mansiyon 45.000 TL
 • 2. Mansiyon 40.000 TL
 • 3. Mansiyon 35.000 TL
 • 4. Mansiyon 30.000 TL
 • 5. Mansiyon 25.000 TL

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

ÖN SEÇİME BAŞVURACAKLARIN UYMAKLA ZORUNLU OLDUĞU ESASLAR

Aşağıda belirtilen hususlara uymayan başvurular jüri kararı ile tutanağa geçirilmek şartıyla yarışmadan çıkarılır:

 • Kimlik zarfı bulunmayan başvurular
 • Belirlenen kriterlere göre portfolyo teslimi yapmayan başvurular
 • Ön seçim şartnamesinin “Ön Seçime Katılacaklarda Aranacak Koşullar” başlığında tanımlanan gereklilikleri sağlamayan başvurular.

ŞARTNAME BEDELİ’NİN ÖDENECEĞİ BANKA BİLGİLERİ

Yarışmaya katılmak isteyenler 200 TL (İki yüz Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır.

Yarışma şartname bedelinin “AYDINLATMA” açıklaması ile idareye ait banka hesabına, müellif ekip üyelerinden birisinin adıyla yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri ile raportörlük adresine e-posta yoluyla gönderilecektir. Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde “ön seçime başvuru için son tarih” olarak belirtilen gündür.

Banka bilgileri aşağıdaki gibidir:
IBAN: TR47 0009 9004 5746 4000 100008 (ING Bank)
Hesap adı: VERGİ RESİM HARÇ TAH.

(işlemler T.C. Kimlik Numarası ve 99010 EDTS kodu belirtilerek yapılacaktır.) 928 Ağustos 2020 İstanbul Senin – Aydınlatma Ürünleri Tasarımı Yarışması Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

ŞARTNAME

Etiketler

Bir cevap yazın