İstanbul Kayabaşı Bölgesi İçin Konut Tasarımı Mimari Fikir Proje Yarışması

T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), mimarların katılımına açık Kayabaşı Bölgesi için bir konut tasarımı mimari fikir yarışması düzenliyor.

Bu yarışma, Mimarlar Odası üyesi mimarlarımıza açık olan ve sürekli gelişerek değişen toplumsal, kültürel ve kişisel kullanıcı gereksinimlerini ve beklentilerini düşünüp yorumlamaya, “yeni yaşam çevreleri, kentsel tasarım, konut mimari tasarımı ve konut yapım sistemleri” konusunda yenilikçi önerileri geliştirmeye bir davettir.

Yarışmanın alanı İstanbul Avrupa Yakasında, kent mekezinin kuzeybatısında ve kentin mücavir alanında yer alan Kayabaşı bölgesidir. Yarışmacılar Kayabaşı toplu konut alanında yer alan yapı adaları için öneri geliştireceklerdir.

Yarışmacılardan, doğal, ekolojik ve enerji duyarlılığı göz önünde bulundurularak engelsiz, güvenli, ekonomik, sürdürülebilir, mesleki ve bilimsel etik açısından toplumsal tutarlılığı olan çevre ve yapı önerileri geliştirmeleri beklenmektedir.

Ayrıca yarışmacılar, kentsel tasarım çerçevesinde bu bölge ile ilgili öneri ve mimarisini geliştirecekleri konut tiplerinin söz konusu bölgedeki yapı adalarında nasıl var olacağı ile ilgili çizimlerini hazırlayacaklardır.

Yarışmanın Şekli ve Türü
Yarışmanın şekli, serbest, ulusal ve tek kademelidir.

Yarışma, mimari fikir yarışmasıdır.

Yarışma Takvimi
Yarışma İlanı, Kayıtların Başlaması: 18 Şubat 2009
Sorular İçin Son Gün: 10 Mart 2009
Cevapların Gönderilme Tarihi: 13 Mart 2009
Proje Son Teslim Tarihi: 12 Mayıs 2009 Salı, Saat 19:00
Jüri Değerlendirmeye Başlama Tarihi: 20 Mayıs 2009
Yarışma Sonucu İlan Tarihi: 26 Mayıs 2009
Sergi Tarihi: –
Kolokyum Tarihi: –

Milli Kütüphane’de yapılacak Sergi ve Kolokyum tarihi daha sonra duyurulacaktır.

Jüri*
Danışman Jüri Üyeleri

Ayşe Çalkan, Mimar (TOKİ)
Ahmet Haluk Karabel, Mimar (TOKİ
Yeşim Turhan, Mimar (Mesa A.Ş.)
Vacit İmamoğlu, Y. Mimar (ODTÜ)
Hasan Özbay, Y. Mimar (TürkSMD)
Mürşit Günday, Mimar (TürkSMD)

Asli Jüri Üyeleri
A. Haluk Pamir, Y.Mimar (ODTÜ) (Jüri Başkanı)
Fulin Bölen, Y.Mimar (İTÜ)
Tuncer Çelik, İnşaat Mühendisi (Beykent Ünv.)
Yurdanur Dülgeroğlu Yüksel, Mimar (İTÜ)
Can Mehmet Hersek, Y.Mimar (Gazi Ünv.)
Sare Sahil, Mimar (Gazi Ünv.)
Mehmet Emin Tuna, İnşaat Y. Mühendisi (Gazi Ünv.)

Yedek Jüri Üyeleri
Hüseyin Cengiz, Y.Mimar ve Şehir Plancısı (YTÜ)
Hüseyin Bütüner, Y. Mimar (TürkSMD)
Mete Öz, Mimar (TürkSMD)
Adnan Toksoy, İnşaat Mühendisi (TOKİ)

Raportörler
Akif Yılmaz, Mimar
K.Caner Sarıca, Mimar (TOKİ)

Raportörlük Sekreteryası: Elvan Tarakcıoğlu, Arkeolog (TOKİ)

* Jüri üyelerinin bağlı olduğu kurumlar yazılmıştır.

Ödüller
8 adet Eşdeğer Ödül: 40.000 TL (her birine, net)
8 adet Satın Alma: 10.000 TL (her birine, net)

Jüri değerlendirme sonuçlarının gazete yoluyla ilan edilmesinden sonra, en geç 30 (otuz) gün içinde ödül alan yarışmacılara, Gelir Vergisi Kanunu’nun 29’uncu Maddesi gereği TOKİ tarafından gerekli yasal kesintiler yapıldıktan sonra, net olarak ödeme yapılacaktır. Bedeli ödenen projeler TOKİ’ye ait olacaktır.

Başvuru
Yarışmaya katılmak isteyenler 18 Şubat 2009, Çarşamba gününden itibaren TOKİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Zemin Kat, Bilkent Plaza B-1 Blok Çankaya, Ankara adresine başvurup; adı, soyadı, telefon, elektronik posta ve açık adreslerini yazdırıp, yarışma şartnamesini 50,-TL. (Elli Türk Lirası) karşılığında elden alabileceklerdir. Şartname bedeli Ziraat Bankası Bilkent Şubesi (Şube kodu 1762), 5386662-5001 numaralı hesabına “İstanbul- Kayabaşı Bölgesi için “Konut Tasarımı Mimari Fikir Proje Yarışması Şartname Bedeli” adı altında yatırılacaktır.

Yarışmaya Ankara dışından katılmak isteyenler Şartname bedelini yatırdıklarını belgeleyen dekont ve yukarıda istenen bilgileri yarışma raportörlüğüne faks ile iletmelerinden sonra, Şartname ve ekleri kargo ile adreslerine gönderilecektir.

İletişim
T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Zemin Kat, Bilkent Plaza B-1 Blok 06800 Çankaya/ANKARA.

Tel: 0 (312) 565 21 07
Faks: 0 (312) 266 31 35
E-posta: etural@toki.gov.tr

Detaylı Bilgi için: www.toki.gov.tr’yi ziyaret edebilirsiniz.

Etiketler

Bir cevap yazın