İstanbul Büyükşehir Belediyesi – İFSAK “İstanbul’da Sporun Renkleri” Konulu Fotoğraf Yarışması

Son başvuru tarihi 19 Kasım 2012.

YARIŞMA KONUSU:
İstanbul’umuz, spor tesislerine yapılan yatırımlar ve ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarının yanı sıra İstanbul halkına sporu sevdirmek için yıl boyu düzenlenen etkinliklerdeki başarıları sebebi ile Avrupa Birliği’ne bağlı ACES (Avrupa Spor Başkentleri Birliği) tarafından 2012 AVRUPA SPOR BAŞKENTİ unvanı verilmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İFSAK işbirliği ile bu anlamlı ve önemli seçimi belgelemek adına bu fotoğraf yarışmasını düzenlenmektedir.” İstanbul’da Sporun Renkleri” konulu fotoğraf yarışmasında, Olimpik değerlerin belediyeler düzeyinde teşvik edilmesini amaçlayan “Avrupa Spor Başkentliği”nin ana hedeflerini de benimsemektedir. Bunlar:

Başarma azmi, adil bir sportmenlik (fair play), toplumsal duyarlılık (topluluk olma hissi), bir eğlence yolu olarak fiziksel hareket (düzenli egzersiz) olarak ifade edilebilir. Bununla beraber, 2012 Avrupa Spor Başkenti İstanbul etkinlikleri kapsamında düzenlenen “İstanbul’da Sporun Renkleri” konulu yarışmamız için sporun centilmenlik, dostluk, birliktelik, takım ruhu, heyecan, kazanma azmi, kaybetmenin üzüntüsü gibi konularda yarattığı duyguları içeren kadrajlar yarışma kapsamına dahildir. İstanbul Belediyesi sınırları içerisindeki her türlü spor müsabakalarının ve bu müsabakalar sırasındaki sahanın ve izleyicilerin fotoğraflarından oluşacak seçkiler ile İstanbul Halkının günlük hayatlarında spor ile ilgili gerçekleştirdikleri tüm faaliyetleri betimleyen fotoğraflar, yarışma konusu kapsamına girmektedir. İstanbul içinde düzenlenecek olan spor faaliyetlerinin takvimine aşağıdaki link aracılığı ile ulaşabilirsiniz: http://www.ibb.gov.tr

KATILIM:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü çalışanları, İFSAK Yönetim Kurulu üyeleri, Seçici Kurul Üyeleri ile TFSF Temsilcisi ve bahsi geçen kişilerin birinci derece yakınları dışında tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır.

KATILIM ŞARTLARI:
• Yarışmaya baskı kabul edilmeyecektir. Fotoğraflar, aşağıda belirtilen detaylara istinaden CD/DVD’ye kaydedilerek gönderilecektir.
• Fotoğraf Sayısı: Her fotoğrafçı en fazla dört (4) eser ile yarışmaya katılabilecektir.
• Yarışmaya sadece renkli fotoğraflar kabul edilecektir.
• Fotoğraf Boyutları: Kısa kenar minimum 2000 pixel, jpg formatında, 300 dpi çözünürlükte ve en yüksek sıkıştırma kalitesinde olmalıdır.
• Fotoğrafların adlandırmaları; 6 rakamdan oluşacak katılımcının rumuzu ve fotoğrafın sıra numarası olarak hazırlanmalıdır (Örneğin; 012345-1.jpg, 012345-2.jpg,…, 012345-4.jpg). isteyen katılımcı, “Katılım Formu”nda fotoğrafına isim de verebilir.
• Fotoğrafların kenarlarında boşluk veya paspartu kullanılmamalıdır.
• Fotoğrafların çeşitli dijital fotoğraf işleme programları ile islenmesine yönelik herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.
• Daha önce başka yarışmalarda derece almış (birinci, ikinci, üçüncü, mansiyon, özel ödül) fotoğrafların katılımı kesinlikle kural ihlali olarak sayılacaktır ve katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını diğer hususlarla birlikte kabul, beyan ve taahhüt eder.
• Ödül kazanan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
o Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan,
o Ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğraf ile ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişilerin yarışmalara katılımı TFSF Yarışma İlkeleri gereğince bir (1) yıl kısıtlanır.
• Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle daha önce kısıtlılık kararı verilmiş ve bu cezası devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

ESERLERİN GÖNDERİLMESİ :
• Fotoğraflar bir CD/DVD’ye kaydedilecektir.
• CD/DVD’nin üzerinde sadece katılımcının 6 rakamlı rumuzu yazılı olacaktır. CD/DVD üzerinde katılımcı rumuzu yerine katılımcı ismi yazılan CD/DVD’ler yarışma dışı bırakılacaktır.
• Şartnamenin son sayfasında bulunan katılım formunun eksiksiz olarak doldurulması, CD/DVD ile birlikte kapalı bir zarfın içerisine konulması, zarfın üzerine sadece 6 rakamlı rumuzun yazılması gerekmektedir.
• CD/DVD ve katılım formunun içinde bulunduğu zarf, postada hasar görmeyecek şekilde paketlenip aşağıdaki adrese posta/kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir: İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK) Çetin Kaya Dikkatine
İstiklal Caddesi, Ayhan Işık Sokak, No: 34/2 Beyoğlu/ İstanbul
Tel: 0212-292 42 01

DİĞER HUSUSLAR:
• Gönderilen CD/DVD’ler katılımcılara geri gönderilmeyecektir. Elenen CD/DVD’ler TFSF temsilcisi gözetiminde imha edilecektir.
• Yarışmaya katılım ücretsizdir.
• Bu yarışmada başarılı olarak satın alınan 43 adet fotoğrafın tanıtım amaçlı yayın, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (kısaca; İBB) ait olacaktır. Bunun için ayrıca bir telif ödenmeyecektir. Bu eserler İBB’nin arşivinde saklanacaktır. Ödül ve mansiyon alan eserler ile satın alınan eserler İBB tarafından kitap, reklam, broşür, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda fotoğrafçı adı belirtilmek koşuluyla kullanılabilinir. Ayrıca yarışmada başarılı olan eserler TFSF yayını olan Almanak 2012 kitabında da yer alacaktır. Katılımcılar bu şekilde kullanılan fotoğrafları için verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talep ileri sürmeyeceklerini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
• Planlanan sergi için derece alan fotoğraflar İBB tarafından bastırılacak olup katılımcılardan herhangi bir bedel tahsil edilmeyecektir.
• Fotoğraflar bastırıldıktan sonra İBB arşivine kaldırılacak ve serginin dolaşımı söz konusu olduğunda bu dolaşımda yer alabilecektir.
• Yarışma sırasında TFSF Temsilcisi hazır bulunacaktır.
• Yarışmaya katılan yarışmacılar, belirtilen tüm hususları kabul etmiş sayılacaklardır.

SEÇİCİ KURUL:
Neslihan Filiz İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü
Gülgün Aydın Fotoğrafçı – İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü
Mehmet Kalem Fotoğrafçı – İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü
Tanju Akleman İFSAK Yönetim Kurulu Başkanı
Cengiz Karlıova AFIAP
Serkan Turaç AFIAP
Burak Şenbak AFIAP

Seçici Kurul en az üç (3) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde üç seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı bir hafta ertelenir.

ÖDÜLLER (*):
1.lik Ödülü: 3.000 TL
2.lik Ödülü: 2.000 TL
3.lük Ödülü: 1.000 TL
Sergilemeler (40 adet): 100 TL
(*): Belirtilen ödül tutarları yasal kesintiler öncesi bedelleri belirten “brüt” tutarlardır.

TAKVİM:
Son Başvuru tarihi: 19.11.2012 Pazartesi
Seçici Kurul Değerlendirmesi: 24.11.2012 Cumartesi
Sonuçların Açıklanması: 26.11.2012 Çarşamba
Ödül Töreni, Sergi ve Kokteyl: Daha sonra www.ifsak.org.tr ve www.ibb.gov.tradreslerinden duyurulacaktır.

YARIŞMA SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ve DUYURUSU:
Yarışma sonuçları basın yoluyla ve www.tfsf.org.tr, www.ifsak.org.tr ve www.ibb.gov.tr adreslerinden duyurulacaktır. Dereceye giren katılımcılara ödülleri düzenlenecek tören ve sergide takdim edilecektir. Katılımcıların sunduğu eserlere layık görülen sıra Seçici Kurulun takdiri ile belirlenecektir..

İLETİŞİM:
İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK)
İlgili: Çetin Kaya
Adres: istiklal Caddesi, Ayhan Işık Sokak, No: 34/2, Beyoğlu/ İstanbul
Telefon: 0212-292 42 01, 0212-292 18 07
E-Posta: [email protected]
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Spor Müdürlüğü ilgili: Neslihan Filiz
Adres: Kemalpaşa Mah. Atatürk Bulvarı No:46, Fatih/ İstanbul
Tel: 0 212 455 16 60, 0 212 455 16 70
E-posta: [email protected]

Etiketler

Bir cevap yazın