İrem Kütük Anıt Yarışması

Yarışmanın Konusu ve Amacı
Bu yarışmanın konusu, 26 Kasım 2018 tarihinde kaybettiğimiz Psikoloji Bölümü son sınıf öğrencisi İrem Kütük için bir anıt tasarlanmasıdır. Söz konusu anıtın İrem Kütük’ün karakter özelliklerini yansıtması beklenmektedir. Aşağıdaki metin, arkadaşları tarafından İrem Kütük’ün kişiliğini yarışmacılara anlatmak amacıyla kaleme alınmıştır:

“İrem’i anlatmak, her anı dolu dolu, her an bir sürprizlerle karşılaştığın
insanı tanımlamak..
Öncelikle dışarıdan gören insanlar ne der diye düşüneyim.
Bir kere herkes sever İrem’i, çünkü illa birisine hiç tanımasa bile sıcacık
gülümsemiş, gönlünü çalmıştır. Saygı duyarlar çünkü herhangi bir konuda
konuşuyorsa o konuda gerçekten bilgisi vardır, kendisinden emin emin
konuşur; elleriyle, vücut diliyle onu kanıtlarcasına.
Her gün bakımlıdır, saçı makyajı yapılı, şık giyinmiştir.
Sınıfın yarısından çoğunun kadın olduğu düşünülürse şıklığıyla ilk göze
çarpan O’dur. Şıkır şıkır giyinir, süslüdür.
Ders dışında da birileri onu başka bir yerde görmüştür, tanışmıştır illa ki; ya
öğrenci topluluklarında ya güzel sanatlarda flütünü üflerken.
Elinde, sırasında ajandasını karıştırırken görenler planlılığını, programlılığını
da görür. Ne kadar düzenli biri demeyen yoktur herhalde.
Sınıfa girerken, arkadaşlarının yanına yan yan dans ederek giriyorsa,
aralarda birileriyle konuşurken gören birisi ne kadar enerjik, neşeli birisi
olduğunu görür, anlar.
Bir kere konuştuysa onunla birisi; olaylara, problemlere ne kadar pozitif
yaklaştığını bilir. Ona problemle gidene güzel güzel, mantıklı açıklamalar
yapar, karşısındaki insanı dinlendirir, huzur verir. İçindeki sevgiyi
karşısındakine geçirir.
Sağlığına çok dikkat eder, odası vitaminlerle doludur, beslenmesine dikkat
eder, spor yapar. Türlü türlü tarifleri vardır; yemekler, çaylar.. Çok okur, çok
dinler, çok izler bu konuda.
Kitap okumayı çok sever, tiyatroyu çok sever, çok entelektüeldir.
Sevgi doludur İrem, derdin sıkıntın olduğunda gidebileceğin, sarılabileceğin,
konuşup anlatabileceğin.
Ne desek ne söylesek anlatılamayacak derecede
En çılgın anları da birlikte yaşayabileceğin, en ciddi konuşmayı da
yapabileceğin.. “

Yarışma tüm ODTÜ öğrenci ve mensuplarına açık olup tek kademelidir. Yarışmaya Katılma Koşulları

 • ODTÜ öğrencisi (lisans, yüksek lisans, doktora) veya mensubu (akademik, idari) olmak. Yarışmaya bireysel veya ekip olarak katılmak mümkündür.
 • Yarışmayı düzenleyen kişiler ve jüri arasında yer almamak.

Anıtın Konumlanacağı Mekân
Beşeri Binası (Sosyal Bilimler Binası), ODTÜ yerleşkesinin ilk yapılan binaları arasında yer alan, brutalist tarzı yansıtan iki kanatlı yalın bir yapıdır. Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe ve Tarih Bölümleri tarafından kullanılmaktadır.

İrem Kütük anısına yapılması planlanan anıtın, Beşeri Binasının ana girişinin sol tarafında yer alan “yamuk” şeklindeki açık yeşil alanda sergilenmesi hedeflenmektedir (Şekil 1 ve 2). Alanın kenarlarından birini Matematik Bölümü Binası oluşturmaktadır. Beşeri Binasına giden patika yol kenarında bulunan çalılar ve Beşeri Binası giriş kesiminde bulunan banklar ise alanın diğer kenarları olup, çalı ve banklar alanı kısmen de olsa ayırmakta, alan Beşeri Binası için adeta bir ön bahçe oluşturmaktadır (Şekil 3). Beşeri binasının derslik kanadının önünde olması sebebiyle, bu alan tüm dersliklerden (B14 amfisi hariç) görülmektedir. Bu  alan içinde, büyük mahlep ağaçlarının yanı sıra küçük birkaç diğer ağaç da bulunmaktadır. Fotoğraflarda da görülen üç büyük mahlep ağacı Beşeri binasını karakterize eden genel resmin önemli unsurları arasındadır (Şekil 4-6).

Bu alan güneşli havalarda öğrencilerin çimlerin üzerinde oturduğu, hatta bazen derslerin yapıldığı bir alandır. Mezuniyet töreni öncesi bölümlerde yapılan kutlamalarda, bu alana ikram masaları ve banklar konulmakta, öğrenci ve yakınları ağaçların gölgesinde ağırlanmaktadır. Bahar döneminin sonlarına doğru müzik aleti çalan bir kişinin etrafında toplanan küçük bir grup da bu alanın tipik resimleri arasındadır.

Yarışmacılardan İstenenler
Yarışmacılar ekte dokümanları verilen alan içinde konumlanacak bir anıt tasarlayacaklardır. Yarışmacıların ekte belirtilen alan ve koşullar içinde kalmaları zorunludur.

Öneri projeler en fazla 4 adet A3 boyutlarında sunulacak, 3 adet görünüş ve alan içinde anıtın nasıl konumlandırılacağını gösteren görselleri (el çizimi, 3 boyutlu sayısal modelleme, maket fotoğrafı vb. tekniklerle hazırlanan) içerecektir. Sunum şekli ve ek çizimlerde görsel anlatım serbesttir. Görsellerin bulunduğu sunumlara anıtın kurgusunu, malzeme seçimini ve tasarım yaklaşımını anlatan en fazla 250 kelimelik bir açıklama eklenmelidir.

Yarışmacılar paftaları dikey ya da yatay olarak kullanabilirler. Paftaların sağ üst köşesinde 5 rakam ya da harften oluşan 20 punto büyüklüğünde bir rumuz yer alacak, paftalarda ve kimlik zarfı üzerinde yarışmacıların kimliklerini belirtecek başkaca bir işaret yer almayacaktır.

Yarışmacılar paftaları bir zarf içinde teslim edecek, bu zarfın içine ayrıca ikinci bir kapalı zarf yerleştirilerek bu zarfın üzerine ‘Kimlik belgesi’ açıklaması ve rumuz yazılacaktır. Kimlik zarfının içinde yarışma ekibinde yer alan kişilerin adı, soyadı ve ODTÜ kimlik veya öğrenci numarası ile iletişim bilgileri yer alacaktır. Kimlik zarfı üzerinde “açılabilir” ibaresi olmayan kimlik zarfları açılmayacaktır.

Jüri değerlendirmesi sonucunda Birinci, İkinci ve Üçüncü proje belirlenecektir. İrem Kütük’ün anısına gerçekleştirilen yarışmanın maddi ödülü bulunmamaktadır. Birinci, ikinci ve üçüncü gelen proje sahiplerine plaket takdim edilecektir. Birinci gelen projenin uygulanması ya da gözden geçirilerek uygulanması Jürinin nihai değerlendirmesine bağlıdır. Jüri birinci seçilen projenin müellifinden uygulama sorunlarını dikkate alarak kısmi değişiklikler isteyebilir.

Şartname
Şartnameye ücretsiz olarak buradan erişilebilir.

Asli Jüri ve Danışman Jüri Üyeleri

Asli Jüri

 • Güven Arif Sargın (Prof. Dr., Mimarlık Fakültesi Dekanı)
 • F. Cânâ Bilsel (Prof. Dr., Mimarlık Bölümü Başkanı)
 • H. Çağatay Keskinok (Prof. Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Başkanı)
 • Gülay Hasdoğan (Prof. Dr., Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Başkanı)
 • İlayda Çalışkan (Psikoloji Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi)
 • Büşra Cingöz (Psikoloji Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi)
 • Hazal Arpacı (Psikoloji Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi)


Danışman Jüri

 • H. Canan Sümer (Prof. Dr., Psikoloji Bölüm Başkanı)
 • Gaye Teksöz (Prof. Dr., Rektör Danışmanı/Öğrenci Dekanı)
 • Bahar Gedikli (Doç. Dr., Rektör Danışmanı)
 • Ali Şentürk (Müzik ve Güzel Sanatlar Bölümü Öğretim Elemanı/Heykeltıraş)


Raportörler

 • Barış Yağlı (Dr. Mimar, Rektörlük Tasarım Ofisi)
 • Melodi Pak Karaöz (Y. Mimar, Rektörlük Tasarım Ofisi)

Yarışma ile ilgili Sorular
Yarışma ile ilgili sorular 21 Ocak 2019 tarihine kadar [email protected] e-posta adresine elektronik ileti olarak gönderilebilir. Soruların yanıtları 28 Ocak 2019 tarihinde https://www.metu.edu.tr/tr/iremkutuk-anit-yarismasi-sartnamesi web adresinde yayınlanacaktır.

Projelerin Teslim Tarihi ve Yeri
Projeler 20 Şubat 2019 tarihinde, en geç saat 17:00’a kadar ODTÜ Psikoloji Bölümü Sekreterliğine elden teslim edilebileceği gibi, en geç 20 Şubat 2019 tarihinde ODTÜ Psikoloji Bölümü Sekreterliği’ne ulaştırılmak koşulu ile özel ya da resmi posta servisi ile de gönderilebilir. Yine basılı kopyanın 20 Şubat 2019’da ulaştırılması kaydıyla sayısal kopyalar [email protected] adresine 20 Şubat 2019 akşamına kadar, kimlik gizlenmesi kaydıyla, yüklenebilir. Yarışmacılar paftaların yanı sıra bir adet CD içinde çizimlerin sayısal kopyalarını da teslim edeceklerdir.

 • İlan: 14 Ocak 2019
 • Soru Cevap: 21 Ocak 2019
 • Teslim: 20 Şubat 2019
 • Sonuçların Duyurulması: 2 Mart 2019


Sonuçlar

Sonuçlar 2 Mart 2019 tarihinde https://www.metu.edu.tr/tr/irem-kutuk-anit-yarismasi-sartnamesi web adresinde açıklanacaktır.

Etiketler

Bir cevap yazın