İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları 2012

Yarışmaya proje teslim tarihi 19 Ekim 2012.

Amaç
Ülkemiz Metal Ürünler, Plastik Ürünler ve Elektrikli Küçük Aletler sektörlerinde katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi, endüstriyel tasarım etkinliklerinin yaygınlaştırılması ve özendirilmesi, söz konusu sektörlerin ihracata yönelik rekabet gücünün arttırılmasında büyük önem taşımaktadır.

Bu bağlamda İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri bu yıl sekizinci kez düzenlenecek olan İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmalarıyla söz konusu sektörler için yenilikçi tasarımın desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Yarışma Takvimi

Proje teslim tarihi: 19 Ekim 2012
Seçici Kurul toplantısı: 3 Kasım 2012
Ödül töreni: 20 Aralık 2012

Yarışma Kategorileri
Ev, otel ve restoran kullanımına yönelik “Engelliler, Yaşlılar ve Çocuklar İçin Tasarım” teması kapsamında;

Metalden Mamul Ürünler
Plastikten Mamul Ürünler
Elektrikli Küçük Aletler

olmak üzere toplam 3 kategoride öğrenci ve profesyonel alt kategorilerinde düzenlenmektedir.

Tema kapsamında engelliler, yaşlılar ve çocukların beslenme, temizlik, eğitim, sağlık, güvenlik, eğlence ve dinlenme gibi konularda(artırılabilir) özelleşmiş ihtiyaçlarına yönelik ürün tasarımları beklenmektedir.

Tasarımlar tema kapsamındaki en az bir kullanıcı grubunun ihtiyacını kapsaması koşulu tüm kullanıcıların ortak ihtiyacını karşılar nitelikte olabilir.

Tanımlar
Engelliler
Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi. (5378 Sayılı Kanun Tanımı)

Yaşlılar
65 yaş ve üzeri kişiler.

Çocuklar
0-12 yaş arası çocuklar

Yarışmanın şartnamesine buradan ulaşabilirsiniz.

Etiketler

Bir cevap yazın