II. Ekolojik Kentsel Tasarım Yarışması

Türkiye veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki şehir ve bölge planlama, peyzaj mimarlığı, mimarlık, kentsel tasarım ve peyzaj mimarisi bölümlerinde lisans düzeyindeki öğrencilerin katılımına açık yarışmanın proje teslim tarihi 10 Mart.

Yarışma Konusu

Türkiye’nin herhangi bir yerleşmesinin, ekolojik yaklaşım ile planlama ve kentsel tasarım ilkeleri kapsamında belirlenmesine katkı sağlayacak fikirlerin alınması bu yarışmanın konusunu oluşturmaktadır. Seçilen yerleşmenin kimliği, tarihi ve kültürel dokusu, peyzajı ve silüetinin korunması ekolojik değerlerinin ön plana çıkartılması yarışmanın temel beklentisidir.

Bunun yanında Üniversite öğrencilerinin Türkiye kentlerinin kimliğini, kültürünü, ekolojisinin korunması için yeni fikirleri özendirmek, ekolojik kentsel tasarımı desteklemek, ve öğrenciler arasında, ekolojik bilinci geliştirmek ve tasarım düşüncesinin yaygınlaşmasına katkı sağlamaktır.

Yarışma Alanı

Ekipler çalışma alanlarını aşağıda belirtilen esasa göre, kendileri belirleyeceklerdir.

 • Yarışma alanı, yerleşmenin ekolojik bir bütünlük içerisinde algılanmasını sağlayacak büyüklükte bir kentsel alanın yarışmanın amacı ve kapsamında, seçilen bölgenin ekolojik değerlerinin korunması ve geliştirilmesi için planlama ve kentsel tasarım ilkelerini ve önerilerini belirlenmesi yarışmacıdan beklenmektedir. Bu kapsamda çalışmalarını kentin ekolojik sisteminin algılanmasını sağlayacak bir büyüklükte belirlenmesi gerekmektedir.
 • 1/1000 ölçekli kentsel tasarım projesinin büyüklüğü 40 ha ile 60 ha arasında değişen bir büyüklükte olmalıdır.
 • Seçilen alan içerisinde farklı statü (kentsel dönüşüm, yenileme , tarihi ve kültürel değerler vb.)kullanım biçimleri (konut, sanayi, kentsel açık-yeşil alan vb.) yer alabilir.
 • Seçilen alana ilişkin doğal çevre verileri (iklim koşullarının analizi, topografya, hidroloji tabanlı toprak ve su kaynaklarının kullanımı, vb.) ve yapılı çevre verileri (tarihi-kültürel-mekansal-sosyal değerler; işlevsellik; mekansal ve sosyal gereksinimler; atık yönetimi, geri kazanım,enerji verimliliği, ekolojik ayakizinin küçültülmesi; iklim değişikliğine katkısı, demografik özellikler, ekonomi, finansman dökümü, vb.) tasarıma en uygun oranda girdi sağlayacak biçimde değerlendirilmeli ve raporda yer almalıdır.

Yarışma Takvimi

 • Ön Kayıt İçin Son Tarih: 27 Ocak 2017
 • Projelerin Teslimi İçin Son Tarihi: 10 Mart 2017
 • Jürinin Toplanacağı Tarih: 8 Nisan 2017
 • Ödül Töreni Tarihi ve Yeri: 6 Mayıs 2017- ANKARA

Jüri

 • Prof.Dr.  Mustafa ÖZTÜRK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı (Çevre Mühendisi)
 • Fatma VARANK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı (Mimar)
 • Y. Erdal KAYAPINAR Mekansal Planlama Genel Müdürü (Şehir Plancısı)
 • Vedad GÜRGEN Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü (İnş Müh.)
 • Prof.Dr. Mehmet OCAKÇI İTÜ Şehir ve Planlama Bölümü (Mimar-Şehir Plancısı)
 • Doç.Dr. Adnan AKSU Gazi Üniversitesi (Mimar)
 • Hasan ÖZBAY DMMA Mimarlık Fakültesi (Serbest mimar)
 • Zennube ALBAYRAK Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı (Şehir Plancısı)
 • Mete ÖZ Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (Mimar)

Ödüller

 • 1. Proje Ödülü : 40.000 Türk Lirası
 • 2. Proje Ödülü : 30.000 Türk Lirası
 • 3. Proje Ödülü : 20.000 Türk Lirası
 • 1. Mansiyon : 7.500 Türk Lirası
 • 2. Mansiyon : 7.500 Türk Lirası
 • 3. Mansiyon : 7.500 Türk Lirası
 • 4. Mansiyon : 7.500 Türk Lirası
 • 5. Mansiyon : 7.500 Türk Lirası
 • 6. Mansiyon : 7.500 Türk Lirası
 • 7. Mansiyon : 7.500 Türk Lirası
 • 8. Mansiyon : 7.500 Türk Lirası

Yarışma şartnamesini buradan inceleyebilirsiniz.

Etiketler

Bir cevap yazın