İGART Sanat Projeleri Yarışması

İGA Havalimanı İşletmesi AŞ (İGA) tarafından açılan İGART Sanat Projeleri Yarışması'na başvurular için son tarih 1 Kasım 2021.

AMAÇ VE KAPSAM

İstanbul Havalimanı, ulaşım merkezi olmanın yanı sıra, kültürlerin de karşılaştığı bir alan olarak; İGA Havalimanı İşletmesi Anonim Şirketi (“İGA”) tarafından açılan İGART Sanat Projeleri Yarışması ile birlikte, İstanbul’un kültür ve sanatla harmanlanmış kimliğiyle Anadolu coğrafyasının kültürel hafızasını, farklı kültürlerle buluşturmayı amaçlamaktadır. İGART Sanat Projeleri Yarışması şeffaf ve disiplinler arası yaklaşımı benimseyen, sanatçıların fikirlerini merkeze alan açıklıkta ve genç sanatçılara alan açacak yapıda kurgulanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda; plastik sanatlar alanında üretim yapan her kuşaktan sanatçıların eserleri ile İstanbul Havalimanı kimliğinin ülke coğrafyası ve kültürü ile bütünleşmesi ve evrensel değerlerle buluşması hedeflenmektedir.

İşbu İGART Sanat Projeleri Yarışması’na ilişkin Şartname (“Şartname”) kapsamında Proje (“Proje”); İstanbul Havalimanı’nın belirli alanlarında sergilenecek olan ve işbu Şartnamede belirtilen hususları içeren sanat eserlerini ifade etmektedir.

Çevre dostu malzeme tercihlerinde öneride bulunan organizasyon, İGA’nın sürdürülebilirlik politikası dahilinde sürdürülebilirlik kültürünün yaygınlaşmasına vurgu yapmaktadır.

Havalimanı içerisinde sanat eserlerinin yer alacağı alanlar belirlenmiş ve bu alanlara gelecek eserlerin seçilmesi için açık çağrılı bir Proje yarışması düzenlenmesine karar verilmiştir.

Birden fazla, farklı Proje alanlarından oluşan yarışmanın ilk etabı sanatçıların tekliflerine açılmıştır.

YARIŞMAYA AÇILAN PROJE ALANI

Proje alanı

M1. Terminal-Metro Bağlantı yolunda bulunan viyadüğün alt yüzeyi dış mekân yüzey resmi(tavan) projesidir. Uygulanacak proje için konu ve teknik sınırlaması yoktur.

 • Bu proje alanı sadece 35 yaş altı sanatçıların bireysel ve grup çalışmalarına açıktır.
 • İGA’ya karşı, grup tarafından belirtilen grup temsilcisi sorumludur.
 • Finale kalan üç Proje sahibine teşekkür belgeleri düzenlenir ve teslim edilir.
 • İGA, finale kalan eserlerin telif haklarına ücretsiz ve süresiz olarak sahip olacaktır.

Uygulama için seçilen projeye;

ÖDÜL: 1.000.000 TL’dir.

Uygulama masrafı İGA sorumluluğundadır.

Yarışma Takvimi

Son başvuru tarihi: 1 Kasım 2021
Proje uygulama alanları için finale kalan 3 projenin ilanı: 15 Kasım 2021
Proje detay uygulamalarının teslim edilmesi için son tarih: 1 Aralık 2021
Kazanan projenin açıklanması: 20 Aralık 2021

Ödüller

İGART Sanat Projeleri Yarışmaları’na başvurarak detay çalışma ileten tüm sanatçıların projeleri İstanbul Havalimanı içerisinde sergilenecek ve kataloglanacaktır.

Her bir proje alanı için finale kalacak olan 3 projenin sahiplerine 10.000 TL ödül verilecektir.

Yarışmayı kazanan proje sahibine verilecek büyük ödül 1.000.000TL’lik telif bedelidir.

KATILIM KOŞULLARI

 • Proje alanı sadece 35 yaş altı sanatçıların ve grupların katılımına açıktır. Sanatçılar, yarışmaya bireysel olarak katılabilecekleri gibi işbu Şartname’de belirtilen durumlarda grup olarak da katılabileceklerdir.
 • Seçici kurul üyeleri ile birinci derece yakınları yarışmaya katılamayacaklardır.
 • Katılımcıların teklif verecekleri Proje alanlarının fiziki özellikleri hakkında mutlaka bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.
 • Havalimanın güvenlik koşulları gereği sadece bu kategorideki mekân yerinde incelemeye açıktır. Ancak her iki mekânın fiziksel özellikleri hakkında www.igart.istanbul üzerinden detaylı bilgi alınabilir.
 • Bu kategori mekânın yerinde incelenmesi tavsiye edilir ve sanatçıların serbest şekilde ziyaretine açık bir mekândır ya da İGA tarafından aşağıda programı belirtilmiş mekân tanıtım turlarından birine katılabilirler.
 • www.igart.istanbul web sayfasında yer alan bilgileri inceleyerek bilgi sahibi olabilirler.
 • İstanbul Havalimanı’na bireysel imkânları ile gelmek isteyen sanatçılar, mekân tanıtım turları için, www.igart.istanbul ilan edilen program dâhilinde İstanbul Havalimanı buluşma noktasında hazır olmaları gerekmektedir.

Mekân Tanıtım Turu:

 • 21-28 Eylül, 5 Ekim 2021 Salı günleri saat 12:00’da Beşiktaş vapur iskelesi önünden servis aracı hareket edecektir.
 • Transferler İGA tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır.
 • Servisler, tanıtım turu sonrası katılımcıları tekrar aynı noktaya götürecektir.

BAŞVURU

 • Başvuru tarihi : 15 EYLÜL- 01 KASIM 2021
 • Son Başvuru Tarihi: 01 KASIM 2021
 • Söz konusu mekânlara teklif sunma gruplara açıktır.
 • Malzeme ve teknik sınırlaması yoktur ancak uygulama ya da hazır yapıtın malzeme ve tekniğinin teklif edilen Proje alanının fiziki özellikleri çerçevesinde kalıcı ve uygulanabilir özelliklerde olması esastır.
 • Sürdürülebilir ve çevre dostu malzeme tercihi tavsiye edilir.
 • Viyadük Proje alanı için her başvuru kişi / grubu en çok iki teklifte bulunulabilir.
 • Her bir Proje alanı için ayrı “teklif dosyası” düzenlenir.

Teklif dosyası:

 • Proje’yi tanıtan bilgiler (Çizim, animasyon, fotoğraf, vb.),
 • Malzeme listesi (A1 proje alanı için malzeme temini İGA tarafından karşılanacaktır.)
 • Maliyet hesabı, (iskele altyapısı gibi fiziki uygulama ihtiyaçları ve çalışma güvenliği uygulamaları maliyet hesaplamasına katılmamalıdır. İGA tarafından karşılanacaktır)
 • Uygulama takvimi,
 • Proje hakkında yazılmış metin Tahoma karakterinde 11 punto ve 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde olmalıdır,
 • Özgeçmiş dosyasını içermelidir.

Başvuru dosyası; yarışma şartlarını kabul ettiğine dair Proje sahibi ya da grup temsilcisinin ıslak imzalı mektubu ile yarışma şartnamesi belgelerinden ibarettir. Teklif dosyaları İGA tarafından ilan edilecek olan adrese elden, kargo ya da www.igart.istanbul web sayfası üzerinden rumuzlu klasör ile iletilir. Kargo veya posta ile gönderilen teklif dosyalarının sorumluluğu kişiye aittir. İGA bu konuda sorumluluk almayacaktır.

SONUÇLARIN İLANI

20 ARALIK 2021 tarihinde sonuçlar İGART uzantılı resmi web mecralarında ve medyada ilan edilir.

Seçici Kurul:

 • Prof. Hüsamettin KOÇAN
 • Deniz ODABAŞ
 • Prof. Dr. Marcus GRAF
 • Mehmet Ali GÜVELİ
 • Prof. Gülveli KAYA
 • Nazlı PEKTAŞ
 • Murat TABANLIOĞLU
 • Seçkin PİRİM
 • Seyhun TOPUZ

ŞARTNAME

Etiketler

Bir cevap yazın