GYODER-İAV Lisansüstü Tez Ödülleri Yarışması

Gayrimenkul Platformu GYODER, İktisadi Araştırmalar Vakfı (İAV) iş birliği ile düzenlenen ‘GYODER Lisansüstü Tez Ödülleri Yarışması’na yüksek lisans veya doktora mezunu olanlar 30 Eylül 2021 tarihine kadar başvurabilir.

Amaç

Özgün, bağımsız araştırmaya dayalı, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşma, işlenen konu itibariyle kamuoyunda ilgi uyandırma özelliği taşıyan, hızlı kentleşme ve kentlerin değişim sürecinde gayrimenkul/taşınmaz geliştirme, finansmanı, pazarlaması, hukuku, mekânsal analizler vb. gibi alanlarda bilgi üretimini teşvik etmek, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmiş ve ülkemizdeki üniversitelerde yüksek lisans ve doktora derecesi almış ve yayınlanmamış tezlerin; Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği ve İktisadi Araştırmalar Vakfı Yönetim Kurulları tarafından belirlenmiş ve ilan edilmiş jüri tarafından değerlendirilerek, ödüllendirilmesi ve ödül kazanan tezlerin basılı hale getirilerek iş dünyasına ulaştırılmasını sağlamaktır.

Taraflar

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı “GYODER”, İktisadi Araştırmalar Vakfı “İAV” olarak anılır. Lisansüstü tezlerinin ödüllendirilmesi amacıyla hazırlanmış olan bu yönergenin uygulanması İAV tarafından sağlanır.

Yarışmanın Kapsamı

Bu yarışmanın ilan edildiği yıl ve 2 (iki) yıl öncesine kadar, lisansüstü veya doktora tezi olarak Türkçe yazılmış ve Türkiye’deki ilgili üniversite jürisi tarafından kabul edilerek, tez sahibine Lisansüstü veya Doktora diploması verilmiş olan kişiler katılabilir.

Bu yönerge kapsamında adayların

 • Şehir ve Bölge Planlama,
 • Mimarlık, Mühendislik,
 • Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği,
 • İnşaat Mühendisliği,
 • Çevre Mühendisliği
 • Ekonomi, İşletme, İstatistik, Hukuk,
 • Gayrimenkul ve Varlık Değerleme, Taşınmaz Değerleme,
 • Gayrimenkul Geliştirme,
 • Proje Yönetimi,
 • Kentsel Dönüşüm
 • Arazi Yönetimi alanlarından birinden lisans mezunu olmaları ve
 • Gayrimenkul Finansmanı,
 • Gayrimenkul ve Varlık Değerlemesi,
 • Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi,
 • Gayrimenkul Satış ve Pazarlaması,
 • Gayrimenkul Hukuku,
 • Gayrimenkulün Vergilendirilmesi,
 • Mekânsal Analiz,
 • Gayrimenkul Koruma ve Yenileme,
 • Proje Yönetimi,
 • İnşaat Muhasebesi,
 • Şehir Planlama,
 • GYO ve GYF,
 • Kentsel Dönüşüm ve
 • Proptech gibi konularda

Yüksek lisans veya doktora yapmış olması gerekir.

Bu yarışmaya GYODER ve İAV çalışanları ve 1. Derece alt ve üst soy ile yan soy akrabaları katılamazlar.

Yarışmanın Takvimi ve Süreler

Yarışma 2020 yılı Ekim ayı içinde ilan edilir. Yarışmaya başvuru süresi 2021 yılının 30 Eylül Perşembe günü saat 17.00’de sona erer. Değerlendirme sonuçları ve ödül tören tarihi yazılı/e-posta ile ödül kazanan kişilere 2021 yılı Kasım ayı içinde bildirilir. Ödül kazananlar GYODER ve İAV web sitelerinde ilan edilir.

Yarışma Jürisi ve Tezlerin Değerlendirme Usulü

Yarışma jürisi; GYODER ’in görüşü alınarak İAV tarafından belirlenen aşağıda isim ve unvanları belirtilmiş öğretim üyesi ve sektör temsilcisinden oluşur.

Jüri Üyeleri

 • Prof. Dr. Ahmet İncekara
 • Prof. Dr. Ali Hepşen
 • Prof. Dr. Beliz Özorhon Orakçal
 • Güniz Çelen
 • Prof. Dr. Gürsel Öngören
 • Doç. Dr. Kerem Yavuz Arslanlı
 • Dr. Öğr. Üyesi Levent Sümer
 • Dr. Murat Berberoğlu,
 • Dr. Raife Y. Eyiler,
 • Doç. Dr. Serhat Başdoğan
 • Doç. Dr. Yener Çoşkun
 • Doç. Dr. Yeşim Aliefendioğlu Tanrıvermiş

Ödül Miktarı

Lisansüstü tezleri ve doktora tezleri aynı kategoride değerlendirilir. Toplamda en fazla 3 (üç) tez ödüle hak kazanabilir. Yarışma jürisi daha az sayıda tezi ödüllendirme hakkını saklı tutar.

Lisansüstü tezlerde dereceye giren eserlerin her birine 3.500 TL net nakit,
Doktora tezlerinde dereceye giren eserlerin her birine 5.000 TL net nakit ödülü ödenir.

Ödül tutarı eser sahibinin kendisine ödenir. Ödüle hak kazandıktan sonra vefat eden kişinin kazandığı tutar yasal mirasçılarına ödenir.

ŞARTNAME

Etiketler

Bir cevap yazın