“Gülümse – Gülümset” Fotoğraf Yarışması

Son başvuru tarihi 2 Haziran 2013.

1.YARIŞMANIN ADI: “GÜLÜMSE-GÜLÜMSET”
Alt başlık: “AŞKIN HALLERİ”

2. KONU:AŞK evrenin en güçlü duygusudur.Yaşamın içindeki tüm güzellikler AŞK sayesinde insana yakınlaşır.Eğer AŞK olmasaydı insan kendi içine hapsolur, bu güzelliklerden nasibini alamazdı.
Bu bağlamada yarışmaya katılacak fotoğraflar;herhangi bir şeye duyulan aşkı anlatan, düşündüren, yakınlaştıran, yüzleştiren, yücelten, yönlendiren, sevdiren kareler olmalıdır.

3. AMAÇ:
a-Türk Fotoğraf Sanatına katkıda bulunmak, sanat ortamına canlılık getirmek, buna bağlı olarak da fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını sağlamak.

b-Zihinsel engelli ve özel eğitime muhtaç çocukları fotoğraf sanatıyla tanıştırarak onlarda estetik duyguyu geliştirmek.

c-Zihinsel engelli ve özel eğitime muhtaç öğrenciler ve fotoğraf sanatçıları arasında toplumsal kaynaşma ortamı yaratmak.

d- Yarışmaya katılacak kişiler üzerinden, Özel Eğitim merkezlerindekieğitim ortamlarını gözlemleme veöğrencileri tanıma fırsatı yaratarak bu alana duyarlılığı arttırmak.

e-Yarışma sonrası için planlanan sergilerle, Özel Eğitime dair toplumsal farkındalığın artması yönünde katkıda bulunmak.

4. YARIŞMA ve KATILIM KOŞULLARI
a-Yarışma, amatör ve profesyonel tüm fotoğraf sanatçılarına açıktır.

b-Yarışma fotoğraflarına, EK-1’de belirtilen eğitim kurumlarındaki öğrenciler modellik edecek, ve fotoğraflarda AŞK teması işlenecektir. (İnsan aşkı, doğa aşkı, anne-baba aşkı, öğretmen aşkı, sanat aşkı, spor aşkı, kitap aşkı vs…)

c- Yarışma, renkli ya da siyah beyaz baskı dalında olup, yarışmacılar en çok 5 eserle yarışmaya katılabilirler.

d-Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılacaklardır.

e-Yarışmacılar, gönderecekleri eserler için www.neksav.com sitesinden başvuruda bulunacaklar ve katılım formunu doldurup sistemden bir numara alacaklardır. Bu numarayla birlikte fotoğraflarını; jpg, gif, png formatında ve maksimum boyutları, genişlik 1000px, yükseklik 7000pxolmak üzere siteye yükleyeceklerdir. (örnek: 12345678 ) Yarışmacı, beş eserle yarışmaya katıldığı takdirde asıl numarasının yanına -1, -2, -3, -4, -5 şeklinde ekleme yaparak eserini isimlendirecektir. Örneğin: 12345678-1, 12345678-2, 12345678-3, 12345678-4,12345678-5 gibi…

f- Yarışmacı katılım formunu tam ve eksiksiz olarak doldurup imzaladıktan sonra kapalı bir zarfa koyarak, üzerine rakamlardan oluşan rumuzunu yazmalı, cd kayıdıyla birlikte göndermelidir.

g- Katılım formu ve cd kayıdından oluşan zarf, kargoda zarar görmeyecek şekilde paketlenmeli, belirtilen son teslim tarihine kadar yazışma adresine gönderilmeli ya da elden teslim edilmelidir.

h-Eserlerin yarışma sekreterliğine ulaştırılması ile birlikte herhangi bir zarar görmemesi için gereken özen gösterilecek, ancak postada oluşabilecek kaybolma, gecikme ya da hasarlardan NEKSAV sorumlu tutulmayacaktır.

i-NEKSAV, yarışacak fotografların cd kaydının posta/kargolarının alındığına ilişkin teyit göndermeyecektir. (Yarışma sekreteri telefonla aranarak bilgi alınabilir)

j-Yarışmaya katılan fotoğrafçılar, hazırlık süresi içinde tek olarak veya gruplar halinde, kendi belirledikleri konsept içinde çalışmak istedikleri okullarada atölye çalışması yapabilirler. Bu çalışmaların tarihleri yarışma sekreteryası tarafından başvuru sırasına göre değerlendirilip planlanacaktır. Atölye çalışmaları sırasındaki her türlü etkinlik jürinin değerlendirmesini kesinlikle etkilemeyecektir.

11- Yarışmaya, NEKSAV çalışanları ve birinci dereceden yakınları katılamaz.

5. ÖDÜLLER
Birinci ödül : 1.500 – TL

İkinci ödül : 1.250.- TL

Üçüncü ödül : 1000.- TL

Mansiyon : 750.- TL

Sergileme : 35 Adet

Birinciliği kazanan fotoğrafa modellik eden öğrencinin okuluna:Bir Adet Laptop

6. DEĞERLENDİRME, SONUÇLARIN DUYURULMASI, ÖDÜL TÖRENİ:
Sonuçlar Seçici Kurul değerlendirmesi sonuçlandıktan sonra www.neksav.com adresinden duyurulacaktır. Dereceye giren fotoğraflar ve sergilenmeyi hak kazanan 35 fotoğraf, 21 Haziran Cuma günü Yunus Emre Kültür Merkezi, Çetin Emeç Sergi salonunda sergilenecektir.Açılış günü yapılacak törenle dereceye giren katılımcıların ödülleri teslim edilecektir.

Katılımcıların sunduğu eserlere layık görülen sıra, seçici kurulun takdiri ile belirlenecek olup, buna hiçbir surette itiraz edilemeyeceği gibi, dereceye layık bir proje öngörülmediği takdirde bu sıra boş bırakılacaktır. Sunulan projeler, Seçici Kurul tarafından daha sonraki alt derece ve ödüllere layık bulunulabilir.

Dereceye giren ve sergilenmeyi hak kazanan eserlerin tüm hakları NEKSAV’a ait olacaktır. Dereceye giremeyen ve sergilenmeyen eserler, eser sahipleri tarafından yarışma sonuçlarının açıklanmasından sonraki 30 gün içerisinde Nakipoğlu EğitimKültür Sanat Vakfı Osmaniye Mahallesi, İncirli Yolu Caddesi No: 18/4 Bakırköy İstanbul adresinden elden teslim alacaktır. Bu süre içerisinde teslim alınmayan eserler için hiç bir hak iddia edilmeyecektir.

Katılımcı, dereceye giren ve sergileme alan fotografların kullanım haklarını isminin kullanılması şartıyla Nakipoğlu Eğitim Kültür Sanat Vakfına verdiğini peşinen kabul ettiğini, buna bağlı olarak gerek fikri ve sınai haklar kanununu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin/eserlerinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma v.b. umuma arzda gerekli bilumum haklar için NEKSAV’a izin/muaffakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi verdiği izini sonradan kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muaffakatname için her hangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rucü kabul, beyan ve taahhüt eder. NEKSAV eserler için katılımcının yukarıda verdiği izin/muaffakat karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir.

7. YARIŞMA TAKVİMİ
Son Katılım Tarihi : 02.06.2013

Seçici Kurul Değerlendirmesi : 03.06.2013

Sonuçların Açıklanması : 04.06. 2013

Sergi ve Ödül Töreni : 21.06.2013

8. SEÇİCİ KURUL
Merih AKOL:Fotoğraf Sanatçısı- Akademisyen

Coşkun ARAL: Fotoğraf Sanatçısı- Belgesel Yapımcısı

Sinan BEŞE: Fotoğraf Sanatçısı-Tasarımcı

Kutup DALGAKIRAN: Fotoğraf Sanatçısı- Sabah Gazetesi Fotoğraf Editörü

Prof. Dr.Güler ERTAN:Fotoğraf Sanatçısı- Akademisyen

Kayıhan GÜVEN: Fotoğraf Sanatçısı-Gazeteci-Akademisyen

Hilmi NAKİPĞOLU: Fotoğraf Sanatçısı-Nakipoğlu Eğitim Kültür Sanat Vakıfı Başkanı-Camera Museum kurucusu

İbrahim ZAMAN:Fotoğraf Sanatçısı- Yazar- İFSAK, GEFSAK onur üyesi

Kurul üyelerinin isimleri soyadı alfabetik sırasına göre yazılmıştır.

9. YAYIN-TELİF HAKKI
Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan eserlerin her türlü telif, yayın, kullanım ve sergileme hakları münhasıran NEKSAV’a aittir. Bu fotoğrafların cd kaydı ve elektronik ortamda gönderilmiş hali NEKSAV arşivinde kalacaktır.

Ödül ve mansiyon alan eserler ile sergileme hakkı elde eden fotoğraflar NEKSAV tarafından kitap, reklam, broşür, afiş, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda fotoğrafçı adı belirtilmek koşuluyla kullanılabilir. NEKSAV bu eserlerle ilgili yapacağı yazılı ve görsel yayınlar, sergilemeler için eser sahiplerine ayrıca bir ödemede bulunmaz.

Katılım formunu imzalayan yarışmacılar şartname hükümlerini aynen kabul ederler. İmzasız katılımlar diskalifiye edilir.

10. GÖNDERİ ADRESİ VE YARIŞMA SEKRETERYASI:
Yarışma Sekreteri: Görkem ÖZTAŞ

Adres:Nakipoğlu Eğitim Kültür Sanat Vakfı, Osmaniye mahallesi, İncirli Yolu Caddesi No: 18 Kat: 4

Osmaniye-Bakırköy/İSTANBUL

Telefon: 212 5430920
Faks : 212 5700861
E-mail: [email protected]
Web: www.neksav.com

Etiketler

Bir cevap yazın