Gökçeada Lise Kampüsü Mimari Proje Yarışması

Gökçeada Lise Kampüsü Mimari Proje Yarışması 17 Nisan Perşembe günü Resmi Gazete'de ilan edildi.

YARIŞMANIN AMACI

“Gökçeada Lise Kampüsü Mimari Proje Yarışması” konulu tasarım gerçekleştirilirken ekonomik, özgün ve nitelikli mimari yaklaşımların, günümüz mimarisine de ışık tutabilecek işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması; çağdaş bir çevre ve mimari anlayışı ortaya koyan proje ve müelliflerin saptanması; güzel sanatların teşviki, ilgili mesleklerin gelişmesi, etik değerlerin yerleşmesi, ekiplerin uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması amaçlanmaktadır.

YARIŞMANIN YERİ VE KONUSU

Yarışmaya konu olan alan, Çanakkale İli, Gökçeada İlçesi, ilçe merkezi sınırları içindedir. 313 ada, 1 numaralı parselde kayıtlı olan taşınmazın mülkiyeti Hazineye ait olup Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsis edilmiştir.

Yarışmanın konusu bu alanda yer alacak Anadolu Öğretmen Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi ile bu okullara hizmet edecek bir pansiyonun ve hem okullara hem de Gökçeada’ya hizmet edecek sosyal ve kültürel tesislerin tasarlanmasıdır.

YARIŞMA TAKVİMİ

 • Ön Seçim Şartnamesini İlanı : 17 Nisan 2014
 • Ön Seçime Son Başvuru için son Tarih : 12 Mayıs 2014
 • Ön Seçim Sonuçları ve Yarışmanın İlanı : 15 Mayıs 2014
 • Soru Sormak için Son Gün : 31 Mayıs 2014
 • Cevapların İlanı : 3 Haziran 2014
 • Projelerin Son Teslim Tarihi : 14 Temmuz 2014
 • Postayla Gönderim için Son Tarih : 16 Temmuz 2014
 • Jüri Çalışması Başlangıcı : 16 Temmuz 2014
 • Kolokyum ve Ödül Töreni : 19 Temmuz 2014

JÜRİ ÜYELERİNİN VE RAPORTÖRLERİN İSİMLERİ

Danışman Jüri Üyeleri

 • Ahmet ÇINAR, Çanakkale Valisi
 • Ayhan GİDER, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri
 • Muhittin GÜREL, Gökçeada Kaymakamı
 • Şaban KARATAŞ, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü
 • Ömer YILMAZ, Mimar

Asli Jüri Üyeleri

 • Ömer Selçuk BAZ, Mimar
 • Doğu KAPTAN, Mimar
 • Dürrin Süer KILIÇ, Mimar (Jüri Başkanı)
 • Sevil URAL, Mimar
 • İsmail MORKOÇ, İnşaat Mühendisi

Yedek Jüri Üyeleri

 • Serap ÖBEKCİ, Mimar
 • Emel SEL, Mimar
 • Onur Okhan GÜLEÇ, İnşaat mühendisi

Raportörler

 • Aylin İNCE, Mimar
 • Özgür ŞAHİN, Elektrik Mühendisi

SON BAŞVURU TARİHİ

Ön seçim için başvurular posta veya kargo yoluyla en geç yarışma takviminde belirtilen “Ön Seçim Son Başvuru Tarihi”nde saat 17:00’a kadar İdarenin adresine ulaşmış olmalıdır. Elden teslim kabul edilmeyecektir. Posta veya kargodan kaynaklanan gecikmelerden Yarışmayı Açan İdare sorumlu değildir.

ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ

 • 1. Ödül : 35.000 TL
 • 2. Ödül : 25.000 TL
 • 3. Ödül : 15.000 TL
 • Mansiyonlar : 5.000 TL (15 adet)

Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda, yukarıdaki ödüller Yarışmayı Açan İdare tarafından, en geç yarışma sonucunun yayınlanmasını izleyen bir ay içerisinde sahiplerine veya yasal vekillerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. Maddesine istinaden net olarak ödenecektir.

Ön seçime katılacak yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır. Ekip olarak katılanların, Yarışmayı Açan İdare ile ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri Çanakkale Valiliği’ne karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

ÖN SEÇİM KOŞULLARI

ÖN SEÇİME KATILACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR

 • İlgili Meslek Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalı durumunda olmamak.
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1.dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.
 • Yarışma şartnamesinde öngörülen özel koşullara uymak.
 • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek. (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.)
 • Yarışmaya kayıt yaptırarak şartname bedelini, belirtilen banka hesabına ödemek.
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

Bu paragraflarda belirtilen şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi projeleri yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Gökçeada Lise Kampüsü

Etiketler

Bir yanıt yazın