Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Ağadere Hastanesi ve Şehitliği Fikir Projesi Yarışması

Yarışmada proje son teslim tarihi 13 Nisan 2012.

Yarışmanın Konusu

“Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Ağadere Hastanesi ve Şehitliği Fikir Projesi’nin hazırlanması işi Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” uyarınca serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yarışmaya çıkarılmıştır.

Katılım Esasları

1. Yarışmaya katılacak isteklinin yasal engeli olmamak,

2. İşin niteliği gereği Yarışmacının ekibinde yarışma konusunda danışmanlık hizmeti aldığı mimar, peyzaj mimarı, inşaat mühendisi, tarih uzmanı,şehir plancısı vb. meslek grupları yer alabilecektir. Yarışmaya ekip olarak katılım halinde ekip başı kimlik zarfında belirtilecektir. Yarışmacılar sunacakları projeye göre ekiplerinde bu meslek mensuplarının hangilerinin yer alacağına kendileri karar, vereceklerdir. Yarışma ekibinde yer alan meslek mensuplarının ilgili meslek odalarına kayıtlı olmak ve meslekten men cezası almamış olmak,

3. Jüri üyelerini ve Raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,

4. Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların birinci dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanı olmamak,

5. Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,

6. İartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek,

7. Yarışmayı açan idarede yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

8. Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,

Yarışma Takvimi

Yarışmanın ilanı: Resmi Gazete Yayın Tarihi

Şartname satış tarihi başlangıcı: 13 Şubat 2012

Son soru sorma tarihi: 29 Şubat 2012

Cevapların gönderilme tarihi: 7 Mart 2012

Yer Görmek için Son Tarih: 9 Mart 2012

Proje teslim tarihi: 13 Nisan 2012

Jüri değerlendirme tarihi: 27 Nisan 2012

Yarışma sonucu ilan tarihi: 3 Mayıs 2012

Sergi başlangıç tarihi: 8 Mayıs 2012

Kolokyum tarihi: 14 Mayıs 2012

Belirlenen tarihlerin resmi tatile rastlaması halinde müteakip ilk iş günü esas alınacaktır.

Jüri Üyeleri ve Raportörlerin İsim ve Kimlikleri

Danışman Jüri Üyeleri
1- Prof Dr. Abdullah Kelkit (Peyzaj Mimarlığı) (18 Mart Üniversitesi)

2- Doç. Dr. Ayşe Çaylak Türker (Sanat Tarihi ) (18 Mart Üniversitesi)

3- Yard. Doç. Dr. Muhammet Erat (Tarih) (18 Mart Üniversitesi)

4- Rahmi Elmalı (Mimar) (TRT Genel Müdürlüğü)

5- Mustafa Pehlivanoğlu (Mimar) (Serbest)

Asli Jüri Üyeleri;
1- Mustafa Eldemir (İnşaat Mühendisi) (Orman ve Su İşleri Bakanlığı)

2- Dr. Ömer Gülkal (Peyzaj Mimarı) (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)

3- Demet Gülhan (Y. Mimar) (İller Bankası)

4- Prof.Dr. Ahmet Çoşkun Özgünel (Arkeolog) (Ankara Üniversitesi)

5- Yard.Doç.Dr. Mithat Atabay (Tarih) (18 Mart Üniversitesi)

6- Albay Kudret Erkan (Kur.Albay) (Genel Kurmay Başkanlığı- ATASE Başkanlığı)

7- Berna Öz (Mimar) (Serbest)

Yedek Jüri Üyeleri;
1-Yard. Doç. Dr. Veysel Tosun (Arkeolog) (18 Mart Üniversitesi)

2-Yard. Doç. Dr. Semiha Altıer (Sanat Tarihi) (18 Mart Üniversitesi)

3-Ruhsel Adıgüzel (Mimar) (İller Bankası)

4-İsmail Erten (Mimar) (Mimarlar Odası)

Raportörler;
1- Gülden Ateşman (Mimar) (Orman ve Su İşleri Bakanlığı)

2- Bahadır Gürleyik (İnşaat Mühendisi) (Orman ve Su İşleri Bakanlığı)

3- Tülay Şahin (Peyzaj Mimarı) (Orman ve Su İşleri Bakanlığı)

Raportör Yardımcıları:
1- Ayla Macit (Ziraat Mühendisi) (Orman ve Su İşleri Bakanlığı)

2- Hamza Çalışkan (Arkeolog) (Orman ve Su İşleri Bakanlığı)

3- Özgür Keleş (İnşat Mühendisi) (Orman ve Su İşleri Bakanlığı)

Yer Görme Belgesi

Yarışmacıların yer görme belgesi alarak yarışma alanını gördüklerini belgelemeleri gerekmektedir. İartname dosyasında yer alan “Yer Görme Belgesi” Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Park Müdürlüğü tarafından onaylanacaktır. Yer görme belgesine yalnız projenin rumuzu yazılarak “Yer Görme Belgesi” yazan ayrı bir zarfa konulacaktır. Yer Görme Belgesine, “rumuzlu proje müellifi proje sahasına gelerek gerekli olan incelemeyi yapmıştır.” ibaresi yazılacaktır.

Ödüller

Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere aşağıdaki ödüller ödenecektir.

Birinci Ödül: 70.000 TL

İkinci Ödül: 40.000 TL

Üçüncü Ödül: 25.000 TL

Beş adet mansiyon, (her birine): 10.000 TL (Uygun görülmesi halinde)

Satın alma bedeli: 5.000 TL (Jüri ve İdarenin uygun görmesi halinde)

Şartnamenin Temin Edileceği Yer

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Milli Parklar Dairesi, Söğütözü Cad. No: 14/E, Söğütözü/ Ankara

Şartname Bedelinin Ödeneceği Yer

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü (Kat:1, Söğütözü Cad. No: 14/E, Söğütözü/Ankara)

Satın alma bedeli: 100 (Yüz) TL

İletişim: Yarışma sekretaryası

Tel: (312) 207 5983- 207 6042-
Faks: (312) 207 59 81- 207 67 10
e-posta: agadere2011@gmail.com

Etiketler

1 Yorum

Bir yanıt yazın