Gaziosmanpaşa Belediye Hizmet Alanı Mimari-Kentsel Tasarım Proje Yarışması

İstanbul ili, Gaziosmanpaşa İlçesi Belediye Başkanlığı Hizmet Alanı Mimari-Kentsel Tasarım Projesi “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” esasları doğrultusunda Gaziosmanpaşa Belediyesince serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yarışmaya çıkarılmıştır.

Yarışmanın Konusu

İstanbul kentinin nüfus olarak en büyük ilçesi olan Gaziosmanpaşa’nın mevcut Belediye binası çevresinin ve etkilenme alanının kentsel tasarımı ile verilen ihtiyaç programı doğrultusunda mevcut Belediye Binasının geliştirilmesi ve yakın çevresi ile birlikte projelendirilmesidir.

Bu yarışmaya TMMOB Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve Şehir Plancıları Odası üyeleri katılabilirler.

Yarışmanın Amacı

Yarışma, Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi danışmanlığında “Bayındırlık Bakanlığı Mühendislik ve Mimarlık Yarışma Şartnamesi” kuralları içinde, Gaziosmanpaşa kent merkezinde yer alan Belediye Binası ve çevresinin, bütünlük içinde kent insanının ihtiyaçlarına uygun olarak ve kullanım değeri geliştirilerek kent yaşamına kazandırılması ve güzel sanatların teşvik edilmesidir.

Jüri

Danışman Jüri Üyeleri

Dr. Mimar Kadir Topbaş İst.Büyükşehir Belediye Başkanı
Dr. Erhan Erol Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı
Kemal Özenç İnş.Müh. (Teknik Başkan Yardımcısı)
Nurtaç Tokgöz Şehir Plancısı
Eyüp Muhçu Mimar (Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı)
Erdal Aktulga Mimar
Yalçın Kaya İnşaat Mühendisi
Prof.Dr. Feridun Çılı İnşaat Yüksek Mühendisi-İTÜ

Asli Jüri Üyeleri
M.Zafer Akdemir Mimar
Yaşar Akyüz Mimar
Haydar Karabey Mimar
Ahmet Özgüner Mimar
Hasan Şener Mimar
Bülent Tarım Mimar
Selim Velioğlu Mimar

Yedek Jüri Üyeler
Mehtap İnan Mimar
Hüseyin L. Kahvecioğlu Mimar
Yasemen Say Özer Mimar

Raportörler
Belgin Diril Mimar
Ayşen Ciravoğlu Mimar

Ödüller

Birinci ödül (net) 50.000.000.000.TL
İkinci ödül (net) 30.000.000.000.TL
Üçüncü ödül (net) 20.000.000.000.TL

1. Mansiyon (net) 10.000.000.000.TL
2. Mansiyon (net) 10.000.000.000.TL
3. Mansiyon (net) 10.000.000.000.TL
4. Mansiyon (net) 10.000.000.000.TL
5. Mansiyon (net) 10.000.000.000.TL

Satınalma (gerekli görüldüğü kadar) 5.000.000.000.TL.

Yarışma Takvimi

Yarışmanın ilanı: 27 Temmuz 2004
Sorular için son gün: 12 Ağustos 2004
Teslim tarihi: 27 Ekim 2004

Yarışmacıların Gaziosmanpaşa Belediyesi’nden adres bırakarak şartname almış olmaları gerekmektedir. Şartname bedeli 50.000.000.TL olup Vakıfbank Gaziosmanpaşa Şubesi 2030458 no’lu hesabına yatırılacaktır.

Dekont isim ve adres ile birlikte Gaziosmanpaşa Belediyesi İmar Müdürlüğü Kat: 5 Gaziosmanpaşa/İstanbul adresine elden teslim edilecek veya Posta-Fax (0212-545 45 30) ile gönderilecektir. Dekontu alan Belediye, yarışmacı adresine şartnameyi iadeli taahhütlü olarak gönderecektir.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Tel: (0212) 545 45 00

Etiketler

Bir cevap yazın