Gaziantep Merkezi Hal Bölgesi Koruma Geliştirme Amaçlı Kentsel Tasarım Yarışması

YARIŞMANIN KONUSU ve AMACI

Yarışmanın konusu, Gaziantep’te işlevini yitirerek yıkılan merkezi hal binasının bulunduğu bölgenin korunup geliştirilmesine yönelik bir kentsel ve mimari tasarım çalışmasıdır.

Bu çalışma ile merkez işlevini son yıllarda yitiren proje alanının ve bu alandaki tarihi yapıların ve dokunun yeniden canlandırılarak kent yaşamı ile bütünleştirilmesi amaçlanmakdır. Böylece bir yandan eskiyen bir kentbölgesinin kentsel kirnliğe de katkıda bulunacak biçimde geliştirilmesi öngörülürken bir yandan da, tarih bilincinin gelişmesinde katkı hedef alınmaktadır. Bu genel amaca ulaşmak için:

 • Projenin bir yandan kentsel rantı, öte yandan kullameı ve yatırımcılara yönelik yerel örgütlenme becerisini değerlendirerek kendini finanse edebilmesi.
 • Kentin, Kültürel, Toplumsal ve ekonomik yapısı ile uyumlu gerçekleşebik öneriler getirilebilmesi ve bu önerilerin gerçekleşrne süreçlerinin tanımlanması.
 • Genelde mevcut imar planı ve koruma plana kararlarının dikkate alınması, değerlendirilmesi, özelde, proje alanı ile ilgili arazi kullanım, ulaşım yapılaşma ve koruma kararlarının iradelenmesi, gerek duyulduğunda yeni önerilerin getirilmesi.
 • Yeniden yapılaşacak alan ile tarihi yapıların ve mevcut yaya ticaret-alanlarının, gerek etkinlik olarak, gerekse fiziksel anlamda bütünlüğünün sağlanması öngörülmektedir.

JÜRİ

Asli Jüri Üyeleri

 • Ahmet Uzel
 • Ersen Gürsel
 • Güven Birkan
 • Merih Karaaslan
 • Oktay Ekinci

Yedek Jüri Üyeleri

 • A. Muhtar Küçükkömürcü
 • Semih Eryıldız

Danışman Jüri Üyeleri

 • Celal Doğan
 • Ali İhsan Sofuoğlu
 • Coşkun Özdil

Raportör

 • Yavuz Selim Ay

ÖDÜLLER

 • 1. Ödül: 900 Milyon TL
 • 2. Ödül: 700 Milyon TL
 • 3. Ödül: 500 Milyon TL
 • 1. Mansiyon: 300 Milyon TL
 • 2. Mansiyon: 300 Milyon TL
 • 3. Mansiyon: 300 Milyon TL
Etiketler

Bir yanıt yazın