Gante Mutfak “Evin Kalbi Mutfak” Fikir Projesi Yarışması

Gante Mutfak’ın bir girişimi olan Gante Akademi tarafından düzenlenen “Evin Kalbi Mutfak” Fikir Projesi Yarışması'nın son başvuru ve proje teslim tarihi 11 Aralık 2020 Cuma olarak güncellendi.

Amaç

20’nci yüzyılda modern bireyi ve modern yaşam alanlarını tanımlayan en önemli mekanlardan biri olan mutfak ile ilgili, bugün büyük ölçüde tartışmasız olan bazı mekânsal standartlar oluştu. Serbest zaman geçirmek, eğitim görmek veya çalışmak için ayrılan zaman ve mekan arasında net bir ayrımın olduğu düzen için oluşturulan bu standartlar pandemi ile eve kapanan; evini aynı anda iş, rekreasyon, yaşam, eğitim alanı olarak kullanan birey için ne ifade ediyor?

Gante Mutfak’ın bir girişimi olan Gante Akademi tarafından düzenlenen “Evin Kalbi Mutfak” Fikir Projesi Yarışması, pandemi nedeniyle evlerimize kapandığımız zaman diliminde belki de en çok zaman geçirdiğimiz, kullandıkça sınırları ve potansiyellerini fark etmeye başladığımız mutfağı sorgulamaya davet ederken katılımcıların “Bir mutfak nasıl daha işlevsel, kullanışlı olup günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilir?” sorusuna yanıt aramasını istiyor.

İçerik

● “Evin Kalbi Mutfak” Fikir Projesi Yarışması’nda mutfakların: daha çok yaşanan, zaman geçirilen, bir araya gelinen, keyif alınan, üretilen, farklı işlevlere yanıt veren, malzeme ve teknoloji ile yeniden yorumlanmış, değişen yaşam şartlarına uygun, hijyenik koşulları sağlayan bir mekana dönüştürülmesi bekleniyor.

● Yarışmada konu edilecek yaşam alanı kent içinde ya da kırsalda olabilir. Yarışmada ele alınacak mekan, konut (tekil konut, apartman dairesi, hafta sonu evi); işyeri; hem işyeri hem de konut olarak kullanılan bir yer olabilir. Kent, mekan kurgusu yarışmacıya kalmıştır, yarışmacılara tanımlı bir alan verilmeyecektir.

● Mutfak ile ilişki içinde olacak yaşam alanının taban alanı net 80 metrekare; yüksekliği net 4 m olmalıdır (biçimi katılımcının inisiyatifine kalmış).

● Yaşam alanıyla ilişkilendirilecek mutfak, toplamda 80 metrekare olan alanın maks. %20’sine (Maks. 16 metrekare) sahip olmalıdır (biçimi katılımcının inisiyatifine kalmış).

● Tasarlanacak mutfak yaşam alanına bağlı açık, yarı açık olabileceği gibi bölücü elemanlar ile ayrılmış ayrı bir mekan da olabilir.

● Mutfak detaylandırılırken, yaşam alanıyla olan ilişkisi, ışık alan noktalar, evin/işyerinin girişi kurgunun daha iyi anlaşılması için bir krokide belirtilmelidir.

● Yaşam alanının dış mekanlar ile olan ilişkisi (balkon, teras, avlu, bahçe) varsa belirtilmeli, dış mekan ve iç mekan arasındaki ara yüze tasarıma zenginlik katacak işlevler atanmalıdır.

● Tasarıma eşlik etmesi açısından evde yaşayanlara dair bir senaryo yazılması esastır. Örn. Mekanı nasıl bir profil kullanıyor? Kaç kişiler? Evcil hayvanları var mı? Mutfakta 24 saat nasıl geçiyor? Mutfak yemek hazırlamak, pişirmek, yemek dışında hangi amaçlar için kullanılıyor? Ek işlevler atanmış mı?

● Katılımcılardan tasarımlarını şekillendirirken adaptasyon, malzeme, teknoloji kullanımı, ergonomi, evrensel tasarım, sürdürülebilirlik, hijyen ve ekolojik yaklaşım gibi konulara dair yenilikçi çözümler sunması da beklenmektedir.

Tasarımcılardan Beklenenler

Katılımcıların tasarlayacakları mutfakların aşağıdaki özelliklere sahip olması beklenmektedir.

● Özgün

● İşlevsel

● Yenilikçi

● Estetik

● Evrensel tasarım ilkelerine uygun

● Modüler

● Doğru mekânsal organizasyona sahip

● Farklı işlevler için de kullanılabilir (Ev içi tarım, atölye, çalışma mekanı vb.)

● Ekolojik (Atık yönetimi yapılan, kompostu teşvik eden vb.)

Yarışma Takvimi

● Yarışma Duyurusu: 8 Ekim 2020 Perşembe

● Soru Sormak İçin Son Tarih: 23 Ekim 2020 Cuma

● Cevapların Yayınlanma Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma

● Son Başvuru Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma, 23:59’a kadar.

● Jüri Değerlendirme Toplantısı: İlan edilecektir.

● Sonuçların Açıklanması: İlan edilecektir.

● Ödül Töreni ve Sergi: İlan edilecektir.

Seçici Kurul

Dicle Hökenek (Mimar), Dicle Hökenek Architecture, Kadir Has Üniversitesi Sanat Tasarım ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Misafir Öğretim Görevlisi

Gamze İşcan (Mimar), Halükar Mimarlık, MEF Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Misafir Öğretim Görevlisi

Melih Keşoğlu (Mimar), Meksa Grup Yapı

Feza Koca (Yüksek Mimar), Elips Tasarım Mimarlık, Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Fakültesi Öğretim Görevlisi

Evren Yiğit (Yüksek Mimar), Evren Yiğit Mimarlık

Ödüller

● Birincilik Ödülü: 20.000 TL

● İkincilik Ödülü: 15.000 TL

● Üçüncülük Ödülü: 12.000 TL

● 3 Adet Mansiyon Ödülü: 4.000 TL (Toplam 12.000 TL)

Kimler Katılabilir

● Yarışmaya Türkiye ve KKTC’deki üniversitelerin “mimarlık” ve “iç mimarlık” bölümlerinde okuyan öğrenciler ve mezunları katılabilir.

● Bireysel katılımın yanı sıra en fazla 3 kişiden oluşan gruplarla katılım sağlanabilir. Grup katılımlarında başvuru esnasında ekip lideri belirtilmelidir.

● Bireysel ya da grup olarak kişi sadece “1” proje ile katılım sağlayabilir.

Teslim İçin İstenilen Belgeler

Görsel Belgeler

● Tasarım maks. 10 görsel ile anlatılmalıdır. Görsellerin her biri min. 200 DPI, genişliği min. 2.000 piksel olmalıdır. Bu görseller içerisinde:

– Mekan krokisi (1/100 ölçek)
– Mutfak planı (1/20 ölçek)
– 2 adet kesit (1/20 ölçek)
– Gerekli görülen noktalardan alınmış detaylar (Kullanılan malzemeler, malzeme birleşim noktaları, tezgah kesiti, dolap kulp detayları vb. 1/5 ölçek)
– 3 boyutlu görselleştirmeler, bulunmalıdır.

Bütün çizimler, görseller, senaryo, açıklama metni bir kurgu dahilinde maks. 3 adet A0 paftada bir araya getirilmelidir. Katılımcılar 6 rakamdan oluşan bir rumuz belirlemelidir (Örn. 201345).

Rumuz paftaların sağ üst köşesinde, projenin adı paftanın sol üst köşesinde yer almalıdır.

● Mutfağın, senaryoda öne çıkarılan yönlerine değinen, 24 saat boyunca nasıl kullanıldığını anlatan maks. 1 dakikalık video. Videoda kimliği açık eden görüntü, ses olmamalı, fonda müzik kullanılmamalıdır.

Yazılı Belgeler

● Katılımcıların isimlerini, özgeçmişlerini, iletişim bilgilerini içeren .DOC/.DOCX uzantılı belgeler

● Katılımcı(ları)nın öğrenci ve/veya mezuniyet belgeleri.

Yarışmacılar yukarıda belirtilen belgelerin tümünü en geç 11.12.2020 saat: 23:59’a kadar, rumuzları ile başlayan bir email adresi oluşturarak (Ö[email protected]), [email protected] adresine göndermek zorundadır. Tasarımlara ait evrakların belirtilen tarih ve saate kadar yarışma sekretaryasına ulaşmaması ya da gecikmesinden yarışma organizasyonu sorumlu değildir.

Proje Sunum Dosyası

Projenin tesliminde aşağıdaki içeriklerin yer alması beklenmektedir. Dosyalar adlandırılırken rumuz ile isimlendirilmelidir. Dosyalara kimlik çağrıştıran isimler verilmemelidir. (Örn. 201345_pafta01.jpg, 201345_plan.jpg, 201345_rapor.docx, 201345_senaryo.docx)

● Projenin Adı

● Rumuz

● Proje Anlatımları:

– Senaryo
– Tasarım ve Çözüm Stratejileri
– Teknik çizimler (plan, kesit, nokta detayları vs.)
– Video
– Perspektif görünüşler, teknik çizimler, kolajlar, diyagramlar vb.

● Proje hakkında ve görsellerle ilişkili kısa açıklamalar

Teslime Dair Teknik Şartlar

● Çizimler min. 2.000 piksel genişliğinde, baskı kalitesi açısından min. 200 dpi çözünürlükte olmalıdır.

● Çizimler RGB modunda .JPEG olarak kaydedilip teslim edilmelidir.

● Çizimler, pafta üzerinde veya tasarım görselinde katılımcının veya proje grubunun ismi, okulları, resmi ve iletişim bilgilerinin yer alması kesinlikle yasaktır.

● Paftanın sol üstünde projenin adı, sağında rumuz bulunmalıdır.

Proje Raporu ve Senaryo İçeriği

● Projeyi açıklama raporu, minimum 150 maksimum 600 kelimeden oluşan proje metinleri .DOC/.DOCX formatında teslim edilmelidir.

● Senaryo metni minimum 150 maksimum 600 kelimeden oluşan proje metinleri .DOC/.DOCX formatında teslim edilmelidir. Metinde evi ve mutfağı kullanan kişilere dair bilgi, mekana dair kullanım biçimleri ve yaşam döngüsü gibi konulara değinilmelidir.

Telif Hakları ve Yasal Zorunluluk

● 1., 2., 3.’lük ödülleri ve mansiyon alan eserler olmak üzere dereceye giren yarışmacıların eserlerinin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan doğan mali hakları dahil tüm hakları saklı kalacaktır. Eserler, Gante Mutfak tarafından kullanıldığı ve üretime konu edildiği takdirde, ilgili proje sahipleri ile ek sözleşme yapılacaktır.

● Yarışmaya eserleriyle katılan tüm yarışmacılar, eserlerinin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan doğan tüm haklarının ticari, eğitsel, sosyal ve kültürel alandaki faaliyetlerinde kullanmak üzere Gante Mutfak’a ait olduğunu, Gante Mutfak’ın işbu eserleri sergileme, çoğaltma, yayınlama, yayma ve kullanma hakkına sahip olduğunu peşinen kabul edip sundukları projelerden Gante lehine feragat ettiklerini kabul ederler.

İletişim

Yarışma sekreteryası ile [email protected] email adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.

Etiketler

10 yorum

Bir cevap yazın