Fotoğraf Yarışması: Geleneksel Kent Dokusunda Estetik

TMMOB Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi ve Antalya Kent Konseyi tarafından düzenlenen "Geleneksel Kent Dokusunda Estetik" konulu Fotoğraf Yarışmasına son teslim tarihi 1 Kasım 2019.

Yarışmanın Amacı: Kentler dinamik bir organizma gibi zaman içerisinde sosyal, kültürel, ekonomik, teknolojik ve fiziksel açılardan değişime uğrarlar ve kendilerine özgü karakterleri ile kimlik kazanırlar. Kentin kimliğini ve kültürünü yaşatan geleneksel kent dokusu içerisinde kent estetiği kavramını oluşturan kentin doğal, kültürel, tarihi, görsel öğe ve özellikler bütünü ve özgün bakış açısıyla mekanları özelliklerine göre vurgulayarak, belgelemek.

Yarışmanın ana teması, kentlileri, geleneksel kent dokusu olarak adlandırdığımız kentin kuruluşundan günümüze kadar kendine özgü özellikleri ile yaşayan tüm mekanları içerisine alacak şekilde, kentin doğal ve kültürel kimliğini vurgulayarak; kent estetiğini özgün bakış açısıyla görmeye ve göstermeye teşvik etmek.

Yarışmanın Konusu:  Çevre, doğa ve kültür bir arada uyum içinde, estetik bir algı yaratır. Kent estetiği, ortak yaşam kültüründen yani kamusal alanların estetik değer olarak geleceğe taşınmasıyla başlar. Kent estetiği insanın sosyal ve ruhsal yaşamına yani insana birebir etki eden bir olgudur. Çeşitli zaman kesitlerindeki toplum yapılarının yarattığı kültürel özellikler ve buna bağlı estetik duygular ile mekan kalitelerini anlamak bugünün çevrelerini oluşturmaya yardımcı olmaktadır. Bu yarışmanın konusu kentin yaşayan mekanlarında kent merkezi ve çevrelerinde kent estetiğini tartışmaya açarak farklı coğrafyalarda çevre, doğa ve kültür bileşeni doğrultusunda zaman içinde değişen kentlerimizde estetik algıyı yaratan çarpıcı örnekleri belgelemektir.

Yarışma Kategorileri:

 • Yarışma “siyah beyaz” ve “renkli” olmak üzere iki ayrı dalda yapılacaktır.
 • Her aday, iki ayrı dalda yarışabilir; her yarışmacı yarışmaya toplamda en fazla üç eserle katılabilir.

Yarışma Takvimi:

 • Yarışma Duyuru Tarihi: 26 Ağustos 2019
 • Yarışma Son Teslim Tarihi: 01 Kasım 2019
 • Jüri Değerlendirmesi: 04 Kasım 2019
 • Sonuçların Açıklanması: 05 Kasım 2019
 • Ödül Töreni: 07 Kasım 2019

Yapıtların 01. Kasım Cuma akşamı saat 17.30‘a kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

 • Posta ile gönderilmesi durumunda doğabilecek gecikmelerden sekreterya sorumlu değildir.
 • Sonuçlar TMMOB Şehir Plancıları Odası http://www.spo.org.tr/ internet sitesinde ve Antalya Kent Konseyi web sayfasında www.antalyakentkonseyi.org.tr  duyurulacaktır.

Yarışma Jürisi

Danışman Jüri Üyeleri:

 • Dr. Ebru MANAVOĞLU, TMMOB Şehir Plancıları Odası Antalya Şube Başkanı
 • Semanur KURT, Antalya Kent Konseyi Başkanı
 • Akın AKINCI, ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı

Asil Jüri Üyeleri:

 • Dr. Handan DAYI, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi
 • Dr. Zeynep ESENGİL, Antalya Bilim Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi
 • Dr. Özand GÖNÜLAL, Emekli Öğretim Üyesi
 • Dr. Nafia ÖZDEMİR HANYALOĞLU, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi
 • Süleyman KOCABAŞ, TMMOB Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi

Raportörler:

 • İsmail VOLKAN, ANSİAD Yönetim Kurulu Üyesi
 • Şerafettin SAYAR, Antalya Kent Konseyi Genel Sekreteri

Değerlendirme Kriterleri:

Eserin belirlenen yarışma konusuna uygun bir içeriğe sahip olması gerekmektedir. Planlama kavramı ile örtüşen bir bakış açısına sahip olması, konuyu açık anlatım ve yeni bir düşünce geliştirme özelliği taşıması aranan özelliklerdir. Eserin özgün olması, Türkiye kentlerine ait mekânları konu alması gerekmektedir.

Yarışmaya Katılım:

Yarışmaya katılım serbesttir.

 • Jüri üyelerinden herhangi biri ya da birinci dereceden akrabaları yarışmaya katılamaz.
 • Her yarışmacı iki farklı kategorideki yarışmaya toplamda en fazla 3 eserle katılabilir. Daha önce ödül almış ya da herhangi bir yerde yayınlanmış olan eserler yarışmaya katılamaz.
 • TMMOB Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi ve Antalya Kent Konseyi, bu yarışmaya katılan ve ödüle ya da sergilemeye değer bulduğu fotoğrafları, eser sahibinin kimliğini belirtmek koşuluyla afiş, kitap, broşür, CD, video v.b. diğer ortamlarda yayımlayabilme ve dağıtımını yapabilme hakkına sahip olacaktır. Yarışmacılar, yarışmaya katılarak bu koşulu peşinen kabul etmiş sayılır ve sonradan bir hak iddia edemez. Ayrıca jüri tarafından ödül almasa da, sergilenmeye değer bulunan fotoğraflar, 7 Kasım 2019 tarihlerinde Antalya‘da gerçekleşecek “Geleneksel Kent Dokusunda Estetik” çalıştayında sergilenecektir.
 • Işık, kontrast, renk, gren gibi fotoğrafın karakterini bozmayacak fotografik müdahaleler dışında, uygulanacak salt grafik nitelikli bazı Photoshop ve benzeri yazılım efektlerinin (örneğin suluboya filtresi vb.) kullanıldığı fotoğraflar elenecektir.
 • Yarışmaya fotoğraf gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. TMMOB Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi ve Antalya Kent Konseyi, katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Yarışmacılar, katılım için Antalya Kent Konseyi, TMMOB Şehir Plancıları Odası şubeleri ve il temsilciliklerinden, Antalya Kent Konseyi ve Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi internet sitesi, www.antalyakentkonseyi.org.tr ve http://www.spo.org.tr/ adresinden koşulları öğrenebilirler.

Eserlerde İstenen Teknik Özellikler ve Eserlerin Teslimi:

 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar,  hem basılı hem de dijital ortamda teslim edilmelidir.
 • Basılı kopya, kısa kenarı 18 cm. boyutlarında olacak şekilde fotoğraf kâğıdına basılmalı, herhangi bir başka yüzeye yapıştırılmamalı, kenarlarında paspartu ya da boşluk bırakacak bir çerçeve bulunmamalıdır. Basılı kopyanın arka yüzünde sağ alt köşeye, rumuz ve esere verilen ad yazılmalıdır. Yarışmacıya ilişkin herhangi bir kimlik bilgisi ve adres, eserin herhangi bir yüzeyine, dijital kopyasına ya da eserlerin yer aldığı zarfa kesinlikle yazılmamalıdır.
 • Dijital kopya, uzun kenar en çok 60 cm. olacak şekilde 300 dpi çözünürlükte, CMYK ve TIF formatında CD‘ye kaydedilmeli, eserin rumuzu dosya ismi olarak kaydedilmelidir.
 • Kimlik bilgilerini içeren zarfta yer alacak başvuru formunda, eser sahibinin kimlik ve iletişim bilgileri eksiksiz olarak yer alacak ve katılımcı tarafından imzalanacaktır.
 • Yarışmacılar, başvuru formuna her bir eser için farklı olmak üzere 5 basamaklı harf ya da rakamlardan oluşan rumuzlarını yazmalıdırlar. Birden fazla eserle katılan yarışmacılar, eserlerini aynı zarf içine koyabilirler.
 • Teslimde; kimlik zarfı, eserlerin basılı kopyaları ve dijital kopyalarının yer aldığı CD, bir büyük zarf içine yerleştirilerek ağzı kapatılmalıdır. Zarfın üzerine “Geleneksel Kent Dokusunda Estetik Fotoğraf Yarışması 2019” ibaresi ile 5 basamaklı rumuz(lar) yazılmalıdır.

Ödüller:  

Siyah beyaz ve renkli fotoğraf kategorilerinde her birinde altışar tane olmak üzere toplamda on iki esere ödül verilecektir. Her kategoride ilk üç sıralamaya giren ödül sahibine derecelerine göre sanat kitapları hediye edilecektir. Her kategoride tüm mansiyon ve ödül sahiplerine 1 yıl süreyle müze kart hediye edilecektir. Ödüle layık görülen fotoğraflar TMMOB Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi ve Antalya Kent Konseyi internet sitesinde yayınlanacaktır.  Ödüle layık görülen eserler 7 Kasım 2019 tarihinde Antalya Nazım Hikmet Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek ödül töreninde sergilenecektir.

Yarışma Sekretaryası:

“Geleneksel Kent Dokusunda Estetik Çalıştayı” çerçevesinde düzenlenen fotoğraf yarışması TMMOB Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi ve Antalya Kent Konseyi tarafından düzenlenmektedir.

Yarışma Sekretaryası Antalya Kent Konseyi’dir. Sekretarya iletişim bilgileri şöyledir:

 Adres               Antalya Kent Konseyi, Konyaaltı Cad. Atatürk Parkı içi, No. 55 ANTALYA
Telefon            0242 243 69 92
Faks     0242 243 67 89
E-posta genelsekreterlik@antalyakentkonseyi.org.tr
Web adresi www.antalyakentkonseyi.org.tr

 

Etiketler

Bir yanıt yazın