Fethiye Belediyesi Alışveriş ve Yaşam Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması

Yarışmaya son başvuru tarihi 27 Mayıs 2008.

Fethiye Belediyesi, Alışveriş ve Yaşam Merkezi Mimari Proje Yarışması düzenliyor. Serbest, ulusal ve tek kademeli olan yarışmaya, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği üyesi mimarlar katılabiliyor.

Danışman Jüri Üyeleri
– Behçet Saatcı (Belediye Başkanı)
– Durcan Kaya (Fethiye Belediyesi İmar Müdürü)
– Cahit Engin (Mimar – TMMOB Fethiye Temsilciliği Başkanı)
– Mustafa Şıkman (İnş.Y.Müh. – TMMOB Fethiye Temsilciliği Başkanı)
– T. Cengiz Kaman (Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı – Etüd Plan Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı)

Asli Jüri Üyeleri
– Mustafa Mürşit Günday (ADMMA Mimar – Jüri Başkanı)
– Bahriye Gönül Tavman (ADMMA Y.Mimar)
– Hayri Anamurluoğlu (G.Ü. Mimar)
– Ali Osman Öztürk (ODTÜ Y.Mimar)
– M. Atilla Eser (İTÜ İnş.Y.Müh.)

Yedek Jüri Üyeleri
– Günay Solak (A.Ü. Mimar)
– Zafer Akdemir (YTÜ Mimar)
– Mustafa Karaca (YTÜ İnş.Y.Müh.)

Raportörler
– Güzide Özkaya (D.E.Ü. Şehir Plancısı)
– Aylin Büber (S.D.Ü. Mimar)

Ödüller
Birinci Ödül (Net): 30.000 YTL
İkinci Ödül (Net): 25.000 YTL
Üçüncü Ödüle (Net): 20.000 YTL

5 Adet Mansiyon (Her Birine Net): 10.000 YTL

5 Adet Satınalma (Her Birine Net): 5.000 YTL

Projenin son teslim tarihi 27 Mayıs 2008 Salı günü saat 17:00’dir.

Yarışma şartnamesi ve eklerini almak için elden veya posta ile Ziraat Bankası Fethiye Şubesi 38324164-5001 numaralı hesabına 50 YTL yatırıldığını gösteren ve yarışmacının adını ihtiva eden makbuz ile Fethiye Belediyesi Alışveriş ve Yaşam Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması Raportörlüğüne (Cumhuriyet Mah. Atatürk Cad.NO:17 Fethiye) müracaatlarında şartname kendilerine verilecek ya da taahhütlü olarak postalanacaktır. Şartname 27 Mayıs 2008 Salı gününe kadar satın alınabilir.

Yarışmanın sonucu Fethiye Belediyesi tarafından; Fethiye Belediyesi’nin ve Mimarlar Odası’nın web adresinde ilan edilecektir. Jüri raporu çoğaltılarak tüm yarışmacılara gönderilecektir.

Yarışmaya katılan tüm projeler, sonucun ilanından sonra, (yeri sonradan belli olacak bir salonda) sergilenecektir. Sergide yarışma şartnamesi ve jüri raporlarından örnekler bulundurulacaktır. Sergi kolokyum gününü de kapsayacak süre boyunca açık olacaktır. Kolokyum günü, sonuçların ilan edildiği metinde duyurulacaktır.

Yarışma Raportörlüğü İletişim Bilgileri
Adres: Fethiye Belediyesi Raportörlüğü Cumhuriyet Mah. Atatürk Cad. No:17 Fethiye
Aylin Büber
Tel:             0 252 614 10 20       – Dahili : 114
Faks: 0 252 614 67 92
e-posta: aylinbuber@hotmail.com
Web: www.fethiye.bel.tr

Erasta Fethiye

Etiketler

Bir yanıt yazın