ETKİleşim Mekanları Sosyal Etki Tasarımı Çağrısı

Çağrının amacı, Kentsel Strateji tarafından 2017'nin 'kamusal alan' yılı ilan edilmesi nedeniyle kamusal alanlarda; hızlı, hareketli ve hesaplı tasarım ilkeleri ile etkileşim alanları tasarlanmasıdır.

01. Arka Plan
Kamusal alanlarda tasarımcılar ve halkın etkileşim içinde bulundukları mekanların ‘sosyal etki yaratacak’ iki önemli örneği; TAK Kartal ve Atölye Muğla Bir tarafından geri dönüşümlü kompozit malzeme üreticisi RENCO sponsorluğunda gerçekleştirilmiştir.

RENCO ile ilk işbirliği; TAK Kondu yarışması sonucunda TAKdir edilen bir projenin Kartal meydanda uygulanması olmuştur. RENCO kompozit malzemeleri ile yapılan ilk TAK Kondu bir etkileşim mekanı olarak tasarımcılar ile Kartallıları buluşturmaktadır.

RENCO ile ikinci işbirliği ise Atölye Muğla Bir’in ilk etkinlik ve buluşma mekanının gönüllü katılımcılarla birlikte bir günde inşa edilmesidir.

Her iki etkileşim mekanı, enerji verimliliği yüksek, kolay ve hızlı monte edilen, çevreyi kirletmeyen, doğal hammadde kullanımını azaltan, ses ve ısı yalıtımı yüksek, tasarım esnekliği olan, ekonomik ve dayanıklı geri dönüştürülebilir kompozit malzeme kullanılarak üretilmiştir.

RENCO işbirliğinin üçüncü programı, ‘ETKİleşim Mekanları’ Sosyal Etki Tasarımı Çağrısı olacaktır. Çağrının amacı, Kentsel Strateji tarafından 2017’nin ‘kamusal alan’ yılı ilan edilmesi nedeniyle kamusal alanlarda; hızlı, hareketli ve hesaplı tasarım ilkeleri ile etkileşim alanları tasarlamak olacaktır.

Bu kapsamda; kompozit malzeme üreticisi RENCO ile birlikte kamusal alanların daha etkin ve verimli kullanılması için işbirliği sürecine girilmiştir. ‘ETKİleşim Mekanları Sosyal Etki Tasarımı Çağrısı’, RENCO Kompozit ve Kentsel Strateji işbirliği ile TAK Kartal ve Atölye Muğla BİR desteği ile düzenlenmektedir.

02. Tasarım Konusu; Sosyal Etki Yaratmak!
TAK Kartal ekibi tarafından; TAK Kondu etkinlikleri ile bazı mevcut spor, park alanı ve meydan vb. kamusal alanların kullanımına ilişkin farklı yöntemler kullanılarak yapılan araştırmalar sonucunda sorun ve beklentiler kullanıcılar tarafından gündeme getirilmiştir.
Sorun; Park, meydan, niş vb. kamusal alanlarda çoklu aktivite alanlarının yetersizliği.
Ne duyduk ?

 • “Gençlerle, çocuklarla birlikte olmak istiyoruz, ama onları burada göremiyoruz. Birlikte bi şeyler yapılmalı”.
 • “Kamusal alanlara ulaşamıyorum, ulaşsam bile bize uygun aktiviteler bulamıyorum.”
 • “Oturma, yeme ve içme, hep bilindik aynı şeyler, farklılık arıyoruz. Ama yok.”
 • “Yıllardır buraya geliyorum. Hep aynı yapı ve aynı malzemeler. Bazen boyuyorlar, bazen de değiştiriyorlar, ama hiç bize sormuyorlar.”

Soru; Çoklu aktiviteleri destekleyen ve farklı grupları bir araya getiren kamusal mekanları nasıl tasarlayabiliriz?

03. Tasarlarken Düşünülmesi Gerekenler

 • Etkileşim (farklı gruplar, tasarımcı ve halk birlikteliği)
 • Erişilebilirlik (engelliler, farklı gruplar)
 • Etkinlik (birlikte olma)
 • Etkin Olma (katılım)
 • İmece (birlikte üretim)
 • İş ve Girişim (yeni ekonomiler)
 • İletişim (birlikte olma)


04. Tasarımcıdan Beklentiler

Tasarımcılar, sorun ve sorunun çözümü için;

 • Proje senaryosu geliştirecekler,
 • Mekan/ürün tasarlayacaklardır.

Tasarımcılar aşağıdaki konuları dikkate alacaklardır.

 • Yarışma alanları için yapılan araştırmalar (bkz 02)
 • Hızlı, Hareketli, Hesaplı çözümler,
 • Modüler yapı kurgusu
  (Kapalı mekan bir bütün veya ayrı ayrı toplam en fazla 20 m2, açık alan ise en fazla 30 m2 yi geçmemeli.)
 • Birimler, en fazla iki katlı olarak tasarlanmalı
 • Mekan ve/veya ürünlerin tasarımı
  (Renco kompozit malzemeleri ile tasarımcının geleneksel ve yenilikçi malzeme önerileri ile entegre edebilir.)
 • Etkileşim mekanı senaryosunu ifade eden sloganlar ve kavramların dış yüzeylerde kullanımı ile görünürlük arttırılmalı,
 • RENCO firmasının logo görünürlüğü sağlanmalıdır
  (Logo vektörel formatta verilecektir, tasarımdaki yeri, boyutu ve kullanılma biçimi tasarımcıya bırakılmıştır.)

Tasarımcılardan istenenler aşağıdaki gibidir.

– 2 ve 3 Boyutlu Şematik Anlatım
(İstenilen ölçekte, proje genel yaklaşımı, kullanım senaryosunu ve çevresi ile ilişkilerini anlatan şematik vaziyet planı, yapı detaylarını ifade eden 3 boyutlu anlatımlar, plan, kesit ve görünüşler)
– 3 Boyutlu Görsel Anlatım
(Dijital görselleştirme ve/veya el çizimi perspektifler)
– Anlatım Tekniği
(Sunuş ve anlatım tekniği serbesttir, serbest el çizimi, kolaj, dijital görselleştirme gibi temsil biçimleri kullanılabilir.)
– Teslim Formatı
(Tasarımlar 1 adet A1 boyutunda dikey PDF olarak, 150 dpi çözünürlükte linkteki şablon sayfasına yerleştirilerek teslim edilmelidir)

Tasarımcılar, www.sosyaletki.org adresinde yer alan;

 • ‘ETKİleşim Mekanları Sosyal Etki Tasarımı Çağrısı Şartnamesini’ okumalı,
 • TAK Kondu yarışma projelerini incelemeli,
 • RENCO Kompozit ürün ve özelliklerini araştırmalıdır.


05. Kimler Katılabilir

Tasarım Çağrısı her disiplinden ve her tecrübe seviyesinden katılımcıya açıktır. Çalışmalar ekip olarak yapılabilir.

 • Başvuru: [email protected] adresine tasarımcı isim-soy isimleri, iletişim bilgileri (e-posta, telefon) ve mesleklerini içeren bir e-posta atarak kayıt yaptırılmalıdır.
 • Teslim: PDF uzantılı dosyalar, teslim şablonuna yerleştirilerek, [email protected] adresine wetransfer linki olarak gönderilmelidir.


06. Değerlendirme

Değerlendirme Kurulu üyelerinin seçeceği 5 farklı tasarımın her biri 2.000 TL ile ödüllendirilecektir.

Değerlendirme Kurulu

 • Batuhan Erdem, Mimar, RENCO
 • Bilge Kobaş, Mimar, Super Eight Architecture
 • Can Sucuoğlu, Mimar, İyi Ofis
 • Erhan Vural, Mimar, About Blank
 • Sıla Akalp, Şehir Plancısı, Kentsel Strateji
 • Teo M. Aydoğdu, Mimar, Yeşil GYO


07. Süreç ve Teslim

Tasarım çağrısının toplam süresi 3 aydır. Son teslim tarihi 28.07.2017’dir.
Tüm soru ve cevaplar, tasarım çağrısı boyunca www.sosyaletki.org adresinden duyurulacaktır.
1. Tasarım Çağrısı Duyurusu 10.05.2017
2. Online Teslim için Son Tarih 28.07.2017
3. Değerlendirme 04.08.2017
4. Sonuçların açıklanması 11.08.2017

08. Kullanım Hakları ve Uygulama
Değerlendirme Kurulu tarafından seçilen projelerin kullanım hakları RENCO tarafından satın alınmış olur. RENCO, tasarımcının ismini kullanarak, projeleri uygulamaya geçirme hakkına sahiptir. Uygulama yapılması durumunda tasarımcı ile işbirliği içinde çalışılarak uygulama projesi hazırlanacaktır.
Teslim edilen tasarımların tamamı, tasarımcısının ismi ile ‘Tasarım Kitapçığı’ içinde yer alacaktır. İleriki zamanlarda, uygulama yapılmak üzere seçilen projelerin tasarımcısına, ödüle eşdeğer tutardaki kullanım hakkı bedeli ödenerek kullanım hakları satın alınabilir.

09. Sorular?

Tasarım mekanı neresi?
Kamusal alanlar, parklar, meydanlar gibi ‘niş’ olarak tanımlanabilecek yerlere yerleştirilir.

Etkileşim Mekanlarının çevresi de tasarım çağrısına dahil mi?
Açık ve yarı-açık mekan kullanımına dair öneriler getirilmelidir. İhtiyaç duyulması halinde düşey sirkülasyon elemanları dış mekanda yer alabilir. Birimlerin zemine temas eden alanlarının 3 katına kadar yakın çevrelerinin de tasarımı yapılabilir.

Malzeme sınırı var mı?
Yenilenebilir kompozit malzeme kullanılarak tasarlanacaktır. Yapıyı destekleyici ek eleman olarak, yenilikçi, çevreye duyarlı ve yaratıcı malzeme önerileri getirilebilir.

Teknik mekanlar tasarımda yer almalı mı?
Aydınlatma, iklimlendirme, mekanik tesisat ve ıslak mekan çözümleri için geleneksel yöntemlerin yanı sıra çevreye duyarlı ve yaratıcı öneriler beklenmektedir.

Bütçe sınırı var mı?
Maliyet ve üretim kolaylığı göz önünde bulundurulmalıdır. Ekonomik çözümler beklenmektedir. Bu nedenle, tasarımcının üretim detayları hakkında öneriler sunması önerilir.

İhtiyaç programı nedir?
Toplantı, etkinlik ve ortak çalışma alanlarını esnek iç mekanlar olarak karşılaması beklenmektedir. Tasarımın üstü, dış çevresi ve sirkülasyon ara yüzleri de kullanım senaryosuna dahil edilebilir. Tasarımda engelli kullanımı göz önünde bulundurulmalıdır.

Nasıl bir algı yaratılmalı?
Mekanların dış cephelerinde çevreleriyle görsel etkileşimde bulunmalarını sağlayan tasarımlar beklenmektedir. Etkileşim mekânı senaryosunu ifade eden sloganlar, kavramlar dış yüzeylerde kullanılarak görünürlük artırılabilir.

Etiketler

Bir cevap yazın