Eski Başiskele Köprülü Kavşağı Ulaşım Sistemi ve Çevre Düzenlemesi Fikir Projesi Yarışması

Yarışma alanı İzmit metropolitan alanının merkezinde D-100 İzmit – Bursa yol ayrımı üzerinde bulunan Eski Başiskele Köprülü Kavşağı mevkiidir. Yarışma konusu alan İzmit Metropolünün doğu-batı yönünde lineer gelişme formunun omurgasını oluşturan D – 100 yolu ile güneyde körfez çevresi yerleşmeleri yönlendiren ana güzergahının kesişme alanıdır. Kavşak alanı gelişen İzmit kent merkezinin ana güzergahlardan giriş alanı olarak giderek önem kazanmaktadır.

Yarışma serbest, ulusal ve tek kademelidir.

Bu yarışmaya TMMOB Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası ve Peyzaj Mimarları Odası üyeleri katılabilirler.

Jüri

Danışman Jüri Üyeleri
Prof. Zekeriya Polat (Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi)
Prof.Dr. Resmi Yıldız (Kocaeli Üniversitesi İnşaat Fakültesi)
Yrd.Doç.Dr. Tahsin Canbulat (Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi)
İmdat Yavuz Oktay (Harita Müh.Karayolları Genel Md.lüğü 1.Bölge Md.lüğü, Otoyol Proje Başmühendisi)
Zafer Şahin (Şehir Pl.Ankara Büyükşehir Bld.İmar Daire Bşk.)
Hasan Güzel (İnş.Müh.İzmit Büyükşehir Bld.Yuvam Toplu Konut İdaresi)

Asıl Jüri Üyeleri
Prof. Hüseyin Kaptan (mimar)
Prof. Dr.Bülent Tarım (mimar)
Prof.Dr. Kamuran Öztekin (mimar)
Yrd.Doç.Dr. M.Murat Uluğ (mimar)
Dr. Adnan Arslan (Ankara Büyükşehir Trafik Şb.Md.)
H.Selçuk Şenol (inşaat mühendisi)
Niyazi Tırlı (inşaat mühendisi)

Yedek Jüri Üyeleri
Erdal Genç (inşaat mühendisi)
M.Safa Sürel (inşaat mühendisi)
Mehmet Özçelik (inşaat mühendisi)
Cengiz Ulusoy (mimar)

Raportörler
Dudu Keskin (elektrik mühendisi)
Sinan Kayakıran (mimar)
Arzu Yiğit (şehir plancısı)

Ödüller

1. Ödül: 20.000.000.000.- TL
2. Ödül: 15.000.000.000.- TL
3. Ödül: 10.000.000.000.- TL

3 Adet mansiyon her birine: 5.000.000.000.- TL

Yarışma takvimi

06.07.2004: Yarışmanın açılışı
20.09.2004: Yarışmaya kayıt için son gün
20.09.2004: Projelerin teslimi
13.10.2004: Sonuçların ilanı

Yer görme zorunluluğu vardır

Yarışma şartnamesi İzmit Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığından 100.000.000.- TL bedel karşılığında temin edilebilir. Yarışmaya katılacakların şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmeleri zorunludur. Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.

Ayrıntılı bilgi ve başvuru
İzmit Büyükşehir Belediyesi
Fen İşleri Daire Başkanlığı
Tel: 0.262. 323 39 23 – 324 05 10 – 324 79 18
e-mail: fenisler@izmit-bld.gov.tr
www.izmit-bld.gov.tr

Etiketler

Bir cevap yazın