“Erişilebilirlik” Logo Tasarım Yarışması

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi'nin öğrencilerine yönelik düzenlediği "erişilebilirlik" temalı logo tasarım yarışmasına son teslim tarihi 30 Kasım.

KONU VE AMAÇ: Erişilebilirlik, engelliler ve yaşlılar başta olmak üzere herkesin toplumsal yaşama eşit ve etkin olarak katılabilmesi için önkoşuldur. Hareket kısıtlılığı olanların evlerinden çıkabilmesi; kaldırımları, yaya geçitlerini, parkları, binaları ve toplu taşımayı kullanabilmesi; bilgi ve iletişim teknolojilerine ve hizmetlere erişebilmesi için, tüm bunların engelsiz yani erişilebilir olarak planlanması, tasarlanması ve düzenlenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda yarışmanın amacı “erişilebilirlik” temasını sade, yaratıcı, işlevsel ve akılda kalıcı bir biçimde yansıtacak özgün bir logonun tasarlanmasıdır.

YARIŞMA KOŞULLARI:

1- Yarışmaya Dokuz Eylül Üniversitesi’nde öğrenci olan herkes katılabilir.

2- Her katılımcı en fazla 2 (iki) adet eserle yarışmaya katılabilir.

3- Logo, erişilebilirliği en iyi ve özgün şekilde temsil etmeli; içerik ve görsellik açısından ayırt edici nitelikte olmalıdır.

4- Tasarımlar bilgisayar ortamında hazırlanacak ve her tasarım A4 beyaz kâğıt zemin üzerine renkli şekilde yerleştirilmelidir. Eserler PDF ve JPEG formatta kayıt edilmelidir. Çalışmalar [email protected] adresine gönderilmelidir. Gönderilen her esere yarışma kurulu tarafından birer eser numarası verilecektir.

5- Amblem/Logo tasarımının üzerinde katılımcıya ait isim, imza veya ayırıcı bir işaret bulunamaz.

6- Birden fazla tasarımla katılanlar, her bir tasarım için ayrı bir kayıt oluşturacaktır.

7- Teslim edilen çalışmalar, Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış ve tescil başvurusu yapılmamış özgün çalışmalar olmalıdır.

8- Kopya olduğu anlaşılan eserler seçici kurul tarafından değerlendirilmeye alınmayacaktır.

9- Yarışmada seçilen tasarımın tüm hakları üniversiteye devredilmiş sayılır. Tasarım sahibi, kullanılacak olan logoda hiçbir şekilde isim ve hak talebinde bulunamaz.

10- Ödül kazanan tasarımı üniversite, kullanma ve değiştirme hakkına sahiptir. Seçici kurul, seçilen eserin sahibinden eser üzerinde değişiklik yapmasını isteyebilir.

11- Eserler, seçici kurul tarafından sadelik, yaratıcılık, özgünlük, uygulamadaki başarı kriterleri üzerinden değerlendirilecekti.

12- Yarışma sonunda birinci seçilen eser “erişilebilirlik” logosu olarak belirlenecek, herhangi bir süre sınırlanması olmaksızın etkinlikle ilgili olarak oluşturulacak, her türlü basılı ve görsel materyal üzerinde kullanılacak, gerektiğinde sergilenecek veya ileride bir grafik tasarım ürünü üzerinde (katalog, poster, üniversitenin web sayfası, vb.) yayınlanabilecek veya basılabilecektir.

SON BAŞVURU: Yarışmaya son katılım 30 KASIM 2020’dir.

ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: Gönderilen eserler, eser numarasıyla beraber oluşturulan seçici kurula sunulacaktır. Seçici kurul üyelerinin verdiği puanlar, her bir eser için, ayrı ayrı toplanıp aritmetik ortalaması alınarak o eserin puanını oluşturacaktır. Böylece en yüksek puana sahip eser yarışmayı kazanacaktır.

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI: Yarışma sonuçları 2 ARALIK 2020 tarihinde seçici kurulun toplanmasının ardından Buca Eğitim Fakültesi internet sayfasında duyurulacaktır.

ÖDÜLLER: Yarışma sonucunda sadece bir adet logo; “erişilebilirlik” resmi logosu olarak tayin edileceğinden 1. olan yarışmacıya grafik tablet ödülü verilecektir. Ayrıca seçilen ilk üç tasarımın sahiplerine teşekkür belgesi verilecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ:

  • Son Teslim 30 KASIM 2020
  • Seçici Kurul Değerlendirmesi 1 ARALIK 2020
  • Sonuçların İlan Edilmesi 2 ARALIK 2020
  • Kazanana Ödül Takdimi 3 ARALIK 2020
Etiketler

1 Yorum

Bir cevap yazın