Engelsiz İzmir 4. Ulusal Kısa Film Yarışması: “10 Dakika Engelli”

İnsan hakları bağlamında engelli haklarına ve engellilerin kentsel ve sosyal yaşama katılımlarının kolaylaştırılmasına dikkat çekmek, bu konuda duyarlılığa sahip olanların duygu ve düşüncelerini ifade etmelerini sağlamak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kısa film yarışması için son teslim tarihi 9 Nisan 2021.

1- YARIŞMAYI DÜZENLEYEN İDARE VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yarışmayı düzenleyen İdare: İzmir Büyükşehir Belediyesi

Yarışma Raportörlüğü İletişim Bilgileri:

Yarışma Raportörlüğü İzmir Büyükşehir Belediyesi,
Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü
Şair Eşref Bulvarı No:50 Kültürpark Hizmet Binası
(Eski İZFAŞ Binası) Konak/İZMİR
Tel: 0232 293 11 09
Faks: 0232 293 39 52
İnternet Adresi: www.engelsizmir.org
Elektronik Posta Adresi: [email protected]

2- YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmış olan ‘Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği’ esas alınarak düzenlenen bu yarışma, serbest ulusal tek kademeli bir güzel sanat eserleri yarışmasıdır.

3- YARIŞMANIN YERİ

Yarışma “Uluslararası Engelsizmir 4.Kongresi” kapsamında İzmir’de gerçekleştirilecektir.

4- YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI

Engelsiz yaşamın öncüsü olabilmek için yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi, engellilerin sorunları ve çözümlerine yönelik olarak 2013 yılında Türkiye’de ilk kez uluslararası bir kongre düzenlemiştir. ‘Engelsiz İzmir’, bilimsel bir kongre olmasının yanında, kentsel yaşamda engelleri ve engellileri görünür kılacak sosyal projeleri hayata geçirmeye başlamıştır. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 27-29 Mayıs 2021 tarihlerinde “Kriz Belediyeciliği ve Kamusal Hizmetlere Erişim” temalı Uluslararası Engelsizmir 4. Kongresi gerçekleştirilecektir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, insan hakları bağlamında engelli haklarına ve engellilerin kentsel ve sosyal yaşama katılımlarının kolaylaştırılmasına dikkat çekmek, bu konuda duyarlılığa sahip olanların duygu ve düşüncelerini ifade etmelerini sağlamak amacıyla bu kısa film yarışmasını düzenlemiştir.

5- YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

 • 5.1 Yarışma 18 yaş üzeri olmak üzere tek kategoride yapılacaktır (başvuru tarihinde bitirilen yaş dikkate alınacaktır).
 • 5.2-a Yarışmaya, filmin yasal sahibi (Yapımcı veya Yönetmen) başvurabilir. Yarışmaya bireysel ya da ekip olarak katılım mümkündür.
 • 5.2-b Filmin birden fazla yasal sahibi varsa bunlara ait bilgilerin Kimlik Formunda belirtilmesi gerekmektedir. Ekip katılımları durumunda, İdare ile ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, bir kişinin ekip başı olarak Kimlik Formunda belirtilmesi gerekmektedir.
 • 5.3 Filmlerin genel norm veya mevzuata uygunluğundan ve her türlü telifinden filmin sahibi (Yapımcı veya Yönetmen) sorumludur. İdarenin telifle ilgili herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması durumunda, kayıtsız şartsız nakden ve defaten film sahibine rücu eder.
 • 5.4 Filmlerin, idare tarafından ticari olmayan eğitim, tanıtım, kültür ve sanat faaliyetlerinde izleyiciye gösterilmesi yarışmacılar tarafından kabul edilmiş sayılacaktır.
 • 5.5 Yarışmacılar aşağıdaki şartlara uymak zorundadır:
  • TC vatandaşı olmak.
  • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
  • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, resmi ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
  • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmış olmamak.
  • Yarışmayı açan İdarede, yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
  • Yarışmayı açan İdare adına hareket eden danışmanlarla bunların 1. dereceden akrabaları, resmi ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
  • Şartname alıp, adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, iletişim ve adres bilgilerini Yarışma Raportörlüğüne kaydettirmek.
  (Ekip halinde katılımlarda bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.).

Bu koşullara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi filmleri yarışmaya katılmamış sayılır.

6-YARIŞMA TAKVİMİ

 • Yarışmanın ilanı 14 Eylül 2020
 • Soru sormak için son gün 20 Kasım 2020 Saat 17:00′ ye kadar
 • Yanıt vermek için son gün 23 Kasım 2020
 • Teslim için son gün 09 Nisan 2021 Saat 17:00′ ye kadar
 • Jüri değerlendirme çalışması 22 Nisan 2021
 • Sonuçların ilan edilmesi 07 Mayıs 2021
 • Ödül Töreni ve Kolokyum 27 Mayıs 2021

7- JÜRİ ÜYELERİ [DANIŞMAN, ASIL ve YEDEK] VE RAPORTÖRLER

7.1 Danışman Jüri Üyesi

 • Ertuğrul TUGAY – İ.B.B Genel Sekreter Yardımcısı

7.2 Asıl Jüri Üyeleri

 • Türkan DERYA – Yönetmen
 • Yiğit ÖZŞENER – Oyuncu
 • Meryem YAVUZ – Görüntü Yönetmeni
 • Tan Tolga DEMİRCİ – Yazar, Yönetmen, Kadir Has Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Görevlisi
 • Engin ERTAN – Sinema Yazarı

7.3 Yedek Jüri Üyeleri

 • Ürün YILDIRAN ÖNK – Yaşar Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi
 • Hakan ERGİN – Dokuz Eylül Üniversitesi Film Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi
 • Erdem ÇELİK – TRT Belgesel Kanal Koordinatörlüğü Kurgu Yönetmeni

7.4 Raportörler

 • Emine UYSAL BERGER – Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü Personeli
 • Erdem DENİZLİOĞLU – Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü Personeli

8-ÖDÜLLER

8.1 Yarışmada, 3 Başarı Ödülü ve Jüri Özel Ödülü verilecektir.

8.2 Başarı Ödülü olarak;

 • Birinci için net 30.000 TL
 • İkinci için net 15.000 TL
 • Üçüncü için net 10.000 TL
 • Jüri Özel Ödülü net 5.000 TL

olarak belirlenmiştir. Jüri gerekli görürse birden fazla jüri özel ödülü verebilir. Fakat bu sayı 3 adet ile sınırlandırılmıştır. Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülü paylaştırılamaz.

8.3 Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü tarafından; Ödül Töreni ve Kolokyumdan sonra, kazanan yarışmacıların, Yarışma Raportörlüğüne ilettikleri banka hesap numaraları bilgileri ile 15 (onbeş) gün içinde ödeme emri belgesi hazırlanıp, İzmir Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığına gönderilecek. Ödeme Muhasebe Şube Müdürlüğü tarafından 30 (otuz) gün içerisinde, net olarak yatırılacaktır.

9-YARIŞMA SONUÇLARININ İLAN ŞEKLİ

Jüri, değerlendirme çalışmaları sonucunda hazırlayacağı rapor ve varsa tutanakları orijinal imzalı olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne verecektir. Bu raporda belirtilen yarışma sonuçları internet sitesinde yayınlanacaktır. İzmir Büyükşehir Belediyesi sonucun gazetelerde ve diğer yayın organlarında ilanından sonra, jüri raporunun mesleki bülten ve dergilerde yayımını ve tüm yarışmacılara gönderilmesini sağlayacak, yarışmaya katılan filmlerin geçici veya kalıcı olarak gösterimini yapma ve tanıtma hakkına sahip olacak ve bilgi verme haklarını saklı tutacaktır.

Etiketler

Bir cevap yazın