Enerji Bilgi ve Teknoloji Yönetim Merkezi (EBİTEM) Binası Mimari Proje Yarışması

Enerji Bilgi ve Teknoloji Yönetim Merkezi (EBİTEM) Binası Mimari Proje Yarışması iptal edildi.

Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü yerleşkesi içerisinde Enerji Bilgi ve Teknoloji Yönetim Merkezi (EBİTEM) binası mimari projesinin elde edilmesi işi, “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği” kuralları içerisinde serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yarışmaya çıkarılmıştır. Yarışmanın amacı, bu konuda günümüz mimarlık, mühendislik ve sanat anlayışını dikkate alarak ilk tesis ve işletme maliyetleri yönünden uygun, sürdürülebilir, enerji etkin çözümlere varmak ve güzel sanatları teşvik etmektir.

YARIŞMAYA KATILMA ESASLARI
Yarışmacıların;
a) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak, (Yarışmaya ekip halinde katılma durumunda ekip lideri mimar olmalıdır.)
b) Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
c) Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
d) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,
e)Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
f)Yarışmayı açan idare adına hareket eden ve söz konusu yarışma çalışmalarında yer alan danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,
g)Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmiş olmak, (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir),
h) Yarışmaya katılmak isteyen yarışmacıların, şartname bedeli olan 100 TL’yi (Yüz Türk Lirası) idarenin TR 220001500158007261004871 hesabına, “Enerji Bilgi ve Teknoloji Yönetim Merkezi (EBİTEM) Binası Mimari Proje Yarışması Katılım Bedeli ” notuyla yatırmaları, ad soyad, T.C. kimlik numarası, adres ve iletişim bilgilerini bırakmaları şarttır. Şartname ve ekleri, banka dekontu gösterilerek idareden elden alınacaktır.
i) Şartname almak için son tarih 05 Aralık 2011 Pazartesi, saat 16.00’dir. Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri, yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir. Yarışma şartname ve eklerine Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü, www.eie.gov.tr web adresinden de ulaşılabilir.

YARIŞMA JÜRİSİ:

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ:
1- Erdal ÇALIKOĞLU EİE İdaresi Genel Md. Yrd. Makine Müh.
2- Cüneyt KURTAY Doç. Dr. Y.Mimar
3- Arif KÜNAR Elektrik Elektronik Müh.
4- Bünyamin ÜNLÜ Makine Müh.
5- Duygu ERTEN Dr. İnşaat Yük. Müh.

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ:
1- F. Rengin ÜNVER Prof. Dr. Y.Mimar (İTÜ)
2- C. Abdi GÜZER Doç. Dr. Y.Mimar (ODTÜ)
3- Nesrin YATMAN Y. Mimar (ZMMYO/ODTÜ)
4- Enis ÖNCÜOĞLU Mimar (ODTÜ)
5- M. Halis GÜNEL Doç. Dr. İnşaat Müh. (ODTÜ)

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ:
1- Gülay ZORER GEDİK Prof. Dr. Y.Mimar (YTÜ)
2- Seda TÖNÜK Doç. Dr. Y. Mimar (İTÜ)
3- Gökhan BEŞBAŞ İnşaat Müh. (GÜ)

RAPORTÖRLER
1- Besim GEZMİŞ EİE İd. Genel. Md. Mak. İkm. Dai. Bşk. Mak. Müh.
2- Serpil Ahu DEMİRALP Yapı İşleri Gn. Müdürlüğü Mimar

ÖDÜL ve MANSİYONLAR
Belirlenen yarışma niteliğine uygun olan ve jüri tarafından yeterli görülen sekiz (8) adet proje değerlendirmeye alınacaktır. Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere aşağıdaki ödül ve mansiyonlar verilecektir.

ÖDÜLLER:
1. ÖDÜL (NET) : 30.000-TL
2. ÖDÜL (NET) : 25.000-TL
3. ÖDÜL (NET) : 20.000-TL

MANSİYONLAR:
1. MANSİYON (NET) : 8.000.-TL
2. MANSİYON (NET) : 8.000.-TL
3. MANSİYON (NET) : 8.000.-TL
4. MANSİYON (NET) : 8.000.-TL
5. MANSİYON (NET) : 8.000.-TL

DİĞER HUSUSLAR
Yarışmaya katılan bütün projeler, sonucun ilanından sonra Ankara’da 7 gün süre ile sergilenecektir. Sergide yarışma şartnamesi ve jüri raporları bulundurulacaktır.

23 Aralık 2011 günü saat 16.30’da kolokyum yapılacaktır. Serginin ve kolokyumun yapılacağı adres www.eie.gov.tr web sayfası aracılığı ile kamuoyuna duyurulacaktır.

Yarışmanın sonucu Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından, Resmi Gazete’de, Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği’nin ve TMMOB Mimarlar Odası’nın yayın organında ve tüm ülkede dağıtımı yapılan bir günlük gazetede ilan edilecek ve ayrıca jüri raporu bütün yarışmacılara e-posta yolu ile gönderilecektir.

İdarenin adı
ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Adresi: Eskişehir yolu 7. Km. No:166 06520 Çankaya/ANKARA
Raportör Telefon ve faks numaraları: 0312 295 55 30 – 0312 295 54 70
0312 480 08 10/434 – 0312 480 08 20

Etiketler

1 Yorum

  • sistem34 says:

    Raportörlükten aldığımız bilgilere göre Enerji Bakanlığı’nın yaptığı yeni düzenleme sonucu yarışmanın iptal edilme olasılığı düşünülmektedir. Yarışma tesliminin son 20 gününün kalması ve geçen sürede verilen emeklerin kaygısızca saf dışı bırakılması tartışma konusudur. Bilgilerinize…

Bir cevap yazın