Endüstri Mirasıyla Batı Karadeniz Instagram Fotoğraf Yarışması

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından düzenlenen 'Endüstri Mirasıyla Batı Karadeniz Instagram Fotoğraf Yarışması'na son başvuru tarihi 20 Ağustos 2020.

Yarışmayı Düzenleyen

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA)

Amaç

TR81 Batı Karadeniz Bölgesi (Zonguldak, Karabük, Bartın) Türkiye’nin sanayileşmesinde ve ağır sanayi hamlesinde yer alan en önemli bölgelerimizden biridir. 1829’da kömürün bulunması ve 1840’lı yıllarda madencilik faaliyetlerinin başlamasına dayanan bölgenin endüstri tarihi ile kömürün çıkarılması, işlenmesi, zenginleştirilmesine dayalı tesisleri, kömürün taşınması için kurulan demiryolları, Cumhuriyetin ilk yıllarında sırasıyla kurulan Karabük Demir-Çelik, termik enerji santrali, ateş tuğla, Ereğli Demir-Çelik, kâğıt fabrikalarına ev sahipliği yapmış bu bölgede endüstriyel mirasın tespiti, kültürel, sosyolojik ve çevresel yaşama etkilerinin fotoğraflanmasının başta Batı Karadeniz Bölgesi olmak üzere ülkemizde endüstri mirası ve koruma kavramına olan farkındalığı ve ilgiliyi arttıracağı düşünülmektedir. Korunmaya değer endüstri mirası öğelerinin endüstriyel estetik, emek ve kültürel devamlılık kavramları ile ele alınması, bölgenin endüstri geçmişi ile olan bağını yapılarla, makinelerle, geçmişteki önemli olaylarla, kişilerle veya kurumlarla güçlenmesini sağlayacaktır. Bu maksatla düzenlenen Endüstri Mirasıyla Batı Karadeniz Instagram Fotoğraf Yarışmasıyla TR81 Batı Karadeniz Bölgesinin endüstri mirası potansiyelinin ortaya çıkarılması, tanıtılması ve bölgenin endüstri mirası konusundaki farkındalığının arttırılmasına ve bölgenin bu alandaki marka değerini arttırmaya katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Başvuru Yöntemi ve Koşulları

 1. Yarışmaya katılımın geçerli olması ve ödül alınabilmesi için aşağıdaki üç koşul zorunludur;
  Fotoğrafların yüklendiği Instagram hesabının açık profilli olması,
  Fotoğraf altında açıklama kısmında @tabiatiylabatikaradeniz Instagram hesabından bahsedilmesi (https://www.instagram.com/tabiatiylabatikaradeniz/) ,
  Fotoğraf altında açıklama kısmında #EndüstriMirasıylaBatıKaradeniz ve #EndüstriMirası etiketlerinin eklenmesi

Katılım Koşulları

 1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 2. Yarışmaya T.C. vatandaşı herkes katılabilir. 18 yaşından küçük olanlar yarışmaya katılmak ve ödül alabilmek için veli izin formunu doldurup onaylatmaları gerekmektedir.
 3. Endüstri Mirasıyla Batı Karadeniz Instagram Fotoğraf Yarışması’na BAKKA çalışanları, seçici kurul üyeleri, bu yarışmanın düzenlenmesinden sorumlu diğer üçüncü kişilerin çalışanları ve belirtilen kişilerin birinci derece yakınları katılamaz.
 4. Paylaşılan fotoğraflarda profesyonel görsel düzenleme araçlarıyla birden fazla fotoğrafın birleşimi ile oluşturulan kolajlar, ekleme, çıkarma, montaj gibi işlemler yapılamaz.
 5. Üzerinde başka bir markaya ait ürün, hizmet, görsel bulunan fotoğraflar değerlendirmeye alınmaz.
 6. Yarışmaya katılanlar, fotoğrafların kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır.
 7. Paylaşılan fotoğrafların, genel ahlak kurallarına ve yasalara aykırı olmaması ve hiçbir şekilde kişi ya da kurumları rencide etmemesi şartı aranır. Ayrıca herhangi bir siyasi veya dini görüşle bağdaştırılabilecek paylaşımlar değerlendirilmeye alınmaz. Bu tür fotoğraflar haber verilmeksizin değerlendirme dışı bırakılır.
 8. BAKKA, yarışmaya gönderilen eserlerin içeriğiyle ilgili hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmez.
 9. Katılımcılar, paylaştıkları fotoğrafların yüksek çözünürlüklü versiyonunu BAKKA ile paylaşmayı taahhüt eder.
 10. Her katılımcı yarışma şartlarına uygun olarak en fazla 5 adet fotoğrafla yarışmaya katılabilir, daha fazla fotoğrafla katılma durumunda seçici kurul yalnızca ilk 5 fotoğrafı değerlendirmeye alacaktır.
 11. Daha önce başka bir yarışmada ödül almış fotoğraflar yarışmaya kabul edilmeyecektir.
 12. Yarışmacılardan paylaşımların özgün ve kişiye ait olması beklenmektedir. Benzer ya da başkasına ait olduğu belirlenen fotoğraflar yarışma dışı bırakılır. Ayrıca, yarışmaya gönderilen fotoğrafların özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin fotoğraflar üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır. Eğer ödül kazanan çalışmanın özgün bir eser olmadığı anlaşılır ise ödülün derhal iade edilmesi gerekecektir. Gönderilen eserin özgün bir çalışma olmadığının anlaşılması durumunda BAKKA sorumluluk kabul etmemektedir, her türlü hukuki ve diğer yaptırımlar paylaşım sahibinin sorumluluğundadır.
 13. Yarışmaya katılacak fotoğrafların TR81 Batı Karadeniz Bölgesi illerinde (Zonguldak, Karabük ve Bartın) çekilmiş ve endüstri mirası temasına uygun fotoğraflar olma zorunluluğu bulunmaktadır. Seçici kurulun çalışmaları sırasında, fotoğrafların çekildiği yerle ilgili bir şüphe oluşursa, katılımcılardan fotoğrafı çektikleri yerin bölgede olduğunu kanıtlaması istenecektir. Kanıtlanamaması halinde, fotoğraf değerlendirilme dışı bırakılacaktır.
 14. Katılımcıların, Instagram hesapları “gizli hesap” konumunda olmamalıdır. Instagram hesaplarında “Seçenekler” sekmesindeki hesap başlığı altında yer alan “Gizli Hesap” ayarı kapalı konumda olmalıdır.
 15. Yarışmaya katılım için herhangi bir ürün ya da hizmeti satın alma zorunluluğu yoktur.
 16. BAKKA, kurallara aykırı olduğunu tespit ettiği başvuruyu geri çevirme yetkisine sahiptir.
 17. Ödül alan fotoğraflardan, yarışma kurallarına aykırı davranışlarının sonradan tespiti halinde, yarışmacıya verilen ödül geri alınarak dereceye giren müteakip yedek yarışmacıya verilir.
 18. Ön seçimi geçen katılımcılara, yarışmaya katıldığı Instagram hesabından ulaşılır, ancak yarışmacıyla 5 iş günü içerisinde irtibat kurulamaması halinde bir sonraki yarışmacıya geçilir.
 19. Kazananlar ödüllerini teslim alırken, kişisel bilgilerinin doğruluğunu ispatlamak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını ibraz etmelidir ve BAKKA’nın talep ettiği idari formları doldurarak imzalamalıdır.
 20. Yarışmanın sonuçlanması ve kazananların ilan edilmesinden itibaren 10 iş günü içerisinde kazanan kişinin BAKKA ile iletişime geçmemesi halinde, kazanılmış hakkından feragat etmiş sayılır.
 21. Ödüller, BAKKA’nın belirlediği yerde sahiplerine teslim edilecektir. Duyurulan ödüllerin temin edilememesi durumunda BAKKA temin edilemeyen ödül yerine aynı değerde başka bir ürün temin edebilir.
 22. Yarışmanın yürütülmesini etkileyecek derecede meydana gelebilecek her türlü donanım ve yazılım problemlerinden, bilgisayar bozukluklarından, telefon, kablo, uydu, ulaşım ağı, elektronik, kablosuz ya da internet bağlantılarında servis sağlayıcı kaynaklı meydana gelebilecek her türlü hata, kısıtlama, tahrif olmuş, bozulmuş veya hatalı veri gönderilerinden, elektronik posta, SMS gönderme hatalarından, kayıp, gecikmiş, tutulmuş e-postalardan, internet sayfasına veya internet erişimindeki aksaklıklardan, yarışmanın gidişatını etkileyecek şekilde; ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tahrif, bilgisayar korsanlığı, hırsızlık, virüs, böcek kaynaklı müdahalelerden dolayı ortaya çıkacak zararlardan, yarışmada kullanılacak herhangi bir elektronik posta adresinin zarar görmesi, ortadan kalkması veya ulaşılamaması nedeni ile BAKKA hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 23. BAKKA, özellikle önüne geçemeyeceği durumlar, yargı ve sair yetkili resmi merci karar ve uygulamaları, mücbir sebepler (örneğin doğal afet), üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, internet bağlantı hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış kullanım, teknik arıza ve sair aksaklıklar, tamir çalışmaları veya diğer yönlendirmeler ve sayılanlarla sınırlı olmamak üzere benzeri sebepler sonucu meydana gelen aksaklıklar konusunda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
 24. Yarışma süresi sonunda, ödül ve sergileme almaya hak kazanan fotoğraflar BAKKA tarafından hazırlanacak her türlü tanıtım materyali ile araçlarında ve çeşitli fiziksel mecralarda sergilenecek ve farklı platformlarda paylaşılabilecektir.
 25. BAKKA tarafından ödül kazananların katılımı ile ödül töreni organizasyonu gerçekleştirilebilecektir. Ödül kazananlar bu organizasyona katılmayı peşinen kabul ve taahhüt etmektedir.
 26. Katılımcıların, yarışma sonuçlanınca ve ödül süreci tamamlanıncaya kadar Instagram’da kullandıkları isim/hesap isimlerini değiştirmemeleri gerekmektedir. Katılımcıların beyan ettikleri bilgilerin, yarışmanın sonuçlanma aşamasında dahi gerçek olmadığı ortaya çıkarsa, BAKKA’nın katılımcının verilerini silme ve yarışmadan diskalifiye etme hakkı saklıdır.
 27. Bu kampanya, Milli Piyango İdaresi kapsamı dışında yürütülmektedir. Yarışmanın tüm katılımcıları, bu şartnamedeki bütün maddeleri kabul etmiş sayılır.
 28. Fotoğrafların, endüstri mirasını yapısal, mimari, estetik, tarihsel, sosyolojik ve kültürel boyutlarıyla yansıtması beklenmektedir. Katılımcı, başvurduğu eserlerin bu temaya uygunluğunu sağlamakla sorumludur. Bu tema dışında kalan fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 29. Yarışmaya gönderilen fotoğrafta kadraja giren insanların fotoğraflarının çekilmesine ve bu fotoğrafların yarışmaya katılmasına, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Bu konuda sorumluluk katılımcıya aittir. BAKKA katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Eser Kullanım ve Telif Hakları:

 1. Yarışma koşullarına uygun bir şekilde paylaşımda bulunan, ödül ve sergileme alan tüm katılımcılar;
  a. Ödül ve sergilemeye esas fotoğraf içeriklerinin BAKKA tarafından oluşturulacak olan tanıtım filmleri ve tanıtım materyallerinde/araçlarında (örneğin kitap, katalog, ev içi ve ev dışı reklam, broşür, sergi, basın toplantısı, basın açıklaması, internet sayfası ve benzeri basılı yayınlarda) kullanılmasına,

  b. Ödül ve sergilemeye esas fotoğraf içeriklerinin oluşturulacak olan video, film, reklam, fotoğraf sergisi için BAKKA’nın bu içerik ile ilgili yayın, kullanım ve sergileme hakkına sahip olacağını bilerek kullanmasına ve paylaşmasına süresiz olarak izin vermiş sayılacaktır.

 2. BAKKA, gerekli olması halinde, katılımcılardan paylaştığı fotoğrafların kendilerine ait olduğunu kanıtlamasını isteyebilir.
 3. BAKKA, seçim kararı için ihtiyaç olması halinde katılımcılardan ve istisnasız tüm ödül kazananlardan fotoğrafların orijinal versiyonunu teslim etmesini talep eder.
 4. BAKKA, ödül kazananların ad ve soyad bilgilerini tanıtım materyallerinde/araçlarında mümkün olduğu ölçüde kullanacaktır.
 5. Katılımcılar, herhangi bir şekilde kullanılan fotoğrafları için, yarışma koşulları kapsamında verilen ödülden başkaca herhangi bir telif hakkı ya da maddi ve/veya manevi talep ileri sürmeyeceklerini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Muhtelif Hükümler

 1. Instagram.com yarışma için bir platform olarak kullanılmakta olup, Instagram.com’un yarışma ile doğrudan ilişkisi bulunmamaktadır. Bu sebeple, Instagram.com, yarışma sürecini
  yönetmemekte, yarışmayı maddi olarak desteklememekte veya yarışmadan maddi çıkar sağlamamaktadır.
 2. BAKKA tarafından bilinmeyen ve bilinebilecek durumda olmayan, bir başkasına ait eserlerin sayfaya yüklenmesi ve görüntülenmesine izin verilmesi durumunda, BAKKA bu halden sorumlu olmayacak ve sorumlu tutulamayacaktır. Bahsi geçen durumun vuku bulması halinde, BAKKA’nın katılımcıya maddi manevi zararlarından dolayı rücu hakkı saklıdır.
 3. Instagram.com sitesinin kendi bünyesinde yapacağı her türlü değişiklik, kaldırma, kapatma, yenileme, format düzenleme, yazılım ve algoritma değişikliği ve bunlarla sınırlı kalmaksızın yarışmanın seyrini değiştirebilecek her türlü değişiklikten BAKKA sorumlu değildir.
 4. Yarışma kapsamında ortaya çıkan her türlü uyuşmazlıkta BAKKA’nın her türlü arşiv ve kaydı ile şartnamesi esas alınacaktır. Uyuşmazlık halinde, Türkiye Cumhuriyeti yasaları altında Zonguldak Mahkemeleri ve İcra Dairelerine başvurulacaktır.

Seçici Kurul Üyeleri

Yarışmaya gönderilen fotoğraflar, aşağıda isimleri yer alan Seçici Kurul tarafından değerlendirilir.

Seçici kurul en az üç üyenin bir araya gelmesiyle toplanır.

 • Cemil Belder
 • Murat Germen (Fotoğrafçı, Akademisyen)
 • Şafak Tortu (Fotoğrafçı, Makine Mühendisi)

Yarışmanın seçici kurulu ön seçim aşamasında yer alacak en iyi fotoğrafları belirleyecektir. Seçilen en iyi fotoğraflar içinden seçici kurulun ortak kararıyla fotoğrafların dereceleri belirlenerek ödül ve sergileme alan fotoğraflar tespit edilecektir.

Ödüller

 • Birincilik – Zonguldak, Karabük veya Bartın’da asgari 4 yıldızlı otel veya tarihi konakta iki gecelik çift kişi konaklama ve TTK Maden Gezisi
 • İkincilik – Zonguldak, Karabük veya Bartın’da asgari 4 yıldızlı otel veya tarihi konakta iki gecelik çift kişi konaklama ve TTK Maden Gezisi
 • Üçüncülük – Zonguldak, Karabük veya Bartın’da asgari 4 yıldızlı otel veya tarihi konakta iki gecelik çift kişi konaklama ve TTK Maden Gezisi
 • Zonguldak Özel Ödülü – TTK Maden Gezisi ve Yöresel Ürünler Hediye Sepeti
 • Karabük Özel Ödülü – TTK Maden Gezisi ve Yöresel Ürünler Hediye Sepeti
 • Bartın Özel Ödülü – TTK Maden Gezisi ve Yöresel Ürünler Hediye Sepeti
 • Sergileme (en fazla 10 adet) – Safranbolu Rehberli Gezi ve Yöresel Ürünler Hediye Paketi

Değişiklik Yapma Hakkı

Objektif ve makul sebeplerle ve uygun iletişim araçlarıyla duyurmak kaydı ile BAKKA’nın şartnamede, seçici kurul listesinde, ödüllerde, programda ve takvimde her türlü değişikliği yapma hakkı saklıdır.

Ayrıca Covid-19 salgını ile idari ve teknik kısıtlılıklar dikkate alınarak BAKKA yarışma koşul ve şartlarında gerekli değişiklikleri yapabilecektir.

Kazananların Duyurulması

Ödül almaya hak kazanan yarışmacılar, BAKKA’nın resmi internet sitesi olan www.bakka.gov.tr ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacaktır.

Takvim

 • Yarışmanın ilanı 29 Haziran 2020
 • Son başvuru tarihi 20 Ağustos 2020
 • Ön seçim çalışması 23 Ağustos 2020
 • Ön seçime kalanların seçimi 31 Ağustos 2020
 • Kazananların ilanı 4 Eylül 2020

Kazananların Duyurulması
[email protected]

Etiketler

Bir cevap yazın