Emek, Barış, Demokrasi Anıt Meydanı ve Anma Yeri Uluslararası Fikir ve Tasarım Projesi Yarışması

DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 10 Ekim-Der tarafından “Emek, Barış, Demokrasi Anıt Meydanı ve Anma Yeri Uluslararası Fikir ve Tasarım Projesi Yarışması” açıldı.

Yarışma, 10 Ekim Ankara Katliamının toplumsal düzlemde unutulmamasını sağlamayı; hayatını kaybetmiş ve hayatta kalan bireylerin anısını onurlandırmayı; hafızayı mekânda ve gündelik yaşamda yeniden üretmeyi amaçlamaktadır.

Hedefler:

  • Ankara Gar Meydanı’nın olayın toplumsal bellekteki önemi doğrultusunda, kent bütününde algılanabilir bir kent meydanı olarak dönüşümünü olanaklı kılmak;
  • Meydanın, emek, demokrasi ve barış meydanı olarak ortak kavrayışını sağlamak ve kamuoyu nezdinde farkındalığını güçlendirmeye yönelik kapsayıcı bir kentsel mekân olarak dönüşümünün önünü açmak;
  • Ankara Gar Meydanı’nın kültürel hafıza mekânı olarak 10 Ekim’e ilişkin anı boyutunu mekânsal tasarımın ana unsuru olarak yorumlamak;
  • Cumhuriyetin kuruluş döneminden itibaren kentsel kurgunun önemli bir bileşeni; kamusal ve toplumsal mekân olan Gar Meydanı’nı geleceğe taşıyacak tasarımlar geliştirmek;
  • Farklılıkların barış ve demokrasi ekseninde saygı, diyalog çerçevesinde bir arada yer alabileceği bir kentsel niteliği seçenekleri ile ortaya koymak;
  • 10 Ekim’e dair hafızanın korunmasına, gelecek nesillere aktarılmasına, kolektif belleğin oluşumuna ve toplumsal vicdanın gelişimine katkıda bulunmak;
  • Ankara kenti bütününde terör saldırılarının gerçekleştirdiği benzer alanlarda insanlık suçlarının anımsanmasına yönelik düzenlemelerin önünü açmak, buna benzer alanların dönüşümü için fikir, perspektif, model önerileri geliştirmek;
  • Hâkim mekân üretimi pratiklerine karşı toplumsal olarak kamusal mekânın üretimi sürecini öne çıkarmak;
  • Meydanın çevresi ile bütünleşik şekilde yeniden ele alınması ile kentsel imge değerini güçlendirmek.

Takvim:

Sorular için son gün: 6 Aralık 2019
Soruların cevaplanması: 13 Aralık 2019
Yer görme: 21 Aralık 2019
Proje Teslim tarihi: 24 Şubat 2020
Jüri Değerlendirmesi: 29 Şubat – 1 Mart 2020
Değerlendirme Konferansı: 3 Mart 2020
Yarışmayı Kazananların açıklanması: 5 Mart 2020

İletişim:

Adres: Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Selanik Caddesi No:19/1 Yenişehir – Ankara
Web sitesi: www.10ekimanitmeydan.org
E-posta: [email protected]
Telefon: +90 0312 418 12 75

Yarışma web sayfasından gerekli bilgi ve dökümanlar yer almaktadır: https://10ekimanitmeydan.org

Yarışma şartnamesi

Etiketler

Bir cevap yazın