Elazığ Belediyesi Kent Meydanı Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması

Elazığ Belediyesi'nce düzenlenen serbest, ulusal, tek kademeli olarak ilan edilen yarışmanın proje teslim tarihi 7 Temmuz 2017.

YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 23. maddesine dayanılarak hazırlanmış Mimarlık Peyzaj Mimarlığı Mühendislik Kentsel Tasarım Projeleri Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliğine istinaden Elazığ Belediyesi’nce düzenlenen serbest, ulusal, tek kademeli mimari proje yarışmasıdır.

YARIŞMANIN KONUSU VE YERİ

Yarışmanın konusu; Elazığ Belediyesi tarafından, Elazığ İl Merkezinde bulunan Öğretmen Evi önü, Ahmet Aytar Meydanı, Çaydaçıra parkı ve Elazığ Valilik binasına kadar bulunan yaklaşık 65 dönüm Alan üzerinde Mimari, Peyzaj ve Ulaşım Düzenleme Projesiyle Kent Meydanı oluşturulmasıdır. Yarışma tek kademelidir.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

Yarışmaya katılacak ekiplerin aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır. Ekipte en az 1 Mimar, 1 Şehir Plancısı ve 1 Peyzaj Mimarı olması gerekmektedir. Ekiplerin idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekibinde yer alan her bir kişi idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludur.
Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;

 • TMMOB Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve Şehir Plancıları Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden ve söz konusu yarışma çalışmalarında yer alan danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
 • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekipten bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.)
 • Yarışmacıların TMMOB kayıtlı olmaları, şartname alarak adres bırakmış olmaları zorunludur.
 • Yarışmacılar, “Elazığ Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 ” adresine başvurarak şartnameyi temin edebileceklerdir. Şartname bedeli 250 TL’dir. Yarışmacılar bu tutarı, Elazığ Belediyesi Vakıflar Bankası Elazığ şubesi TR85 0001 5001 5800 7270 5239 96nolu hesabına yatırdıklarına ilişkin belgeyi elden ilettikleri ya da 0424 248 47 32 nolu faksa gönderdikleri takdirde şartname dokümanı istekleri doğrultusunda adreslerine gönderilecektir yâda Elazığ Belediyesi Web Sitesinden indirilebilecektir. Bu şartlara uymayan yarışmacılar yarışmaya projeleri ile birlikte katılmış olsalar dahi projeleri geçersiz sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

YARIŞMA TAKVİMİ

 • Yarışmanın İlanı: 29 Mart 2017
 • Soru Sorma İçin Son Gün: 17 Nisan 2017
 • Yanıtların Gönderilme Tarihi: 28 Nisan 2017
 • Proje Teslim Son Tarihi ve Saati: 7 Temmuz 2017
 • Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 13-14 Temmuz 2017
 • Yarışma Sonuçlarının Açıklanması: 14 Temmuz 2017
 • Kolokyum ve ödül töreninin tarihi ve yeri daha sonra ilan edilecektir.

JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLERİN İSİMLERİ

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

 • Mücahit YANILMAZ (Belediye Başkanı)
 • Karahan ÇELİK (Belediye Başkan Yardımcısı)
 • Ali ŞİŞ (İmar ve Şehircilik Müdür V.)
 • M. Ali ATALAR (İnşaat Mühendisi)

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

 • Yük. Mim. Cafer BOZKURT ( Yüksek Mühendis Mimar)
 • Dr. Tamer GÖK (Şehir Plancısı)
 • Dr. Hayriye Eşbah TUNÇAY ( Peyzaj Mimarı)
 • Kazım SANAÇ (Mimar)
 • Dr. Nesip Ömer EREM (Mimar)

YEDEK JURİ ÜYELERİ

 • İrfan ERGÜVEN (İnşaat Mühendisi)
 • Ufuk Teoman AKSOY (Mimar)
 • Hasan POLAT ( Yük. Mimar)

RAPORTÖRLER

 • Ömer Faruk BAŞGÜN ( Peyzaj Mimarı)
 • Nasri SALDA (İnşaat Teknikeri)

YEDEK RAPORTÖRLER

 • Bünyamin CANPOLAT (İnşaat Mühendisi)
 • Ömer Cemil KÜÇÜKÖZER (Mimar)

ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ

 • 1. Ödül : 80.000,00TL
 • 2. Ödül : 50.000,00TL
 • 3. Ödül : 35.000,00TL
 • 1. Mansiyon : 20.000,00TL
 • 2. Mansiyon : 15.000,00TL
 • 3. Mansiyon : 10.000,00TL

Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda, yukarıdaki belirtilen ödüller ve satın almalar ile jüri üyeleri ve raportörlerin ücretleri, Yarışmayı Açan İdare tarafından, en geç yarışma sonucunun yayınlanmasını izleyen bir ay içerisinde sahiplerine veya yasal vekillerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. Maddesine istinaden net olarak ödenecektir. Ayrıca satın alma ödülleri için jüri takdirine toplam 30.000,00TL ayrılmıştır.

YER GÖRME ZORUNLULUĞU

Yarışmaya Katılacak Yarışmacıların Şartname ekinde verilen Görsel Belgeler, Fotoğraflar ve Sayısal veriler Projede aranan çevresel uygunluğun sağlanması için Yer görme zorunluluğu şart koşulmuştur. Projenin Uygulanacağı Alanı gezmeye gelen yarışmacılar Belediyeye başvurarak görevli personel eşliğinde Proje alanını inceleyecektir ve yer gördü belgesi alacaktır.

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN İDAREYE İLİŞKİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adı: Elazığ Belediyesi Kent Meydanı Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışma Raportörlüğü
Adres: Cumhuriyet Mah. Malatya Caddesi No:30 – ELAZIĞ
Tel: 0 (424) 248 47 01
Fax: 0 (424) 248 47 32
Web Adresi: www.elazig.bel.tr / Duyurular
E-posta: yarisma@elazig.bel.tr

Etiketler

6 yorum

 • omer-yilmaz says:

  Elazığ Belediyesi ikinci yarışmayı açtı, tebrikler ve başarılar. Hızla tepki verilerek düzeltilmesi dileği ile notlarımı aşağıda sıralıyorum:

  1- Konudan anlaşıldığı kadarıyla bu yarışma bir kentsel tasarım yarışması; türü yanlış belirlenmiş.

  2- Sadece konu değil yarışmaya katılım koşulları ve jüri yapısı da kentsel tasarım yarışmasını işaret ediyor. Birinden birinin yanlış olduğu kesin. Bir mimari proje yarışmasının jüri yapısı bu değil.

  3- Şartname bedeli çok yüksek. Yönetmelik şöyle der. “Şartnameler hazırlanma maliyetini aşmayacak ve yarışmaya katılımı engellemeyecek bir bedelle satılır.”

  4- Şartname jüri değerlendirmesi 2 günde yapılacak diyor. Çok kısa. Sadece “Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 13 Temmuz 2017” ibaresi şartnamede yer alsa yeterli olurdu.

  5- Yarışma takvimine zorunlu yer görme için bir tarih konulsa iyi olur.

  6- Yedek üye yapısı hatalı. Yedek üyelerde 1 mimar, 1 şehir plancısı ve 1 peyzaj mimarı bulunmalı.

 • nilufer-karakoc says:

  Ferhat bey, yarışmanın şartname ekleri henüz yayınlanmadığı ve idarenin ilettiği herhangi görsel olmadığı için yarışma alanına en yakın bölgenin görselini ekledik. Şartname ekleri yayınlandığında görseli düzenleyeceğiz.

 • faruk-ozgokce says:

  Yer görme tarihi verilse de sonrasında değiştiriliyor. Yer görme tavsiye edilen yarışmalardan sonra yer görme tarihi olmayan, bu sayede de çıktıları teslim etmeye gidildiğinde yer teslimi alınabilecek yarışmalar moda olursa şaşırmam. Zira bunu Çekirge başlattı, Elazığ devam ettiriyor gibi.

 • kursat-acikgoz says:

  merhabalar, şartname ve ekleri halen yayınlanmadı mı?

 • nilufer-karakoc says:

  Sayfanın sağında Dökümanlar kısmında şartnameyi görebilirsiniz Kürşat bey.

 • umit-sirel says:

  Jüri üyeleri içinde Arkitera’yı takip eden varsa iki sorum olacak.
  1. Yarışma şartnamesi ve eklerini dikkatlice incelediniz mi?
  2. Yarışmacıların sorularına cevap vermek için toplandınız mı, yoksa cevapları Belediye görevlileri mi kaleme aldı?

Bir yanıt yazın