Elazığ Belediyesi Gazi Caddesi Kentsel Yenileme ve Cephe Rehabilitasyonu Ulusal Mimari Proje Yarışması

Elazığ Belediyesi tarafından açılan yarışmaya son başvuru tarihi 2 Ekim 2015.

1. YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 23 ve 53 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmış Mimarlık Peyzaj Mimarlığı Mühendislik Kentsel Tasarım Projeleri Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliğine istinaden Elazığ Belediyesi’nce düzenlenen serbest, ulusal, tek kademeli mimari proje yarışmasıdır.

2. YARIŞMANIN KONUSU VE YERİ

Yarışmanın konusu “Elazığ Gazi Caddesinde bulunan binaların” cephe rehabilitasyon tasarımıdır. Yarışma kapsamındaki Gazi Caddesi, Elazığ Belediyesi iş merkezinin batısından başlayarak, Öğretmen evine kadar olan sağlı, solu yol aksını temsil etmektedir. Bu aks üzerinde pek çok banka şubeleri, devlet daireleri, ticarethaneler, pasajlar ve konutlar yer almaktadır.

Söz konusu caddenin uzunluğu 440 m’dir. Yençok: 24.50 olmakla birlikte daha düşük yüksekliklerde bulunan yapılar da yer almaktadır. Gazi caddesi şehrin en eski caddelerinden birisi olup, günümüzde ticaret aksı olarak şehrin en işlek caddelerinden birisidir. 24 saat yaşamın devam ettiği bir caddedir.

3. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

Yarışmaya katılacak yarışmacıların (Ekip olarak katılanların her birinin) aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır. Ekip olarak katılanların, idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludur. Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;

 • TMMOB Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden ve söz konusu yarışma çalışmalarında yer alan danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
 • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.)
 • Yarışmacıların TMMOB kayıtlı olmaları, şartname alarak adres bırakmış olmaları zorunludur.
 • Yarışmacılar, “Elazığ Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30” adresine başvurarak şartnameyi temin edebileceklerdir. Şartname bedeli 100,00 TL’dir. Yarışmacılar bu tutarı, Elazığ Belediyesi Vakıflar Bankası Elazığ şubesi TR85 0001 5001 5800 7270 5239 96 nolu hesabına yatırdıklarına ilişkin belgeyi elden ilettikleri ya da 0424 248 47 32 nolu faksa gönderdikleri takdirde şartname dokümanı adreslerine gönderilecektir. Bu şartlara uymayan yarışmacılar yarışmaya projeleri ile birlikte katılmış olsalar dahi projeleri geçersiz sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

4. YARIŞMA TAKVİMİ

 • Yarışmanın İlanı: 21 Temmuz 2015
 • Soru Sorma İçin Son Gün: 14 Ağustos 2015, saat:17.00
 • Yanıtların Gönderilme Tarihi: 14 Eylül 2015
 • Proje Teslim Son Tarihi ve Saati: 2 Ekim 2015, saat:17.00
 • Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 19 Ekim 2015
 • Kolokyum ve ödül töreninin tarihi ve yeri daha sonra ilan edilecektir.

5. JURİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLERİN İSİMLERİ

SEÇİCİ KURULU DANIŞMAN ÜYELERİ

 • Mücahit YANILMAZ Belediye Başkanı / Makine Mühendisi
 • Karahan ÇELİK Belediye Başkan Yardımcısı / İnşaat Mühendisi
 • Hasan AYDIN İmar ve Şehircilik Müdür Yardımcısı / İnşaat Yüksek Mühendisi
 • Mithat ÇOŞKUN İmar Komisyon Başkanı – Belediye Meclis Üyesi / Mimar
 • Zinnur BAŞGÜN BEYARSLAN Belediye Meclis Üyesi / Mimar

SEÇİCİ KURUL ASLİ ÜYELERİ

 • Prof. Dr. İlhan ALTAN / Yük. Mimar
 • Prof.Dr. Hasan YILMAZ / Yük. Peyzaj Mimarı
 • Prof. Dr. Zülfü Çınar ULUCAN / İnşaat Yük. Mühendisi
 • Doç. Dr. Engin E. EYÜBOĞLU / Yük. Şehir Plancısı
 • Doç.Dr. Özlem Güngör ÖZÇEVİK / Yük. Şehir Plancısı
 • Yrd. Doç. Dr. Hasan POLAT / Yük. Mimar
 • Cafer BOZKURT / Yük. Mimar

SEÇİCİ KURUL YEDEK ÜYELERİ

 • Yrd. Doç. Dr. Betül BEKTAŞ EKİCİ / Yük. Mimar
 • Kazım SANAÇ / Yük. Mimar
 • Zülfü Murat CANBAY / Yük. Mimar

SEÇİCİ KURUL RAPORTÖR ÜYELERİ

 • Kübra CÖMERT / Şehir Plancısı
 • Semra NAR / İnşaat Teknikeri

SEÇİCİ KURUL YEDEK RAPORTÖR ÜYELERİ

 • Seda MURAT / Şehir Plancısı
 • Sedat ÇETİNTAŞ / Daktilograf

6. ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ

 • 1. Ödül : 50.000 TL
 • 2. Ödül : 40.000 TL
 • 3. Ödül : 30.000 TL
 • 1. Mansiyon : 15.000 TL
 • 2. Mansiyon : 15.000 TL
 • 3. Mansiyon : 15.000 TL

Ayrıca satın alma ödülleri için jüri takdirine toplam 15.000 TL ayrılmıştır. “Elazığ Belediyesi Gazi Caddesi Kentsel Yenileme ve Cephe Rehabilitasyonu Ulusal Mimari Proje Yarışması” Yukarıda belirtilen ödüller ve satın almalar ile jüri üyeleri ve raportörlerin ücretleri, yarışma sonucunun açıklanmasını izleyen 30 gün içerisinde, net olarak ödenecektir. TMMOB Mimarlar Odası Yarışmalar Yönetmeliği’nin 27. maddesi uyarınca, ödül, mansiyon, satın alma ve jüri ödeneklerinin %5’leri tutarındaki kesintiler, Elazığ Belediyesi tarafından, Mimarlar Odası hesabına aktarılacaktır.

7. YER GÖRME ZORUNLULUĞU

Yer görme zorunluluğu yoktur ancak jüri yer görmeyi tavsiye eder.

8. YARIŞMAYI DÜZENLEYEN İDAREYE İLİŞKİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adı: Elazığ Belediyesi Gazi Caddesi Kentsel Yenileme ve Cephe Rehabilitasyonu Ulusal Mimari Proje Yarışma Raportörlüğü

Adres: Cumhuriyet Mah. Malatya Caddesi No:30 – ELAZIĞ
Tel: 0 (424) 248 47 01 – 1349 / 1351
Fax: 0 (424) 248 47 32
Web Adresi: www.elazig.bel.tr / Duyurular
E-posta: yarisma@elazig.bel.tr

Etiketler

3 yorum

 • omer-yilmaz says:

  Şartnamede Kamu İhale Kanunu hükümlerine uygun olmayan pek çok konu var. Bunları burada sıralamanın manası yok, zaten idareye de yarışma açılmadan önce bu konuları bildirmiştik. Keşke dikkate alınsaydı.

  KİK’e uygunluktan daha önemli olan bence “cephe tasarımı” yaparak kentlerin rehabilite edilip edilemeyeceği; buna gerek olup olmadığı tartışması.

  Varsın cephelerimiz çirkin, uyumsuz, fazla renkli, fazla karmaşık olsun. Kaldırımlardan, 0-1m arası kotlardaki sorun ve tasarımlardan bahsedelim. Yarışmalarımızı buralar için açalım. Yayalar rahat yürüsün, kentlerimiz konforlu olsun diye uğraşalım.

  Bu yarışma bana aşağı yukarı Ankara protokol yolunda yapılan düzenlemeleri hatırlatıyor.

 • baran-uyan1 says:

  Bir de müelliflik sorunu var. Bu binaların çoğunun mimarları hayatta e yaşıyordur. Bu sorun nasıl aşılacak acaba?

 • yasin-kertis says:

  Şartname ile alakalı bir yorumum olamaz fakat, bahsi geçen cadde gayet geniş ve rahat yürünebilecek genişlikte. Şöyle söyleyeyim (protokol yolundan örneklediğiniz için) Tunalı Hilmi Caddesi’nin en az iki katı genişlikte kaldırımlar. Ki Tunalı’daki yaya akışından çok daha azdır tahminim. Fotoğrafta net görünmüyor.. Ama içiniz rahat olabilir o konuda.

Bir yanıt yazın