Edirne Belediyesi Selimiye Camii ve Çevresi Ulusal Kentsel Tasarım Proje Yarışması

Yarışmaya son başvuru tarihi 16 Mart 2010.

Yarışmanın, türü, şekli, konusu ve yeri: Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Selimiye Câmii Çevresi Ulusal Tek Kademeli Kentsel Tasarım Proje Yarışması işidir.

Yarışma Katılma Koşulları: Yarışmaya en az bir Mimar, bir Şehir Plâncısı ve bir Peyzaj Mimarı bulundurmak koşulu ile T.M.M.O.B. Mimarlar Odası, Şehir Plâncıları Odası, Peyzaj Mimarları Odası’na kayıtlı üyelerden oluşan ekipler katılacaktır.

Danışman Jüri üyeleri:
Hamdi Sedefçi İnşaat Mühendisi, (Edirne Belediye Başkanı)

N. Kemal Döleneken Şehir Plâncısı, (Edirne Belediye Başkanı Yardımcısı)

Nihan Akdere Mimar, (Edirne Belediye Başkanı Yardımcısı)

R. Ali Akın Mimar, (Edirne Belediyesi Meclis Üyesi)

Öğr.Gör.Dr. Nurçin Çelik Res. Uz. Mimar (Gazi Üniversitesi, Mim. Fak.)

Asli Jüri Üyeleri: 
Prof.Dr. Zeynep Ahunbay (Jüri Başkanı) Mimar İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalı

Prof.Dr. İlgi Yüce Aşkun Mimar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Restorasyon Anabilim Dalı

Dr.Turgay Ateş Şehir Plâncısı, Peyzaj Mimarı

Yeşim Hatırlı Mimar, O.D.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, Öğretim Elemanı,

Prof.Dr.Nevzat İlhan Mimar, Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Öğr.Gör.Dr. Oktan Nalbantoğlu Peyzaj Yüksek Mimarı, Bilkent Üniversitesi

Doç.Dr. Yegân Kâhya Sayar Mimar, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalı

Yedek Jüri Üyeleri :
Yrd.Doç.Dr. Demet Erol Şehir Plâncısı, Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Plânlama Böl.

Orçun Ersan Mimar

Raportörler :
Dinçer Asar Şehir Plâncısı (Edirne Belediyesi)

Nilüfer Kaplaner Harita Mühendisi (Edirne Belediyesi)

Yard.Doç.Dr. Timur Kaprol Mimar, Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Raportör Yardımcısı :
Senem Arı Çalışkan Mimar (Edirne Belediyesi)

Ödüller :

1. Ödül : 80.000.-TL (Seksenbin Türk Lirası)

2. Ödül : 60.000.-TL (Altmışbin Türk Lirası)

3. Ödül : 40.000.-TL (Kırkbin Türk Lirası)

Mansiyon 5 adet olmak üzere her biri: 15.000.-TL (Onbeş bin Türk Lirası)

Satın alma için jüri emrine: 15.000.-TL (Onbeşbin Türk Lirası) ayrılacaktır.

Şartname ve Eklerinin Temini :
Yarışmacılar şartname ve eklerini Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Selimiye Câmii Çevresi Ulusal Kentsel Tasarım Proje Yarışması Raportörlüğü’nden Hesap İşleri Müdürlüğü’ne yatırılacak 150.-TL (Yüz Elli Türk Lirası) karşılığında alabilirler.

Yer Görme Tarihi :
01/03/2010 tarihine kadar, mesai saatleri içerisinde Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Selimiye Câmii Çevresi Ulusal Kentsel Tasarım Proje Yarışması Raportörlüğü’nde yer görme işini tamamlayacaktır.

Etiketler

Bir yanıt yazın