Doğuş Üniversitesi Archi-Doğuş Kulübü Üniversiteler Arası Logo Yarışması

Yarışmaya son katılım tarihi 13 Mayıs 2013.

1) AMAÇ
Doğuş Üniversitesi Archi-Doğuş Kulübü, mimarlık ve tasarım ile ilgili aktiviteler düzenleyerek bu alanlarla ilgilenen tüm öğrencileri bir araya getirip öğrencilerin birlikte üretmelerini sağlamak amacıyla Doğuş Üniversitesi bünyesinde Üniversite Yönetim Kurulu’nun 13.12.2012 tarihli ve 2012/29 sayılı kararı ile kurulmuş, gönüllülük esasına dayanan bir kulüptür. Doğuş Üniversitesi Archi-Doğuş Kulübü Üniversiteler Arası Logo Yarışması’nın amacı; Doğuş Üniversitesi Archi-Doğuş Kulübü’nün ve dolayısıyla Doğuş Üniversitesi’nin tanıtımına katkıda bulunulması, Archi-Doğuş Kulübü’nü temsil etmek üzere bir logo elde edilmesidir. Bununla birlikte, tüm üniversite öğrencilerinin katılımına açık olacak bu yarışma ile Archi-Doğuş Kulübü’ne katılımın sağlanması ve öğrencilerin kulüp çalışmalarına katkıda bulunması konusunda teşvik edilmeleri hedeflenmektedir.

2) KONU
Doğuş Üniversitesi Archi-Doğuş Kulübü logosunun (amblem/logotype) yaratıcı, akılda kalıcı olacak, amacı ve işlevsel kullanımına olanak sağlayacak şekilde tasarlanıp oluşturulmasıdır.

3) YARIŞMA KOŞULLARI
a) Yarışma, Türkiye ve KKTC’deki tüm üniversitelerin lisans öğrencilerine açıktır. Ekteki katılım formunun doldurarak yarışmaya başvuruda bulunulması gerekmektedir.
b) Katılım ücretsizdir. Her katılımcı yarışmaya en fazla 3 (üç) eser ile katılabilir.
c) Yarışmaya katılacak olan tasarımların; özgün olup başka bir yerde yayımlanmamış olmaları, diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmamaları gerekmektedir.
d) Seçici Kurul tarafından, kopya olduğu anlaşılan tasarımlar yarışma dışı kalacaktır.
e) Yarışma, Seçici Kurul üyeleri ve birinci derece yakınları dışında Türkiye ve KKTC’deki tüm üniversitelerin lisans öğrencilerine açıktır.
f) Seçilecek logo tasarımının, renkli ve siyah–beyaz kullanıma uygun olarak, büyütülüp küçültüldüğünde görselliğinin bozulmayacağı, çok küçük ölçülerde ayrıntıların kaybolmayacağı, çok büyük ölçülerde dağınık görünmeyeceği bir biçimde ve her çeşit baskı ve kesim tekniği ile sorunsuz kullanılabilir şekilde hazırlanması gerekmektedir
g) Tasarımlarda renk ve form yönünden herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak, logonun kullanım alanları göz önüne alındığında; her türlü basılı materyal (broşür, gazete, dergi vb.) için dört renkli baskı tekniğine (ofset-trigromi) ve dijital ortamlara da uygunluğu düşünülmelidir. Ayrıca; rozet, bayrak, anahtarlık, plaket/şilt vb. her türlü promosyon ürünü ve açık hava materyalleri üzerinde de kullanılabilir olması da göz önüne alınmalıdır.
h) Eserler A4 boyutunda siyah-beyaz ve renkli olarak hazırlanacaktır. Eser, A4 içerisinde en uzun kenarı 12 cm olacak şekilde ve aynı A4’ün alt kısmında 2 cm’ye küçültülmüş şekliyle sunulacaktır. Bu şekilde, 1 (bir) adet siyah-beyaz hazırlanmış logo tasarımı ve 1 (bir) adet renkli hazırlanmış logo tasarımı olmak üzere 2 (iki) adet A4 baskı teslim edilecektir. Tasarımlar vektorel programla (Freehand, Adobe Illustrator, Corel Draw) tasarlanıp vektörel formatıyla birlikte (Fh 11 veya ai veya PDF) ve JPEG formatta CD içerisinde aşağıda belirtilen adrese posta ile veya elden teslim edilecektir. Katılımcı CD ile birlikte tasarımına ilişkin yarım A4 sayfasını geçmeyecek bir metin de teslim edebilir. Tasarımlar paspartu yapılmayacak ve kartona yapıştırılmayacaktır. Birden fazla eser ile katılma halinde her eser için ayrı zarf hazırlanmalıdır. Her eser için ayrı rumuz kullanılacaktır.
ı) Esere, yarışmacı tarafından rakam ve harflerden oluşan 6 (altı) karaktere sahip bir rumuz verilecektir. Rumuz; paket üzerine, CD’nin üzerine ve baskıların arkasına yazılacaktır. Yarışmacı eser için kapalı bir kimlik zarfı düzenleyecektir. Kapalı kimlik zarfının üzerinde, katılımcının eseri için kullandığı “RUMUZ” ile “ARCHI-DOĞUŞ KULÜBÜ LOGO YARIŞMASI” ibaresi bulunacaktır. Bu zarf üzerinde katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir işaret ve yazı bulunmayacaktır. Katılım formu, öğrenci belgesi ve üzerinde rumuz yazılı CD, ağzı kapatılmış ayrı bir zarfla birlikte aynı paket içerisine konulmalıdır. Eserler, posta veya kargoda zarar görmeyecek şekilde paketlenerek yarışma iletişim adresine gönderilmeli veya elden teslim edilmelidir. Posta veya kargoda meydana gelen gecikme, hasar ve kayıplarda sorumluluk kabul edilmez.
i) Kimlik zarfı bulunmayan veya herhangi bir yerinde katılımcının kimliğini belirten işaret veya imza bulunan eserler, seçici kurul tarafından değerlendirme dışı bırakılır.
j) Archi-Doğuş Kulübü’nün ihtiyacını karşılamaması halinde ya da diğer herhangi bir nedenle yarışma tekrarlanabilir ya da iptal edilebilir.
k) Eserler Seçici Kurul tarafından “orijinallik”, “yaratıcılık”, “özgünlük”, “uygulamadaki başarı” ve “kattığı değer” kriterleri üzerinden değerlendirilecektir.
l) Yarışmacılar, gönderecekleri eserler için belirtilen ödüller dışında, herhangi bir ödül veya ücret kesinlikle talep edemez, yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler. Yarışmaya katılanlar, yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.
m) Yarışma Şartnamesi ve Katılım Formu, http://www.dogus.edu.tr/tr/index.asp ve http://prizma.dogus.edu.tr/ adreslerinden temin edilebilir.

4) TELİF HAKLARI
Yarışmada seçilen eserlerin tüm hakları Doğuş Üniversitesi Archi-Doğuş Kulübü’ne devredilmiş sayılır. Eser sahibi, kullanılacak olan logoda hiçbir şekilde isim ve hak talebinde bulunamaz. Katılımcı, seçilen eserinin Archi-Doğuş Kulübü tarafından kullanılmasına süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için Archi-Doğuş Kulübü’ne tam lisans verdiğini kabul eder.

Teknik uygulama açısında sorun çıkması halinde Archi-Doğuş Kulübü eser sahibinden logo üzerinde değişiklik yapmasını isteyebilir. Seçilecek eser; Archi-Doğuş Kulübü’nü temsil edecek her türlü basılı materyal ve sayısal ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kâğıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, katılımcı, ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir.

Bu şekilde kullanılan eser için, eser sahibi sonradan verdiği lisansı kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu lisans için kendisine verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Katılım formunu imzalayan yarışmacılar, bu şartnamenin tüm koşullarını, yarışma şartlarını, Seçici Kurul ve Archi-Doğuş Kulübü kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.

5) YARIŞMA TAKVİMİ
Son Katılım Tarihi: 13 Mayıs 2013, Pazartesi
Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi: 16 Mayıs 2013
Sonuçların İlanı: 17 Mayıs 2013
Sonuçlar belirtilen tarihten itibaren kamuoyuna http://www.dogus.edu.tr/tr/index.asp ve http://prizma.dogus.edu.tr/  internet siteleri üzerinden açıklanacaktır.

5) ESERLERİN TESLİMİ
Eserler, en son 13 Mayıs 2013, Pazartesi günü saat 16.00’ya kadar T.C. Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Oda No: 110 Uzunçayır Caddesi No:8 34722 Hasanpaşa-Kadıköy/İstanbul adresine posta ile veya elden teslim edilmiş olacaktır. Belirlenen tarih ve saatten sonra getirilen/gelen eserler yarışmaya dahil edilmeyecektir.

6) ÖDÜL
Kazanan yarışmacılardan,
Birinciye 1000 TL (Bin Türk Lirası)
İkinciye 500 TL (Beşyüz Türk Lirası)
Üçüncüye 300 TL (Üçyüz Türk Lirası) verilecektir.

8) SEÇİCİ KURUL
Seçici Kurul aşağıda yer alan isimlerden teşkil edilmiştir:
Prof.Dr. Ayşegül İzer (MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı)
Öğr.Gör. İlhan Bilge (Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Öğretim Görevlisi – MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi – Grafik Tasarımcı)
Yrd.Doç. Dr. Abdullah Taşcı (Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü Öğretim Üyesi)
Öğr.Gör. Taner İçten (Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü Öğretim Görevlisi – Reklamcı)
Öğr.Gör. Kirkor Sahakoğlu (Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Öğretim Görevlisi – Grafik Tasarımcı)

9) ESERLERİN İADESİ
Yarışmaya katılan eserler iade edilmeyecektir. Yarışmaya katılıp, ödül almayan eserler; sergi, katalog ve benzeri basılı yayınlarda veya sanal ortamda kullanabilir.
Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Seçici Kurul kararları geçerlidir.

10) İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres : T.C. Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Oda no: 110
Uzunçayır Caddesi No:8 34722
Hasanpaşa-Kadıköy/İstanbul

Telefon: 0216 544 55 55 dahili 3171 veya 3112
Fax : 0216 327 96 30
Web sitesi : www.dogus.edu.tr

Etiketler

Bir cevap yazın