Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Hizmet Binası Yarışması

"Diyarbakır Yenişehir Hizmet Binası" mimari projelerinin elde edilme işi, Yenişehir Belediye Başkanlığı tarafından "Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği" kuralları içinde "Serbest, Ulusal ve Tek Kademeli" olarak yarışmaya çıkarılmıştır.

“Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Hizmet Binası” konulu yarışmanın amacı Diyarbakır kentinin tarihsel birikiminden hareketle; kültür, sanat, bilim ve çevre değerlerinin geliştirilmesine, ekonomik, işlevsel ve yenilikçi çözümlerin seçilmesine ve güzel sanatların teşvikine; uygun ortam sağlamaktır.

Yarışmaya Katılma Koşulları

Yarışmacıların, TMMOB Mimarlar Odası üyesi olmaları, şartname alarak adres bırakmaları ve yukarıda belirtilen yarışma yönetmeliğinin 15. maddesi şartlarına uyması gerekmektedir.

Yarışmacıların şartname bedeli olan 25 YTL ( Yirmibeş Yeni Türk Lirası)’nı aşağıda belirtilen banka şubesi hesabına, isim belirterek yatırmaları gerekmektedir. Banka dekontunun ve teslim adresinin yarışma raportörlüğüne fakslanmasını takiben şartname ve ekleri yarışmacıların adreslerine postalanacaktır. Ayrıca; şartname ve ekleri Belediyemiz İmar İşleri Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak görülebilir.

Banka Hesap Numarası
Ziraat Bankası, Diyarbakır Ofis Şubesi 33528280-5002

Yarışma Süresi

Yarışma 2 Mart 2005 günü başlayıp, 1 Haziran 2005 günü saat 17.00’de sona erecektir.

Jüri Üyeleri ve Raportörler

Danışman Jüri Üyeleri
Osman Baydemir; Avukat; Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı
Fırat Anlı Avukat; Diyarbakır Yenişehir Belediye Başkanı
Zülküf Karatekin İnşaat Müh.; Diyarbakır Kayapınar Belediye Başkanı
Yurdusev Özsökmenler Antropolog; Diyarbakır Bağlar Belediye Başkanı
Abdullah Sevinç; Şehir ve Bölge Plancısı; Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı

Asli Jüri Üyeleri
Neslihan Dostoğlu (Başkan); Prof. Dr., Y. Mimar; Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Bülent Tarım; Prof. Dr., Y. Mimar; Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Kamuran Sami; Y. Doç. Dr., Y. Mimar; Dicle Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Kaya Özgen; Prof. Dr., İnş. Y. Müh.; İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Cem İlhan; Y. Mimar; Serbest Mimar; İstanbul Teknik Üniversitesi

Yedek Jüri Üyeleri
Recep Esengil; Mimar, A.D.M.M.A.
Mert Nedim Alhas; İnş. Y. Müh., İ.T.Ü.
Emine Dağtekin; Y. Mimar, Dicle Üniversitesi

Raportörler
Heval Erdemli; Mimar, Dicle Üniversitesi
Yasemin Noyan; Mimar, Dicle Üniversitesi

Çalışmaların Teslimi ve Yeri

Proje ve ekleri 01/06/2005 günü yarışma raportörlerine elden teslim edileceği gibi PTT, APS veya özel kargo ile adrese teslim olarak da gönderilebilir.

Bu şekilde gönderilen projeler için, posta makbuzu (projelerin en son teslim tarihi ve saatinden önce postaya verildiğini gösteren), faks ile 01.06.2005 tarihinde yarışma raportörlüğü adresine gönderilecektir. En geç 06.06.2005 tarihinde saat 17.00’ye kadar belirtilen adrese ulaşmayan projeler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Postada veya kargoda kaybolan veya geciken projelerden Diyarbakır Yenişehir Belediyesi sorumlu değildir.

Ödüller ve Ödeme Biçimleri

Ödüller
1.Ödül Net: 15.000 YTL
2.Ödül Net: 10.000 YTL
3.Ödül Net: 8.000 YTL

Mansiyonlar
1.Mansiyon Net: 4.000 YTL
2.Mansiyon Net: 4.000 YTL
3.Mansiyon Net: 4.000 YTL

Satın Alma
Toplam 3.000 YTL

İletişim

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi

Adresi: Yenişehir Belediyesi İmar Müdürlüğü Lise Caddesi Altındağ 3 Apt. Yenişehir/ Diyarbakır
Telefon: 0412 228 96 54 (4 hat)
Faks: 0412 228 96 53

Etiketler

Bir cevap yazın