Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi Mimari Proje Yarışması

Yarışmaya son başvuru tarihi 2 Eylül 2010.

Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi mimari projelerinin elde edilmesi işi, Kamu İhale Kurumu tarafından 24 Aralık 2002 tarih ve 24973 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” kuralları içinde, serbest, ulusal ve iki kademeli olarak yarışmaya çıkarılmıştır. Bu yarışmaya Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği üyesi mimarlar katılabilir.

YARIŞMA JÜRİSİ
DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

A.Naci KORU : Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
İsmail Hakkı MUSA : Dışişleri Bakanlığı İMAD Başkanı Genel Müdür Yardımcısı
Burçak GÜRSOY : Dışişleri Bakanlığı Y. Mimar
Şibe ERTÜRK : Dışişleri Bakanlığı Y. Mimar
Mücahit DEMİRTAŞ : Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Hüseyin ÇELİK : Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcısı
Dağıstan SEÇEN : Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Tesisat Dairesi Başkanlığı Elektrik Şube Müdürü (Elektrik Müh.)
Namık Kemal GÜRSOY : Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Tesisat Dairesi Başkanlığı Şartname Sözleşme Şube Müdürü (Makine Müh.)

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ
Umut İNAN (Jüri Başkanı) : Y. Mimar (İ.T.Ü)
Cem AÇIKKOL : Y. Mimar (A.D.M.M.A – O.D.T.Ü)
F. Onur BEZİRCİ : Mimar (A.D.M.M.A)
Bülend CEYLAN : Y. Mühendis Mimar (İ.T.Ü)
B. Haldun ERDOĞAN : Mimar (A.D.M.M.A)
C. Abdi GÜZER : Y. Mimar (O.D.T.Ü)
Atila ERENLER : İnş. Müh. (O.D.T.Ü)

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ
Kemal ÇAYIRLI : Y. Mimar (G.Ü)
Serpil MUALLAOĞLU : Y. Mimar (M.S.Ü)
Perin ÖZEN ÖZTÜRKER : Y. Mimar (G.Ü – O.D.T.Ü)
Ayşe AKTÜRK BASIK : İnş. Müh. (K.T.Ü)

RAPORTÖRLER
Selen AKEVREN : Y. Mimar (O.D.T.Ü)
S. Ahu DEMİRALP : Mimar (BEY. Ü.)
Zeynep Tuba EKİN : Mimar (BA. Ü)

ÖDÜL ve MANSİYONLAR
Belirlenen yarışma niteliğine uygun olan ve jüri tarafından yeterli görülen oniki (12) adet proje ikinci kademe için değerlendirmeye alınacaktır.İkinci kademeye kalan yarışmacılara birinci kademenin ödülü olarak 12 x 10.000 TL = 120.000 TL (NET) eşit olarak verilecektir.İkinci kademede ise; jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere aşağıdaki ödül ve mansiyonlar verilecektir.

ÖDÜLLER:
1. ÖDÜL (NET) : 80.000-TL
2. ÖDÜL (NET) : 70.000-TL
3. ÖDÜL (NET) : 60.000-TL
4. ÖDÜL (NET) : 50.000-TL
5. ÖDÜL (NET) : 40.000-TL

MANSİYONLAR:
1. MANSİYON (NET) : 20.000.-TL
2. MANSİYON (NET) : 20.000.-TL
3. MANSİYON (NET) : 20.000.-TL
4. MANSİYON (NET) : 20.000.-TL
5. MANSİYON (NET) : 20.000.-TL
6. MANSİYON (NET) : 20.000.-TL
7. MANSİYON (NET) : 20.000.-TL

Etiketler

Bir cevap yazın