Dışişleri Bakanlığı Kongre Merkezi Binası Mimari Proje Yarışması

Son teslim tarihi 1 Aralık 2008.

Dışişleri Bakanlığı Kongre Merkezi Binası mimari projelerinin elde edilmesi işi, Kamu İhale Kurumu tarafından 24 Aralık 2002 tarih ve 24973 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” kuralları içinde, serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yarışmaya çıkarılmıştır. Bu yarışmaya Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği üyesi mimarlar katılabilir. 

Yarışma Jürisi:

Danışman Jüri Üyeleri:

Uğur Doğan: Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı- Büyükelçi 

Mahmut Küçük: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 

Sadık Yamaç: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 

A.Enver Yaylalı: Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı 

Gürol Sökmensüer: Dışişleri Bakanlığı Genel İdari İşler Dairesi Başkanı 

Asli Jüri Üyeleri: 

Doğan Hasol: Mimar (İ.T.Ü) 

M.Özgür Ecevit: Mimar (Münih Teknik Üniversitesi) 

Adnan Aksu: Mimar (G.Ü.M.M.F) 

S.Yılmaz Küçük: Mimar (K.T.Ü.) 

Özhan Akay: İnş. Müh(G.Ü.M.M.F.) 

Yedek Jüri Üyeleri: 

Ali Cengizkan: Mimar (O.D.T.Ü) 

Elif Uz: Mimar (G.Ü.M.M.F.) 

Ayşe Aktürk Basık: İnş. Müh. (K.T.Ü) 

Raportörler: 

Raziye Şahan: Mimar (A.D.M.M.A) 

Özay Ülgen: Mimar (Trakya Üniversitesi) 

Behiye Çöl Doğan: Mimar (Selçuk Üniversitesi) 

Ödüller: 
1. Ödül (NET) : 35.000 YTL 
2. Ödül (NET) : 30.000 YTL 
3. Ödül (NET) : 25.000 YTL 

Mansiyonlar: 
1. Mansiyon (NET) : 20.000 YTL 
2. Mansiyon (NET) : 20.000 YTL 
3. Mansiyon (NET) : 20.000 YTL 
4. Mansiyon (NET) : 20.000 YTL 
5. Mansiyon (NET) : 20.000 YTL 

Projeler 01.07.2008 Salı günü saat 09.00 – 17.00 arası Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi (Mimarlık Bölümü 3.kat 301 no.lu Stüdyo) Celal Bayar Bulvarı Maltepe / Ankara adresine elden teslim edilecektir. 

Yarışma şartnamesi ve eklerini almak için elden veya posta ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne 50,00-YTL yatırıldığını gösteren ve yarışmacının adını ihtiva eden makbuz ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Dışişleri Bakanlığı Kongre Merkezi Binası Mimari Proje Yarışması Raportörlüğüne (Vekaletler Caddesi No:1 Bakanlıklar / ANKARA) müracaat edilecektir.

Yarışmaya katılan bütün projeler, sonucun ilanından sonra Ankara’da 10 gün süre ile sergilenecektir. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Akademi Salonu Celal Bayar Bulvarı Maltepe / ANKARA adresinde 18.07.2008 Cuma günü, saat 16.30’da kolokyum yapılacaktır. 

Not: Raportörlük 
Tel No: 312 410 16 72 
312 410 16 58 
312 410 16 70

Merkez Saymanlık 
Tel No: 312 430 35 70 /12

Etiketler

Bir cevap yazın